Adunarea Eparhială a Preoților, care se organizează anual la nivelul Eparhiei Greco-Catolice de Cluj-Gherla cu ocazia marii Sărbători a Nașterii Domnului, s-a desfășurat, joi 15 decembrie 2022, în capela „Sf. Iosif” a Catedralei Martirilor și Mărturisitorilor sec. al XX-lea din Piața Cipariu, Cluj-Napoca. Adunarea a fost prezidată de către Preasfinția Sa Claudiu, Episcopul de Cluj-Gherla. A participat, ca invitat, de la Blaj, Preasfinția Sa Cristian Crișan, Episcop auxiliar al Arhieparhiei de Alba Iulia și Făgăraș.

În primele momente ale întâlnirii, preoții, sosiți din toate protopopiatele Eparhiei de Cluj-Gherla, s-au unit în rugăciune. S-a oficiat Ora a 9-a împărătească. În continuare, Preasfinția Sa Claudiu a adresat preoților un cuvânt de salut și încurajare. A spus: „Suntem membri ai familiei lui Dumnezeu și aceasta trebuie să ghideze viața noastră. Fiecare dintre dumneavoastră răspunde de o comunitate, de suflete, și împreună suntem responsabili în fața lui Dumnezeu de toți cei care ne-au fost încredințați. De aceea, aș vrea să pun sub acest semn întâlnirea de astăzi și să ne aducem aminte că în viața fiecăruia dintre noi, în viața comunităților, a Episcopiei, a Bisericii Catolice, există lucruri frumoase, dar există și lucruri mai puțin frumoase, sau dificultăți, încercări pe care trebuie să le rezolvăm, depășim, în primul rând punându-le le în fața Domnului și împărtășindu-și-le între noi, ca frați în Biserică și împreună lucrători în via Domnului.” A subliniat: „Suntem legați de legătura dată de dragostea lui Cristos!”

A urmat expunerea Preasfinției Sale Cristian, care a venit în întâmpinarea nevoii formării continue a preoților, și a actualizării cunoștințelor necesare îndeplinirii propriei misiuni, prin abordarea temei căsătoriei prezentată din perspectiva dreptului canonic. Pr. Vasile Tofană, Vicarul general al Eparhiei, s-a adresat în continuare preoților, oferindu-le câteva îndrumări practice privind probleme de ordin administrativ. Aspecte de ordin economic a adus la cunoștința preoților Cristian Teglaș, directorul economic, oferindu-le, de asemenea, soluții pentru o mai bună administrare a parohiilor pe care le au în grijă.

Atent la tinerele generații, Preasfinția Sa Claudiu a invitat, din partea instituțiilor de învățământ confesional care funcționează în cadrul Eparhiei de Cluj-Gherla, pe prof. Simona Gruian, directoarea Liceului Greco-Catolic „Inochentie Micu” din Cluj-Napoca, care a prezentat preoților liceul pe care îl coordonează, obiectivele liceului – în care acum funcționează întreg ciclul de învățământ preuniversitar – clasele I-XII – și care continuă tradiția învățământului greco-catolic dinainte de 1948. Având în vedere că tema anului pastoral care a început, și continuă în 2023, este „Sfânta Liturghie – ospățul Familiei lui Dumnezeu”, prin Biroul de Evanghelizare și Cateheză din cadrul Episcopiei de Cluj-Gherla, au fost oferite broșuri în care este dezvoltată această temă și pe care preoții au fost invitați să le distribuie credincioșilor, atunci când îi vor vizita pentru botezul caselor. A prezentat aceste broșuri Radu Capan, din cadrul Biroului care le-a realizat.

De asemenea Preasfinția Sa Claudiu a oferit fiecare preot, în format tipărit, mesajul său adresat preoților, persoanelor consacrate și tuturor credincioșilor, la sărbătoarea Nașterii Domnului. Scrisoarea Pastorală a Episcopului va fi prezentată, în fiecare biserică și capelă de pe teritoriul Eparhiei de Cluj-Gherla, în cadrul Sfintei Liturghii din 25 septembrie 2022, ziua marii sărbători. Întâlnirea s-a încheiat cu o colindă care i-a unit pe toți cei prezenți în bucuria apropiatei Sărbători a Crăciunului.

Galerie imagini