„Și Eu îți zic ție, că tu ești Petru și pe această piatră voi zidi Biserica mea și porțile iadului nu o vor birui!’’(Mt.16,18)

,,In iubire frățească unii pe alții iubiți-vă, în cinste unii altora dați întâietate.’’(Romani)

Binecuvântat să fie Dumnezeul nostru pentru că ne-a învrednicit în această Duminică a Tuturor Sfinților să fim adunați în comuniune de iubire și rugăciune spre mai mare mărirea lui Dumnezeu.

Duminică 30 iunie 2024, a avut loc sărbătorirea hramului Parohiei ,,Sfinții Apostoli Petru și Pavel’’, din Cehei-Pustă-Șimleu II-Protopopiatul Șimleu Silvaniei, fiind prezenți pe muntele Sinai, în Betleem, în Ghetsimani și pe dealul Golgota. Toate aceste locuri regăsindu-le în Biserica Greco-Catolică ,,Sfinții Apostoli Petru și Pavel’’. Sfintul Apostol Petru fiind piatra credinței și Sfântul Apostol Pavel propovăduitor al cuvântului lui Dumnezeu, al Bisericii, care cu trupurile despărțite, cu cununi de laudă și împreunați cu spiritul au adus bucurie și liniște sufletească credincioșilor prezenți în această Biserică, care are bucuria de a purta numele celor doi stâlpi ai Bisericii, dar și ca Apostoli ai lui Hristos, cei ce sunt aripile cunoștinței de Dumnezeu. Doi sfinți care au lucrat cu însuflețire la răspândirea Împărăției lui Hristos.

Am avut bucuria de a-l avea în mijlocul nostru pe Preasfinția Sa Virgil Bercea, Episcopul Greco-Catolic al Eparhiei de Oradea, care a înălțat la Cer rugăciuni prin mijlocirea Sfinților Măriților și Întrutotlăudaților Apostoli Petru și Pavel, celebrând Sfânta Liturghie și concelebrând cu un sobor de preoți, alături de credincioși din Protopopiatul Șimleu Silvaniei și din Protopopiatul de Marghita. Precum în fiecare an, ne-am unit în rugăciune de mulțumire către Dumnezeu cu această ocazie a serbării de hram, și totodată, a Primei Sfinte Împărtășanii Solemne a celor cinci copii din parohia noastră, cât și a sfințirii lucrărilor, care s-au efectuat la Biserică (vitralii, icoane, foișor), cât și a Casei Parohiale. O zi plină de emoții! Preasfinția Sa Virgil Bercea a amintit în predica sa rostită în această zi despre chemarea noastră proprie și personală a fiecărei persoane chemată la sfințenie, la mântuire, dar și despre darurile și harurile, pe care Dumnezeu le-a revărsat în sufletul nostru și pe care trebuie să le dăm mai departe semenilor. Iată, așadar, pe asemenea suflete Isus pune temelia Bisericii Sale, pentru că toți suntem apostoli în lume trimiși, de la mic la mare.

,,Lăsați copiii și nu-i opriți să vină la Mine, căci Împărăția cerurilor este a acelora care sunt ca ei!’’(19 Matei, 14:15)

Fiecare copil este o făptură a lui Dumnezeu. Dumnezeu a luat copiii în brațe și i-a binecuvântat punându-și mâinile peste ei și astfel, amintirea purității acestui moment din viața lor, în care au pășit în viața de creștin responsabil cu multă iubire față de Cel care-i iubește necondiționat și ne iubește pe noi, a fost o sărbătoare pentru fiecare.

Părintele paroh Ardelean Adrian Constantin a mulțumit Domnului pentru toate harurile și darurile, pe care le-a revărsat peste parohia noastră, Preasfinției Sale Virgil Bercea, părintelui protopop Nicolae Bodea, colegilor preoți, preoteselor și credincioșilor pentru că au răspuns invitației, dar și pentru toată jertfa.

Părintele protopop Nicolae Bodea a adus mulțumiri părintelui Ardelean Vasile Mircea și preotului paroh Ardelean Adrian Constantin pentru toată implicarea, fiindcă au lucrat la acest proiect plăcut lui Dumnezeu, pentru ca să ne putem bucura de acest lăcaș de cult, dar și de acest micuț Rai. Comuniunea ne-a adunat la o agapă frățească din darul lui Dumnezeu și îi mulțumim Lui pentru toate!

Sfinților Apostoli Petru și Pavel bucurați-vă și rugați-vă pentru noi!

Prof. ARDELEAN GABRIELA-MĂLINA


Sursa: egco.ro