Să fim daruri unii pentru alții!” – Preasfinția Sa Claudiu, la vizita pastorală în parohia greco-catolică „Sfântul Arhiepiscop Nicolae de la Mira Liciei, făcătorul de minuni” din Chinteni, protopopiatul Cluj

Duminică, 3 decembrie 2023, Preasfinția sa Claudiu, Episcopul de Cluj-Gherla a vizitat parohia greco-catolică „Sfântul Arhiepiscop Nicolae de la Mira Liciei, făcătorul de minuni” din Chinteni, protopopiatul Cluj, în comunitatea aflată în grija pr. Traian Cîmpean. Ierarhul a fost primit cu pâine și sare de tineri în port popular, și, de asemenea, cu un buchet de flori – semn al înfloririi vieții spirituale și acum, în plină iarnă, în această parohie protejată în mod special de Sfântul Nicolae, Sfântul care dăruiește și bucură, Sfântul care împacă și călăuzește.

L-au întâmpinat cu bucurie pe Preasfinția Sa Claudiu, aflat la prima sa vizită în Chinteni, credincioșii în număr mare, membri ai Poliției și autorități locale, împreună și cu primarul com. Chinteni, Magdalena Lucia Suciu. Au participat la sărbătoare și au concelebrat Sfânta Liturghie preoții: pr. Mircea Marțian, protopop de Cluj I, pr. protopop Adrian Avram, cel care a păstorit timp de 14 ani această parohie, pr. Traian Radu Coste-Deak, vicar judecătoresc și enoriaș al parohiei greco-catolice Chinteni, și frații preotului paroh: pr. Grigore Cîmpean, preot la Dolheni, Vima Mare și Vima Mică și pr. Marius Cîmpean, paroh la Cojocna. Au luat parte, de asemenea, la sărbătoarea parohiei greco-catolice din Chinteni, prof. Simona Gruian, directoare la Liceul Greco-Catolic „Inochentie Micu”, elevi și colegi ai pr. Traian Cîmpean, care îndeplinește și misiunea de secretar al Liceului Greco-Catolic clujean. Răspunsurile liturgice au fost date de studenți ai Seminarului Teologic eparhial „Sf. Ioan Evanghelistul”, alți studenți au slujit în altar, ajutând Episcopul și preoții la celebrare.

***

Preasfinția Sa Claudiu a vorbit credincioșilor despre „perioada de bucurie” pe care o traversează Biserica, cea a Postului Crăciunului, perioadă și de pregătire pentru marea sărbătoare a Nașterii Domnului. Postul este timp de întristare și penitență doar în aparență, a spus, fiind de fapt un timp de bucurie, un timp în care „ne curățăm sufletele, ne aranjăm viețile”. Și, „așa cum facem curat în case, sau în biserici, înainte de marile sărbători, așa facem și în sufletele noastre, fiindcă și sufletele noastre sunt temple ale Spiritului Sfânt”.

Ierarhul a amintit și apropierea sărbătorii de 1 decembrie – Ziua Națională (care a trecut) și de cea a Sfântului Nicolae – a hramului parohiei Chinteni (care se apropie), noi motive de bucurie. Iar, la sărbătoarea Sfântului Ierarh Nicolae „ne facem daruri unii altora”, și, „prin aceste daruri ne aducem aminte de darul pe care ni-l face Dumnezeu: pe Fiul Său, Unul născut, care se naște în Betleem, și care este darul prin excelență”. Îndreptând sufletele spre sărbătoarea Nașterii Domnului, drumul Postului este un drum nu de privare de alimente, ci de hrănire spirituală, de amintire a faptului că, „viața noastră este întreținută nu doar de ceea ce mâncăm, ci este susținută de bunul Dumnezeu”. De asemenea, „Darul minunat pe care l-am primit de Crăciun, Fiul lui Dumnezeu, ne trece de la spaima de moarte, la viața veșnică, fiindcă transformă moartea într-o trecere înspre adevărata Viață”.

Iar Evanghelia duminicii, Lc 18,35-43 – cu vindecarea orbului care „ședea lângă drum”, la Ierihon, a arătat Preasfinția Sa Claudiu, vorbește în alt mod despre același dar al lui Dumnezeu. A reamintit simbolismul cetăților Ierusalim: „cetatea lui Dumnezeu” și Ierihon: „cetatea neascultării” – așa cum apar și în Evanghelia despre Samarineanul milostiv. Iar „faptul că orbul se află în Ierihon și Isus merge prin Ierihon” este semnificativ: „este un semn de speranță, fiindcă ne-am aștepta ca Isus să vină doar acolo unde lucrurile sunt bune”. Dar Isus „trece pe lângă noi” și când ne aflăm „în Ierihon”, în căderile și greșelile noastre. Și, așa cum Domnul ascultă de strigătul orbului aflat la margine de drum și-i redă vederea, la fel El vine și la strigătul celor care azi se află la margine de drum, în păcat, în neputință, în orbire.

