La invitația părintelui rector Florian Guțiu, am poposit timp de trei zile în inima Bisericii noastre, în cetatea Blajului, pentru a descoperi împreună cu seminariștii și cu formatorii lor, cum putem trece de la moartea unei umanități sărăcite de lipsa iubirii, la viața cea veșnică oferită de Domnul nostru Isus Hristos, care ne e prieten și frate.

Ziua de Joi, 18 Noiembrie, a fost dedicată sintezei temelor pe care exercițiile cu care am venit doresc să le propună spre meditare și actualizare în viața celor ce se pregătesc pentru a sluji lui Dumnezeu și oamenilor. După prima meditație au urmat discuțiile pe grupe unde studenții teologi au reușit să se împărtășească din bucuria de a-și auzi uni altora gândurile și mărturiile. Moartea, prietenia, deschiderea sinceră în fața celorlalți au fost temele părtășiei lor.

A doua zi, Vineri 19 Noiembrie, a fost marcată de vizita Preasfinției Sale Cristian Crișan, Episcopul Auxiliar al Arhieparhiei. Cinstea făcută atât predicatorului cât și Seminarului, de care Preasfinția Sa este extrem de apropiat și pe care îl cercetează adesea spre a încuraja și susține drumul vocațional al tinerilor teologi, a adus cu adevărat o emoție puternică în rândul tuturor celor aflați în Capela mare a Seminarului. Împreună am meditat cum doar iubirea activă, care naște implicare socială, responsabilitate și grijă față de aproapele poate oferi creștinului calea spre veșnicie.

A treia zi a exercițiilor, Sâmbătă 20 Noiembrie a debutat în mod tradițional cu Sfânta Liturghie. În aceste zile de intensă pregătire sufletească, Euharistia a fost celebrată nu doar cu fast, prin prezența ipodiaconilor și a părinților profesori ci s-a insistat mult, prin purtarea de grijă a Părintelui Rector Florian Guțiu, ca atmosfera liturgică să fie una de meditație și atenție centrată pe rugăciunile Liturghiei, care nu au fost așezate de sfinții părinți spre a fi trecute în grabă cu vederea ci spre a fi puse în lumină, ele fiind defapt limbajul prin care noi oamenii ne apropiem de Dumnezeu atât de mult încât la finalul slujbei suntem făcuți părtași Trupului și Sângelui Fiului Său întrupat.

Ceea ce s-a dorit de la început a fost ca atmosfera generală a exercițiilor să fie una de contemplație și prietenie, spre a putea descoperi împreună minunata catolicitate a Bisericii celei una. Pe lângă cele patru ore de prelegeri și munca pe grupe, slujbe, spovedanii și colocvii, momentele de destindere, de dialog, filmele tematice și vizitarea cetății Blajului și a împrejurimilor au făcut posibilă acea apropiere sufletească care ne face pe noi creștinii să dorim a rămâne mereu pe Taborul dragostei frățești la care ne îndeamnă în Sfintele Scripturi, Hristos Mântuitorul.

Fie ca Domnul Isus să ne ajute să rămânem în Lumina iubirii Sale, spre a putea descoperi tot mai mult darul lui Dumnezeu care s-a făcut om.

Pr. Dr. Ionuț Blidar, Membru al Academiei Pontificale Mariane Internaționale