În Duminica „Tânărului bogat”, 27 august 2023, în prezența Preasfinției Sale Claudiu, trecutul și prezentul s-au întâlnit pentru credincioșii parohiei „Adormirea Maicii Domnului” din Feldru, parohie care se află în grija pr. Claudiu Oltean. Vizita Păstorului Eparhiei de Cluj-Gherla a marcat aniversarea a 30 de ani de la sfințirea bisericii parohiale „Adormirea Maicii Domnului”, situată în zona înverzită care delimitează localitățile Feldru și Ilva Mică. Împreună cu credincioșii, s-au reunit la această sărbătoare preoți din întreg protopopiatul Rodnei.

Ierarhul a fost primit, conform tradiției, la baza colinei pe care se află biserica, de preoții celor două parohii din Feldru, pr. Claudiu Oltean și pr. Iuliu Bontaș, de ceilalți preoți participanți, diaconi, subdiaconi, studenți seminariști, de tineri cu pâine și sare și copii care i-au oferit flori, de primarul com. Feldru, autorități locale și centrale și credincioșii reuniți la sărbătoare. S-a urcat apoi în procesiune până la biserica „Adormirea Maicii Domnului”. În continuare, Preasfinția Sa Claudiu a binecuvântat exteriorul bisericii (după lucrări de înfrumusețare) și o icoană a Maicii Domnului care va împodobi această biserică, apoi, în curtea bisericii, la un altar exterior, s-a celebrat Sfânta Liturghie Arhierească de sărbătoare.

Preasfinția Sa și-a exprimat, în cuvântul de învățătură, bucuria de a se afla pe aceste meleaguri „unde simțim frumusețea creației lui Dumnezeu”, „un loc binecuvântat de oameni credincioși: preoți, persoane consacrate, atâția credincioși care ne arată că sunt cu adevărat locuri în care Bunul Dumnezeu își face cu adevărat simțită prezența. Sunt locuri udate de sudoarea celor care au sădit înaintea noastră.” A amintit ceea ce Isus a spus ucenicilor: „Nu voi ați sădit, voi intrați în munca altora”, iar „noi suntem o parte a construcției pe care Dumnezeu o face în această lume, suntem o cărămidă în plus, poate o piatră de temelie, dar facem parte dintr-o construcție care a început cu mult înaintea noastră și aceasta ne ajută să fim umili.”

Privind la această comunitate a cărei biserică împlinește 30 de ani, „de fapt o comunitate mult mai bogată în timp și în daruri decât atât”, a privit la ceea ce a fost mai înainte de acești 30 de ani, munca și jertfa din perioada persecuției – a amintit nume ale unora dintre preoții care au activat atunci, precum „acest minunat preot Sârbu Eugen (Tăicuțu), care venea în mod clandestin, pr. Liviu Oțoiu, pr. Virgil Florian”, dar, a adăugat, „câtă rugăciune ascunsă, cât sacrificiu a fost din partea atâtor credincioși, călugări, călugărițe, preoți, Episcopi, pentru acest loc binecuvântat, pentru ca noi să fim astăzi aici.”

A repetat: „Trebuie să ne aducem aminte în primul rând că suntem rodul rugăciunilor predecesorilor noștri, a părinților, bunicilor noștri și că tot ce avem este un dar în viața noastră și este ceea ce ne face umili. Ne împlinim misiunea cu drag, cu bucurie, dar știm că nu suntem primii și nu vom fi nici ultimii, dar mulțumim lui Dumnezeu pentru ceea ce putem face.” Ierarhul mai spus: „Trebuie să ne aducem aminte că suntem aici pentru a-l preamări pe Isus, iar aceste plaiuri minunate ne readuc aminte de momentele în care Isus îi întâlnește pe ucenici, pe credincioși, pe dealuri, pe câmpii și nu putem să nu ne aducem aminte ceea ce credința noastră ne învață, că același Isus este prezent și astăzi, că noi pentru El suntem aici, pentru a-l întâlni pe El și pentru a simți ajutorul lui Dumnezeu în ceea ce facem, pentru a simți că ceea ce facem se răsfrânge în viața veșnică.”