„Noi suntem făcuți să mergem tot timpul, să mergem înspre Ierusalimul ceresc. Ei bine, acest om orb este la margine de drum, dar, câți oameni nu cunoaștem și noi care sunt la margine de drum? De câte ori nu am fost și noi, poate, la margine de drum și am avut nevoie de ajutorul cuiva, să vină să ne ridice, să ne ajute. Câți oameni nu au nevoie de ajutorul nostru, fiind la margine de drum într-un fel sau altul? Trebuie să avem ochii larg deschiși pentru a putea vedea și auzi pe cei care au nevoie de ajutor.” Și, așa cum orbul din Evanghelie a auzit că Isus va trece pe acolo și că poate să-l vindece, la fel și creștinii de azi sunt chemați să dea mărturie despre Isus, pentru „orbii” de la margine de drum. „Suntem chemați să dăm mărturie despre dragostea lui Dumnezeu, despre tot ceea ce Dumnezeu a făcut în viața noastră în diferite feluri.”

Preasfinția Sa Claudiu a mai îndemnat la a-i cere lui Dumnezeu ceea ce avem nevoie: „Dumnezeu vrea să audă glasul nostru și cererea noastră. De câte ori, Isus, îi întreabă pe cei care vin la El: «Ce vrei să îți fac?» Întotdeauna Isus vrea ca noi să exprimăm cererea noastră, nevoia noastră, așa cum fac copiii în fața părinților. Dumnezeu vrea să fim la fel ca și copiii în fața Lui, să cerem ajutorul Lui. Anul acesta, în Episcopia de Cluj-Gherla, este dedicat rugăciunii, fiindcă rugăciunea este o comuniune esențială cu Dumnezeu. Îi cerem ajutorul și deci vorbim cu El, dar este și comuniune între noi, fiindcă ne rugăm unii pentru alții. Suntem datori să ne rugăm unii pentru alții și atunci rugăciunea devine comuniunea cu Dumnezeu și între noi și ne dă sensul Familiei despre care vorbim în acești ani”, Familia Bisericii, Familia lui Dumnezeu.

Ierarhul a vorbit și de opoziția lumii care apare atunci când cineva se roagă, a lumii, care dorește să inducă neputința, încearcă să slăbească credința. Dar, în citatul evanghelic, „orbul se manifestă cu putere, nu se lasă intimidat de această voce a mulțimii și asta ne îndeamnă și pe noi să fim la fel”. Preasfinția Sa Claudiu a amintit martirii și mărturisitorii Bisericii Greco-Catolice, care au avut puterea să spere, să continue să ceară lui Dumnezeu libertatea Bisericii lor, știind că cererea le va fi îndeplinită. Ca exemplu, momentul în care Episcopul Iuliu Hossu s-a opus celui care dorea să îi explice că nu există nici o perspectivă pentru Biserica lui. Arhiereul – acum Fericit al Bisericii -, a replicat: „Perspectiva o dă întotdeauna Dumnezeu, nu oamenii”. De aceea, Preasfinția Sa Claudiu a chemat la curajul de a dărui și de a fi dar pentru alții, de a-I cere lui Dumnezeu lucruri mari și minunate cu credința că El le va face, de a păstra vie speranța ca și creștini, în orice împrejurări și a fi făcători de pace – a face ca războaiele din suflete și din familii mai întâi, să înceteze. A reamintit că se află la îndemâna creștinilor Taina Sfintei Spovedanii, a iertării păcatelor prin preoții rânduiți, și că fiecare creștin a primit lumina în momentul Botezului. „În momentul Botezului am fost scoși din acel întuneric pe care trebuie să îl combatem în fiecare zi. (…) În fiecare zi din viața noastră să dăm mărturie despre lumină, să luptăm pentru lumină, să ne opunem întunericului!” a îndemnat, subliniind că Lumina este Isus.

***

Un cuvânt de mulțumire, la încheierea celebrării liturgice, a adresat pr. Traian Cîmpean. A mulțumit Preasfinției Sale Claudiu, pentru că se află în mijlocul comunității din Chinteni, și i-a dăruit, din partea credincioșilor, un semn de amintire: o icoană a Sfântului Nicolae. A spus: „Vă mulțumim și vă rugăm să ne purtați în rugăciunile dumneavoastră părintești pe toți cei credincioși, pentru că toți împreună suntem Familia Bisericii”. Preasfinția Sa Claudiu mulțumit preotului paroh și tuturor celor prezenți, exprimându-și bucuria că prin acest dar cu chipul Sfântului Nicolae „ne aducem aminte că suntem daruri unii pentru alții. Doar în felul acesta lumea în care trăim va fi o lume mai bună”.

