În Duminica a XXXIV-a după Rusalii, la 12 februarie 2023, Preasfinţitul Ioan, Episcop auxiliar de Lugoj a efectuat o vizită pastorală în parohia cu hramul „Naşterea Maicii Domnului” Oţelu Roşu, Protopopiatul de Sarmisegetuza. Motivele principale ale acestei vizite pastorale au fost: sfințirea noii Mese de Altar şi celebrarea Sfintei Liturghii. Episcopul a fost însoțit de către Monseniorul Angelo Pop, Vicarul general al Episcopiei de Lugoj.

La sosirea în parohie, Preasfinţia Sa a fost întâmpinat în fața bisericii cu Sfânta Evanghelie şi Sfânta Cruce de către Părintele Flavius-Manuel Jurcă, parohul locului de Părintele Nicolae-Doinel Preda, Protopop de Haţeg şi de alţi preoţi.

Celebrarea a început la orele 10.00 cu Sfințirea Mesei altarului. Părintele Protopop Flavius a dat citire Hrisovului, documentul care a fost introdus apoi în masa Sfântului Altar.

Aflăm din documentul Hrisovului că masa de Altar este realizată din marmură albă de Rușchița, lucrările fiind efectuate de Dl. Dorin Iorgoni din Rusca Montană. Bunii credincioși ai parohiei au susținut realizarea acestui demers.

În Masa Sfântului Altar s-au reașezat Moaștele Sfântului Grigore de Nazianz Episcop, Teolog și Părinte al Bisericii.

După sfințirea noii mese de altar, a urmat celebrarea Sfintei Liturghii care a fost pontificată de către Preasfinţitul Ioan. Au concelebrat: Mons. Angelo-Narcis Pop, Vicar general, pr. Nicolae-Doinel Preda, Protopop de Haţeg pr. Mihai-Simion Terec, paroh la Tinca, Eparhia de Oradea, pr. Radu Homm, paroh de Bucova şi Caransebeş şi Paul Marius Frațilă, paroh de Toteşti. La Sfânta Liturghie a luat parte şi părintele Călin Ciocian parohul romano-catolic din localitate.

În deschiderea Cuvântului Său, PS Ioan a transmis salutul şi binecuvântările Preasfinţitului Alexandru Mesian, Episcop eparhial de Lugoj.

În continuare Ierarhul s-a referit la Evanghelia Duminicii, cea a Fiului Risipitor dar i-a invitat pe credincioşi să reflecteze asupra semnificaţiei celebrării de astăzi: sfinţirea mesei altarului. În acest sens pornind de la câteva exemple din Sfânta Scriptură: Abel care a adus lui Dumnezeu jertfă (cf. Facere 4,4), Noe care a zidit un altar Domnului (Facere 8,20), Isus, Mielul lui Dumnezeu (Ioan 1,29), Pâinea coborâtă din Cer (cf. Ioan 6, 48-51), ierarhul a subliniat că între toate aceste elemente: Altar, Jertfă (încă din Vechiul Testament), Miel, Pâine din Cer, Trup şi Viaţă Veşnică, există o strânsă legătură și coerență. A arătat astfel că Sfânta Scriptură e plină de aceste elemente, dar și traversată de acestea, toate conducând la viață, la viața veșnică pe care Dumnezeu voiește să ne-o dăruiască.

Referindu-se Evanghelia Duminicii, Ierarhul a spus că „dacă ar fi să dau un titlu acestei predici aş numi-o în felul următor: Masă pentru fii”. Plecând de la acest titlu, episcopul a dezvoltat câteva puncte de reflecţie astfel:

  • Biserica ne hrănește și luminează sufletele cu o capodoperă a Sfintei Scripturi care prin pilda Fiului risipitor ne dezvăluie inima lui Dumnezeu. El ne așteaptă ca să ne ierte și să se bucure cu noi: fii risipitori și fii mari, fii harnici, împreună. Sfânta Scriptură este, prin urmare, Cuvântul lui Dumnezeu care devine hrană şi lumină pentru suflet.
  • Hrana, pâinea, în esență vine de la Dumnezeu pentru ca omul să trăiască. „Din toți pomii poți să mănânci …” (Facere 2,16).
  • Prin păcat omul se leapădă de Dumnezeu și ajunge în mizerie, în foame și rușine, ajunge în pragul morții asemenea Fiului Risipitor.
  • Cine s-ar fi putut gândi că Dumnezeu prin Fiul său Isus se va face pâine pentru suflet și pentru viața veșnică? „Eu sunt pâinea vieții.” (Ioan 6,35); „Eu sunt pâinea care s-a coborât din cer” (Ioan 6, 41); „Dacă mănâncă cineva din această pâine, va trăi în veci, iar pâinea pe care o voi da eu este trupul meu. ” (Ioan 6,51).
  • Această pâine misterioasă este „Pâinea împăcării”. Această masă ne-o pregăteşte Dumnezeu nouă, spiritual, sufletește ca să ne împăcăm cu El, după ce păcătuim.
  • Masa altarului. «Pentru noi astăzi, aici în Biserica din Oţelu Roşu este mormântul lui Isus înviat, această piatră este mormânt, mormânt gol, pustiit de puterea morții. Pe piatra mormântului din care a înviat Isus celebrăm dumnezeiasca Liturghie – euharistia, pe moartea, adică jertfa, frângerea de bună voie a Fiului lui Dumnezeu, ne conectăm la unica sa jertfă. Trupul lui Isus pe care îl mâncăm e viu, viu de o „viață care nu mai moare, moartea nu-l mai stăpânește” (Romani 6,9)».

Piatra altarului e piatra mormântului gol pentru că Isus cel jertfit e viu. Mormântul e dovada învierii și vieții, a puterii vieții supra morții. Piatra spălată asemenea corpului unui om, piatra miruită, îmbrăcată, tămâiată – parfumată, sărutată, simbolizează corpul lui Isus care s-a numit pe sine „Piatra cea din capul unghiului” (cf. Mt. 21,42) piatra ce poartă un secret și ține întregul edificiu.

„Toată această lucrare tainică este cu un singur scop ca noi să avem Viaţă şi nu orice fel de viaţă, ci Viaţă Veşnică” a concluzionat episcopul.

La finalul Sfintei Liturghii, Preasfinţitul Ioan i-a oferit Părintelui Paroh Flavius un cadou în semn de preţuire. Adresându-se părintelui paroh, ierarhul i-a spus: „dragă părinte Flavius Manuel Jurcă, îi mulțumesc Domnului pentru vocația sfinției tale și îți mulțumesc sfinției tale pentru dăruire și pentru munca pastorală pe care o desfășori. Îi cer Domnului să te ocrotească mereu, și pe calea sacerdoțiului să te călăuzească la împlinire!”

Părintele paroh Flavius a mulţumit mai întâi bunului Dumnezeu. A mulţumit Preasfinţitului Ioan pentru vizită şi pentru interesul faţă de această comunitate. A mulţumit participanţilor: Mons. Angelo Pop, Vicar general şi preoţilor concelebranţi. Nu în ultimul rând a mulţumit credincioşilor din parohie şi tuturor celor care au binevoit ca să fie alături la bucuria acestui moment solemn al vieţii parohiei.

„Vă rugăm să transmiteţi salutul nostru şi dragostea noastră Preasfinţiei Sale, Episcop Alexandru!” s-a adresat în încheiere părintele Flavius-Manuel Jurcă.

Momentul final a fost cel în care toţi credincioşii au putut intra în Sfântul Altar, pentru a săruta Sfânta Masă, Sfânta Evanghelie şi Sfânta Cruce.

Bucuria sărbătorii a continuat cu o agapă fraternă.

Raimondo-Mario Rupp

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
I Accept