Preasfinția Sa Claudiu a amintit hramul parohiei, „Adormirea Maicii Domnului”, sărbătoare care „ne ajută să înțelegem că viața noastră nu se sfârșește pe acest pământ”, că, „noi suntem făcuți pentru viața veșnică”. De aceea, Ierarhul a invitat la rugăciune, mai ales la rugăciunile principale ale Bisericii, prin care „să ne pregătim, cu bucurie în suflete”, la clipa trecerii din această viață în viața veșnică. S-a oprit în continuare la mesajul evanghelic al duminicii, cel despre tânărul bogat (Matei 19, 16-26), arătând „ce înseamnă bogăție”: „nu o chestiune de cantitate, ci de calitate”, pentru că, „Evanghelia, Biserica, Mântuitorul ne spune că devine bogăție tot ceea ce ne împiedică să îl urmăm pe Cristos. În cazul tânărului, Isus vede că ceea ce el are este o piedică înspre Împărăție și vedem rezultatul: Isus îi spune să îl urmeze și tânărul se îndepărtează întristat. Tristețea este întotdeauna semn că ne îndepărtăm de Dumnezeu. Bucuria, în schimb, este semnul prezenței lui Dumnezeu.”

Bucuria a caracterizat această zi de rugăciune la încheierea căreia pr. Claudiu Oltean a mulțumit călduros Preasfinției Sale Claudiu pentru cea de-a doua sa vizită în această parohie (după cea de anul trecut, cu prilejul Întâlnirii Eparhiale a Copiilor). A amintit apoi, în câteva cuvinte, istoria de jertfă și credință a acestei parohii, mulțumind și preoților care au păstorit parohia înainte de anul 2005 (anul în care i-a fost încredințată), a mulțumit „bunilor și darnicilor credincioși care își iubesc cu tot sufletul Biserica”. A mulțumit fiului pr. Gheorghe Boroș, Emanuel Boroș, formator la Seminarul Teologic „Sf. Ioan Evanghelistul” din Cluj-Napoca, realizator al icoanei Maicii Domnului care a fost binecuvântată, mulțumiri au fost adresate colaboratorilor care au ajutat la realizarea lucrărilor – Primăriei și al Consiliului local al com. Feldru – și credincioșilor. A spus: „Ne aflăm în această parohie în care oamenii, în simplitatea lor, dar cu o credință mare și profundă, sunt rugători către Bunul Dumnezeu, către Maica Sfântă și către sfinții Bisericii”. Este o parohie care a oferit Bisericii „doi preoți, un diacon, o preoteasă, un seminarist și cinci călugărițe” – surori ale Ordinului Sfântului Vasile cel Mare (OSBM) -, care, „majoritatea dintre ele și-au ales drumul încă din timpul clandestinității”.

Mulțumiri au fost aduse preoților, surorilor OSBM, tinerilor din ASTRU prezenți, de asemenea primarului, viceprimarului, subprefectului jud. Bistrița-Năsăud, autorităților locale și centrale de față. O mulțumire specială a fost adresată preotesei Livia Maria Oțoiu care a realizat pentru acest eveniment o expoziție de fotografie din viața parohiei, „din perioada de clandestinitate a bisericii, de la sfințirea bisericii din 1993 și de la primele hramuri ale acestei biserici”. Mulțumiri au fost adresate solistelor Ana Maria Marti și Antonia Jarda, care au interpretat frumoase pricesne în cinstea Maicii Sfinte, atât la Împărtășanie cât și după celebrarea liturgică. La final, din partea parohiei greco-catolice „Adormirea Maicii Domnului”, pr. Claudiu Oltean a oferit Preasfinției Sale Claudiu „un buchet spiritual” și „o ștergură” tradițională din Țara Năsăudului.

Scurt istoric al Parohiei „Adormirea Maicii Domnului”, Feldru

Conform Șematismului din 1947, la Feldru a existat o parohie veche, „trecută la Sfânta Unire în 1700”. În 1783 a fost edificată aici o biserică greco-catolică. Această biserică (în prezent declarată monument istoric), considerată cea mai veche biserică de zid românească de pe valea Someșului, din 1948 servește ca biserică parohială a parohiei ortodoxe (nu a fost retrocedată).

