Sărbătoarea Nașterii Domnului în Eparhia de Cluj-Gherla – vizite pastorale la Sângeorz-Băi și Maieru

În cea de-a doua zi de Crăciun, marți, 26 decembrie 2017, Ierarhul de Cluj-Gherla PS Florentin, însoțit de pr. ceremonier Florin Isac și de diaconul Gabriel Manu, a vizitat cel mai mare protopopiat din Eparhie, protopopiatul Rodna, unde s-a oprit în două parohii, din Sângeorz-Băi și Maieru, parohiile cu cei mai mulți credincioși greco-catolici din acest protopopiat.

După ce a fost primit de pr. protopop Nicolae Jarda la Sângeorz-Băi, Preasfinția Sa și preoții din zonă au celebrat Sfânta Liturghie în biserica protopopială. Rugăciunea s-a făcut cu mare bucurie și în comuniune, de către toți preoții și credincioșii prezenți. Biserica a fost plină de sute de credincioși veniți, cu mic și cu mare, în veșmânt sărbătoresc, mulți în frumosul port popular specific zonei, pentru a-l primi în suflet pe Hristos în armonia colindelor și a urărilor la Sărbătoarea Nașterii Domnului.

Preasfinția Sa și-a prezentat, la cuvântul de învățătură, mesajul pastoral numit „Gânduri de Crăciun”, adresat tuturor credincioșilor pe care-i păstorește, arătând, în prima parte a mesajului, cum „Dumnezeu intră în locul și lumea noastră în modul cel mai firesc, făcându-se Prunc și parcurgând, an după an, etapele vieții omenești, pentru că întreaga noastră existență să-i devină proprie și astfel să o poată sfinți, iar la ceasul rânduit să o ridice la înălțimile cerești, la Dumnezeu – Tatăl. Dumnezeul nostru, prin Fiul Său, Isus din Nazaret, asumă, nu doar un singur trup, ci întreaga umanitate, întreaga istorie a umanității, trecut, prezent și viitor și îi conferă o direcție nouă, decisivă, o demnitate definitivă, prin El și împreună cu El”.

Un alt gând al acestui Crăciun exprimat de Ierarhul clujean este faptul că „Dumnezeu a acceptat umilirea de Sine, coborând în închisoarea unui trup omenesc. Aceasta însă nu înseamnă că și-a pierdut demnitatea Sa divină. Acolo, la Peștera din Bethleem, la ieslea animalelor, este același Fiu al lui Dumnezeu, Cel care, la timpul rânduit, după moartea și învierea răscumpărătoare, va fi înălțat din nou la dreapta gloriei cerești.” De aceea și acum, la Sărbătoarea Nașterii Domnului din anul 2017, răsună îndemnul Sfântului Apostol Pavel: „Gândul acesta să fie în voi, care era și în Hristos Isus, care Dumnezeu fiind în chip, s-a deșertat pe sine, chip de rob luând, făcându-se asemenea oamenilor” (cf. Fil 2, 5-7). „Să privim deci”, a îndemnat Preasfinția Sa, „exemplul de smerenie și ascultare al Domnului nostru Isus Hristos în acest mare mister al întrupării și-apoi al Nașterii Sale în peștera din Bethleem. După cum Hristos a căutat să împlinească voința Tatălui, acceptând limitările condiției omenești din iubire față de oameni, la fel suntem îndemnați și noi, să învățăm să purtăm dificultățile vieții noastre și unii altora, acceptând chiar și umilințe, pentru a putea răspunde mereu, cu iubire, Dumnezeului nostru iubitor de oameni.”

