Revista „Reînvierea” (Sionul Românesc) este publicația oficială a Eparhiei de Lugoj. Înainte de 1948 s-a numit „Sionul Românesc” şi apărea de două ori pe lună. Primul număr a apărut la 1 ianuarie 1914  s-a numit „Foaia oficioasă a Diecesei Lugojului” până în anul 1920. Ultimul număr înainte de suprimarea Bisericii Române Unite, se pare că a apărut la 1 decembrie 1947.

Revista Reînvierea
Revista Reînvierea

După revoluţia din decembrie 1989 şi repunerea Bisericii Greco-Catolice din România în legalitate, în aprilie 1999 se reia publicarea Foii oficiale a Eparhiei Lugojului, pentru ca din luna mai 1999, odată cu vizita Sfântului Părinte Papa Ioan Paul al II-lea în România, această publicaţie să se numească „Reînvierea”, nume pe care-l păstrează şi astăzi.

Revista Reînvierea
Revista Reînvierea

Formatul publicaţiei şi numărul de pagini a variat în timp. Cu timpul materialele publicate au cunoscut o uşoară diversificare, trecându-se de la publicarea exclusivă a evenimentelor din Eparhia de Lugoj la o paletă mai largă de articole, cum ar fi eseuri culturale, gânduri spirituale etc.

  • Redactor Coordonator în perioada 1999-2009 a fost rvs. pr. dr. Marius-Petru Pop.
  • Din anul 2010 până în vara lui 2013 director şi redactor-şef a fost pr. Mihai Răzvan Oprişa.
  • Din vara anului 2013 până în vara anului 2017 director şi redactor-şef a fost Raimondo-Mario Rupp.
  • În prezent revista este coordonată de pr. Gherghel Petrișor-Adrian.

Detalii contact