La instaurarea regimului comunist, parohul de atunci al Feldrului, pr. Traian Buzilă, a continuat să celebreze pe ascuns, nerenunțând la credința sa. De-a lungul anilor Bisericii în ilegalitate, i s-au alăturat și alți preoți, care „au slujit credincioșii greco-catolici rămași fideli credinței lor”, amintiți și de pr. Claudiu Oltean în cadrul celebrării: pr. Sârbu Eugen (zis Tăicuțu), pr. Ioan Roșu, pr. Ioan Pop, apoi, după 1979, pr. Vranău Ioan și pr. Augustin Partene de la Maieru, și, începând cu 1979, până în 1991, pr. Virgil Florian. Sunt preoții care în perioada de clandestinitate a Bisericii Române Unite au înfruntat vitregia vremurilor și au celebrat Sfinte Liturghii, Căsătorii și alte slujbe pentru a păstra vie credința în sufletele credincioșilor și a-i conduce la mântuire.

După căderea regimului comunist și ieșirea la lumină a Bisericii Române Unite, în 1991, la Feldru au fost înființate două parohii: parohia Feldru (Vatra Satului) și parohia Feldru (Valea Secerului), în prezent parohia „Adormirea Maicii Domnului” Feldru. În această parohie, între anii 1992-1993, prin grija pr. Liviu Oțoiu, care a coordonat lucrările de construcție, a fost ridicată biserica pe locul donat de o familie credincioasă. Biserica a fost sfințită, la 5 septembrie 1993, de către Arhiepiscopul ad personam George Guțiu, mărturisitor al credinței, atunci Păstor al Eparhiei de Cluj-Gherla. În anul 2009, sfântul lăcaș a fost renovat în interior.

Între anii 1993 și 2004, pr. Gheorghe Boroș (astăzi preot în Spania) a slujit în această parohie, în 2004-2005 a slujit pr. Mihuț Vasile Lucian (în prezent preot în Italia). Din anul 2005, parohia „Adormirea Maicii Domnului” Feldru a fost încredințată actualului paroh, pr. Claudiu Oltean. La 21 iunie 2009, Episcopul de Cluj-Gherla de atunci, Preasfinția Sa Florentin Crihălmeanu, a sfințit Altarul, Iconostasul și interiorul bisericii. Mai apoi biserica a fost renovată și în exterior, dar, la 4 martie 2017 a fost afectată de un incendiu. În cuvântul de la încheierea celebrării, pr. Claudiu Oltean și-a amintit bunii credincioși, în mod deosebit femei în vârstă, care urcau dealul cu găleți cu apă în mâini, pentru a salva sfântul locaș.

În următoarele luni, cu susținerea rugăciunilor fierbinți ale credincioșilor, prin efortul colectiv și al unor binefăcători s-au efectuat lucrări de reparații și renovare, astfel încât, la 13 august 2017, Preasfinția Sa Florentin binecuvânta biserica reînnoită. Un moment semnificativ a fost data de 20 mai 2017, când parohia „Adormirea Maicii Domnului” Feldru a găzduit Întâlnirea Eparhială a Copiilor, la care au luat parte în jur de 600 de copii de pe întreg teritoriul Eparhiei. După perioada de pandemie, la 28 mai 2022, s-a desfășurat în parohia Feldru (Ilva Mică) o nouă ediție a Întâlnirii Eparhiale a Copiilor. În jur de 1000 de copii l-au avut acum în mijlocul lor pe Preasfinția Sa Claudiu, în cel de-al doilea an de episcopat ca Păstor al Eparhiei de Cluj-Gherla.

***

La încheierea celebrării aniversare din 27 august 2023, Preasfinția Sa Claudiu a amintit „cel mai mare cadou” primit în această zi: prezența bunilor credincioși. Iar tabloul ce i-a fost oferit, care conține buchetul spiritual făcut din: 30 de Sfinte Liturghii, 20 de rugăciuni ale Paraclisului Maicii Domnului, 75 de Rozarii, 100 de rugăciuni Tatăl nostru și Născătoare de Dumnezeu, 10 devoțiuni ale Căii Sfintei Cruci, 3 zile de post, 300 de rugăciuni Împărate Ceresc – a subliniat că „este adevăratul cadou pe care ni-l putem face unii altora”, restul sunt semne, care sunt prețioase dacă dincolo de aceste semne există comuniune spirituală și, a adăugat, „aici știu că există comuniune și semnul acesta reprezintă împlinirea rugăciunilor din Sfânta Liturghie: pe noi înșine și unul pe altul și toată viața noastră lui Cristos Dumnezeu să o dăm”.

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
I Accept
Galerie imagini
Video