Pr. paroh Traian a mulțumit cu căldură și doamnei primar din Chinteni, pentru cei 10 ani de bună colaborare, deoarece, a spus, „se împlinesc 10 ani de când mă aflu în această parohie”. I-a oferit o amintire, un buchet de flori și o icoană cu Sfântul Nicolae. La invitația Preasfinției Sale Claudiu, toți cei prezenți au cântat pr. Traian Cîmpean „La mulți ani!”, la împlinirea celor 10 ani de rodnică păstorire a parohiei greco-catolice Chinteni.

Doamna primar a evidențiat, în câteva cuvinte, buna colaborarea pe care o are cu Biserica Greco-Catolică, la Chinteni, încă din anul 2000 de când îndeplinește misiunea de primar. A amintit și colaborarea și cu pr. Adrian Avram, și, de asemenea, cu multă recunoștință, a amintit de Preasfinția Sa Florentin Crihălmeanu, „care a adus liniștea și echilibrul între locuitorii comunei Chinteni”. Și-a exprimat dorința ca și colaborarea cu Preasfinția Sa Claudiu să continue pe aceleași coordonate, cele ale „înțelepciunii”, atât în relația cu parohia ortodoxă Chinteni, cât și în ceea ce privește proiectele parohiei greco-catolice care vor fi derulate în colaborare cu primăria Chinteni. A amintit proiectul deja început, al construirii unei noi case parohiale pentru parohia greco-catolică, casă care, odată ce va fi ridicată, să ofere pr. paroh posibilitatea de a locui, împreună cu familia, în mijlocul credincioșilor.

După încă un cuvânt de mulțumire, adresat confraților preoți, consilierilor parohiali și tuturor celor de față, pr. Traian Cîmpean a invitat la o agapă fraternă, în apropiere, la casa de cultură a com. Chinteni, pregătită pentru toți, după modelul dărniciei Sfântului Patron și protector Nicolae.

***

Scurt istoric al Parohiei Greco-Catolice Chinteni

Conform Șematismului din 1947, în Chinteni, parohia greco-catolică a fost înființată în 1785. A existat o biserică de lemn cu hramul Bunei Vestiri, edificată în 1791, dar care s-a deteriorat și serviciile liturgice, la data editării Șematismului, pentru cei 546 credincioși de atunci, se țineau în casa parohială. Sunt consemnate două vizite ale Episcopului Iuliu Hossu în această parohie, la 20 iunie 1932 și apoi, în 14 septembrie 1947, când „s-a pus temelia” unei noi biserici parohiale. După căderea regimului comunist, parohia greco-catolică Chinteni s-a reînființat, în anul 1997, când a fost revendicată biserica și întregul patrimoniu confiscat de autorități în 1948.

Vreme de mai mulți ani, programul pastoral s-a desfășurat prin bunăvoința unor vrednici credincioși, care și-au pus casa la dispoziție pentru celebrări. În urma dialogului cu reprezentanții parohiei ortodoxe din Chinteni, nefiind retrocedată biserica veche a comunității greco-catolice, s-a cumpărat o biserică (construită în anul 1932, de către comunitatea ortodoxă) și s-a trecut la renovarea acesteia. Sfințirea sfântului lăcaș și consacrarea sfântului altar, de către Preasfinția Sa Florentin Crihălmeanu, la 24 mai 2009, a urmat încheierii lucrărilor de renovarea generală, coordonate de păstorul de atunci al comunității, pr. Adrian Avram, alături de care, ca vicar parohial, a fost pr. Aurel Ana. Din anul 2013, parohia greco-catolică Chinteni se află în grija actualului paroh, pr. Traian Cîmpean. Preasfinția Sa Florentin a celebrat de mai multe ori Sfânta Liturghie la Chinteni, ultima vizită fiind în 16 decembrie 2018.

Preasfinția Sa Claudiu, prin vizita pastorală din 3 decembrie 2023, a pus un nou început în drumul spre Lumină al acestei parohii tinere – cu mulți enoriași tineri din zona în plină dezvoltare din vecinătatea mun. Cluj-Napoca, binecuvântând localitatea Chinteni, proiectele în curs ale comunității greco-catolice – între care cel al construirii unei case parohiale -, însuflețind și încurajând credincioșii prin rugăciune și cuvânt de învățătură, prin ocazia de întâlnire și comuniune.

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
I Accept
For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
I Accept
Galerie de imagini