Parohiile Frata, Ceanu Mare și Cojocna din protopopiatul Someș al Eparhiei de Cluj-Gherla au fost vizitate, la 1 noiembrie 2018, de către Episcopul eparhial. Preasfinția Sa Florentin Crihălmeanu a fost însoțit pe acest drum de rugăciune și binecuvântare, de către Mons. Călin Bot, Vicar general, pr. Marius Cerghizan, Vicar cu preoții, pr. Marius Mureșan, protopop de Someș și pr. ceremonier Florin Isac. De asemenea, au însoțit acest pelerinaj cu cântări și rugăciune, studenții Seminarului Teologic eparhial „Sf. Ioan Evanghelistul” din Cluj-Napoca.

După prânz, la încheierea programului din Frata, PS Florentin s-a oprit la capela din loc. Ceanu Mare, administrată, împreună cu parohia Frata, de pr. Gavrilă Pleș Topan. Aici s-a celebrat o oră canonică la care au luat parte credincioșii acestei comunități. Preasfinția Sa a adresat și acestei comunități – numită, de pr. Gavrilă, o adevărată familie, mică dar unită – un cuvânt de învățătură, un îndemn la credință, la urmarea lui Hristos pe Calea în Adevăr, spre Viață și mântuire. „Viața pe pământ este și suferință, însă această suferință este și condiția necesară pentru a dobândi apoi bucuria veșnică”, a spus Ierarhul și a oferit exemplul martirilor și mărturisitorilor Bisericii Române Unită, arătând că „martiriul este o experiență spirituală a celor care îl iubesc pe Dumnezeu ca valoare supremă a vieții lor, pentru care merită să îți dai viața”.

Un fapt inedit a fost, după rugăciune, vizitarea unui muzeu al satului, amenajat în casa unei familii din localitate. Sunt trei camere în care, cu multă pricepere și răbdare, a fost imaginat și recreat prin obiecte și veșminte adunate și expuse întregul univers existențial al țăranului român din spațiul transilvan al sec. al XX-lea, cu accent pe perioada din preajma momentului Marii Uniri, mergând până în actualitate. A fost, sub îndrumarea familiei gazdă, o adevărată călătorie în timp printre unelte de lucru, veșminte, mobilier, arme, cărți vechi, icoane pe sticlă, din toate izvorând povestea de viață a strămoșilor, bogăția lor spirituală înnobilată de lumina credinței, asprimea vieții dar și frumusețea unui timp apus, prezent însă în sufletele generațiilor de azi.

E o bogată moștenire spirituală păstrată prin efortul celor care s-au preocupat să o adune, prețuind trecutul neamului lor, pe care cu îndreptățită mândrie o arată vizitatorilor, parcă spunând: „iată, acestea ne sunt rădăcinile, motivul existenței noastre, părinții și bunicii cărora le ducem mai departe limba, obiceiurile, dorurile și credința”. Între obiectele expuse în muzeu se află vechi icoane pe sticlă, ornate preoțești, cărți și obiecte bisericești, amintim doar un antimis cu sfinte moaște al Mitropolitului român unit cu Roma, dr. Vasile Suciu.

Ultimul popas de rugăciune al acestei zile dedicată în mod special pomenirii celor trecuți la Domnul, a fost biserica parohială din loc. Cojocna, unde Episcopul a fost întâmpinat de pr. paroh Daniel Bilaus și de primarul comunei Cojocna, Bucur Teodor, împreună cu comunitatea de credincioși. Această vizită a avut loc și cu ocazia apropiatei serbări a hramului acestei parohii – Sărbătoarea Sfinților Arhangheli Mihail și Gavril, motiv suplimentar de bucurie și mulțumire adusă lui Dumnezeu. După primirea Preasfinției Sale și a preoților oaspeți în fața bisericii, în sfântul locaș – ridicat în ridicată în 1902 de parohul și protopopul de atunci, pr. Ioan Hațieganu (tatăl celebrului medic Iuliu Hațieganu), preot care a participat la luptele pentru drepturile naționale ale românilor și la mișcarea memorandistă -, s-a celebrat slujba Vecerniei împreună cu un Parastas de pomenire pentru cei trecuți din această viață, spre „un spațiu al fericirii veșnice, unde ne vom revedea cu cei dragi ai noștri și, mai ales, cu Acela în care am crezut” – a spus Ierarhul.

Și aici au fost înmânate semne de recunoștință cu ocazia aniversării anului centenar al Unirii și a anului omagial Iuliu Hossu: diploma și medalia „Iuliu Hossu” au fost oferite de către Episcopul eparh primarului Teodor Bucur și pr. paroh Daniel Bilaus. PS Florentin a adresat și credincioșilor din Cojocna cuvinte de îndemn la credință, reamintindu-le valoarea supremă a darului vieții și importanța de a trăi această viață urmându-l pe Isus, pentru a dobândi, la ceasul rânduit, mântuirea: „modul în care trăim viața noastră cu credință, este cel care influențează viața noastră de după pragul morții. Nu întâmplător, strămoșii noștri latini spuneau memento mori – gândește-te că vei muri – deci trăiește acum la lumina de atunci!” a îndemnat Preasfinția Sa.

mai multe fotografii: aici