Enoriașii comunității păstorite de Părintele Protopop Claudiu Merdariu, din localitatea Băița (jud. Mureș), au avut parte și în acest an de două zile de reculegere spirituală în vederea trăirii cât mai evanghelice a perioadei Postului Mare. Astfel, în zilele de 17-18 martie, credincioșii s-au bucurat de prezența în mijlocul lor a Pr. Dr. Claudiu George Tuțu, Consultor Cultural al Eparhiei de Cluj-Gherla.

Răspunzând cu bucurie invitației părintelui paroh, Pr. Claudiu Tuțu a propus spre meditare o temă pe cât de veche pe atât de actuală. Mai exact, plecând de la  relatările biblice despre ispitirea lui Isus (Mt 4, 1-11; Lc 4, 1-13), părintele le-a vorbit celor prezenți despre iubirea egoistă de sine (filautia). Maică a tuturor răutăților sufletului, aceasta dă naștere, conform înțelepciunii patristice, celor trei patimi din care se nasc toate celelalte, și anume lăcomia pântecelui, a iubirii de arginți și a slavei lumești. Urmând învățăturii Scripturilor, dar mai ales exemplului lui Cristos, părintele Claudiu a evidențiat mijloacele prin care putem contracara aceste patimi care se împotrivesc în cel mai înalt grad exercițiului ascetic al creștinului: postul, milostenia (caritatea) și umilința.

Bogăția reflecțiilor împărtășite credincioșilor adunați în număr mare în biserica parohială a fost articulată în trei momente diferite. Mai exact, în sâmbăta premergătoare celei de-a patra Duminci din Postul Mare, fiecare dintre cele două meditații a fost precedată de celebrarea Sfintei și Dumnezeiștii Liturghii a Sf. Ioan Gură-de Aur de la orele 10.00 și, respectiv, în după-amiaza aceleași zile, de rugăciunea Calea Crucii de la orele 16.00. Cea de-a treia meditație a fost prezentată duminică, după săvârșirea Liturghiei Sf. Vasile cel Mare, moment care a culminat cu felicitările și intonarea tradiționalului „La mulți ani!” în onoarea împlinirii primului an de preoție a Părintelui Claudiu Tuțu, în 25 martie. Totodată, părintele paroh i-a adus mulțumiri în numele comunității și în nume personal distinsului oaspete pentru promptitudinea și generozitatea cu care a răspuns invitației în vederea pregătirii cât mai rodnice a măritei sărbători a Învierii Domnului. Frumusețea oficiilor liturgice a fost întregită și de răspunsurile oferite de Ipodiaconul Daniel Hrișcă, care este legat sufletește de această parohie.

La urmă, anticipând hramul bisericii din Băița (Buna Vestire), oaspeții au putut gusta din bunătățile pregătite de credincioasele din parohie.

Mulțumim Domnului pentru aceste zile de haruri!

Daniel Hrișcă