Marți, 28 iunie 2021, a avut loc în Slovacia o slujbă de binecuvântare a unui monument dedicat ilustrului cărturar și preot greco-catolic Gheorghe Șincai. Oficiul liturgic s-a desfășurat în localitatea Svinica, locul unde a fost înmormântat ilustrul cărturar.

La eveniment au fost prezente oficialități locale și centrale, printre care Ambasadorul României în Slovacia, Excelența Sa Călin Fabian, Primarii localităților Svinica și Râciu, și reprezentanți ai Institutelor de Cercetare și Cultură. Eparhia Greco-Catolică de Kosice a fost reprezentată de Pr. Prot. Jozef Miňo, iar parohia greco-catolică Râciu, locul unde s-a născut cărturarul Gheorghe Șincai, a fost reprezentată de Pr. Toader Dulău. Totodată, au fost prezenți și reprezentanți ai Eparhiei Greco-Catolice din Oradea.

Pr. Liviu Ursu, Vicar judecătoresc al Arhieparhiei de Alba Iulia și Făgăraș a dat citire mesajului Preafericitului Părinte Cardinal Lucian, Întâistătătorul Bisericii Greco-Catolice din România:

 

Excelența Voastră, Domnule Ambasador,

Stimate Domnule Primar al localității Svinica,

Stimate Domnule Primar al localității Râciu,

Precucernici Părinți Protopopi și Cucernici Părinți,

Stimați reprezentanți ai instituțiilor de cercetare și de cultură,

Dragi invitați,

 

„Aduceţi-vă aminte de mai-marii voştri, care v-au grăit vouă cuvântul lui Dumnezeu; priviţi cu luare aminte cum şi-au încheiat viaţa şi urmaţi-le credinţa”

(Evr. 13,7).

 

Aceste cuvinte din Sfânta Scriptură surprind spiritul care însuflețește ceremonia solemnă de binecuvântare a monumentului dedicat ilustrului cărturar iluminist Gheorghe Șincai, călugăr și preot devotat al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, slujitor al trezirii conștiinței naționale a românilor ardeleni. Se împlinește astfel o datorie sufletească față de Gheorghe Șincai, căruia Biserica și neamul românesc îi datorează atât de mult și care, datorită împrejurărilor tulburi, a găsit în Slovacia o a doua casă.

Reflectând asupra vieții lui Gheorghe Șincai, caracterizată de pietate și erudiție, de dragostea față de Dumnezeu și semeni, descoperim un destin zbuciumat, cu suișuri și coborâșuri, o personalitate militantă și impetuoasă, incomodă pentru unii și admirată de alții.

Valoroasele sale lucrări pe plan istoric, filologic, pedagogic și teologic i-au configurat un loc distinct în cadrul iluminist al Școlii Ardelene, care a susținut ideatic și faptic emanciparea românilor din Transilvania. Prin deschiderea spre valorile Bisericii Universale și spre valorile europene, în dialog cu valorile autohtone românești, Gheorghe Șincai și ceilalți reprezentanți ai Școlii Ardelene au contribuit la formarea culturii române moderne.

Devenit director al şcolilor româneşti din Transilvania (1782-1794) s-a afirmat printr-o intensă activitate de organizare şi dezvoltare a învăţământului românesc, înfiinţând peste 370 de şcoli şi redactând numeroase manuale.

Încheindu-și existența pământească în 2 noiembrie 1816, a fost înmormântat aici la Svinica, în Slovacia. Locul mormântului nu se cunoaște, însă Gheorghe Șincai rămâne în inimile noastre! Îl însoțim cu recunoștința și cu rugăciunile noastre!

Monumentul realizat în amintirea lui îi surprinde sufletul: crucea, așezată în partea superioară, sugerează credința catolică și spiritul de jertfă iar cartea, așezată lângă o candelă aprinsă, simbolizează lumina cunoașterii. Coloana infinitului, preluată din opera renumitului sculptor Constantin Brâncuși, evocă identitatea românească și imprimă întregii compoziții dinamismul credinței care înalță rațiunea umană și o conduce la Dumnezeu.

Evenimentul de astăzi îmi oferă prilejul de a adresa, în unire de rugăciune și în spirit de comuniune, cele mai calde mulțumiri tuturor organizatorilor și tuturor acelora care s-au implicat pentru buna desfășurare a evenimentului: Primăriei Râciu, Institutului de Cercetări Socio-Umane „Gheorghe Șincai” al Academiei Române, Parohiei greco-catolice Râciu și reprezentanților autorităților civile și religioase din Slovacia și România, în special Înalt Preasfinției Sale Cyril Vasil’, Episcop al Eparhiei de Košice.

​Vă mulțumesc și invoc asupra tuturor, prin mijlocirea Preacuratei Fecioare Maria și a Fericiților Episcopi Martiri, binecuvântarea Mântuitorului nostru Isus Cristos.

 

 

 Lucian Cardinal Mureşan

Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică

For privacy reasons Facebook needs your permission to be loaded.
I Accept