S-a amintit că „în 26 decembrie, așa cum se obișnuiește în ritul bizantin în cea de-a doua zi a unei sărbători, celebrăm acele persoane care au avut rol important în sărbătoare. Astfel, în a doua zi a Sărbătorii Nașterii Domnului se celebrează memoria celei mai importante persoane care a contribuit la marele mister al nașterii lui Dumnezeu printre oameni. Preasfânta Fecioară Maria este aceea care, respectându-și angajamentul fidel față de Dumnezeu și față de logodnicul Iosif, a dobândit titlul de Mamă a lui Dumnezeu. Numai Maria a cunoscut adumbrirea Spiritului Sfânt și lucrarea puterii Celui Preaînalt. Numai Maria a fost cea care a dat un Trup lui Dumnezeu. Așa cum frumos spune imnografia: «cea mai cuprinzătoare decât cerurile», pentru că ea a cuprins pe Acela care este de necuprins. Preasfânta Fecioară Maria este unica creatura ce și-a cuprins Creatorul”.

După Sfânta Jertfă Liturgică, în semn de amintire, mulțumire și apreciere, Preasfinția Sa a oferit pr. protopop Nicolae o diplomă și o medalie „Sf. Iosif”, primind din partea acestuia, în semn de recunoștință și mulțumire, un crucifix. În continuare, tinerii din Sângeorz-Băi au prezentat un concert de colinde și apoi, copiii, o frumoasă scenetă de Crăciun. Un rol important în pregătirea, atât a concertului, cât și a serbării, au avut surori din Congregația Maicii Domnului care desfășoară aici o bogată activitate catehetică, de partea artistică ocupându-se mai ales sr. Dominica. Cei mici au fost apoi răsplătiți cu cadouri din partea protopopiatului și iconițe și binecuvântări oferite de către Ierarh fiecăruia în parte.

În partea a doua a zilei dedicate vizitelor pastorale în Rodna, Preasfinția Sa Florentin a celebrat slujba Vecerniei în biserica parohială din Maieru, localitate situată la poalele Munților Rodnei. Credincioșii greco-catolici de aici, veniți în număr mare în strai de sărbătoare, cu păstorul lor, pr. Florin Miclea, și-au întâmpinat Ierarhul cu sufletele deschise. Vorbind despre mesajul pastoral la sărbătoarea Nașterii Domnului, Preasfinția Sa a oferit credincioșilor din Maieru exemplul martirilor Bisericii, cei care, „prin prezența lor au reușit să transforme celulele de închisoare în capele de rugăciune, perioada detenției în timp de reculegere și întreaga lor viață într-o Liturghie euharistică, păstrându-și cu demnitate credința. Au fost cu adevărat oameni iubitori de Dumnezeu, care, prin prezența lor au sfințit oamenii și locurile pe unde au trecut. Să ne întrebăm și noi, cei care astăzi suntem chemați să ne trăim credința în libertate și democrație: oare, prin comportamentul nostru, prin viața noastră spirituală, prin rugăciune, reușim să transformăm persoanele și locurile pe unde trecem? Reușim să sfințim timpul vieții noastre?”

„Iubiți credincioși”, a încheiat, „acestea sunt gândurile asupra cărora doream să vă invit să meditați acum, la mărita sărbătoare a Nașterii Domnului nostru Isus Hristos după trup, pentru a primi cu bucurie vestea nașterii spirituale a Domnului în sufletele noastre. Hristos s-a născut pentru mine! Deci, să îi fac loc în viața mea, să îi fac loc în timpul vieții mele.” La plecare, după o seară de rugăciune și colindă în casa Domnului, Preasfinția Sa a oferit semne de mulțumire, diploma și medalia „Iuliu Hossu”, d-lui primar, altor autorități locale și credincioșilor care au susținut activitățile organizate la nivel parohial și au ajutat la renovarea și înfrumusețarea bisericii parohiale, precum și credincioșilor care s-au remarcat prin exemplul de credință manifestat în sânul comunității din Maieru. Și aici rugăciunea a fost însoțită și împodobită cu frumoasele colinzi tradiționale. Preasfinția Sa a împărțit la final tuturor iconițe cu Nașterea Domnului și binecuvântări.