La invitaţia părintelui paroh Constantin Săcui, Preasfinţitul Ioan, Episcop de Lugoj, a efectuat o vizită pastorală în parohia Greco-Catolică Nădlac, Protopopiatul de Arad, în Duminica a XXI-a după Rusalii, la 15 octombrie 2023. Este prima vizită pastorală pe care PS Ioan o face în această parohie. Comunitatea parohială a dorit să sărbătorească 32 de ani de la retrocedarea, pe cale paşnică, a lăcaşului de cult, care a avut loc la 14 septembrie 1991. Părintele paroh Constantin ne-a mărturisit că a fost primul preot hirotonit de Preasfinţitul Alexandru Mesian, de pie memorie, la 8 ianuarie 1995, eveniment ce a avut loc în parohia Nădlac.

Ultima vizită pastorală în această parohie a fost a Preasfinţitului Alexandru Mesian, la 18 ianuarie 2009 cu ocazia sfinţirii bisericii parohiale în urma lucrărilor de restaurare.

Ierarhul fost întâmpinat la sosire, cu Sfânta Cruce şi Sfânta Evanghelie de către pr. Radu Vorindan, Protopop de Arad împreună cu pr. paroh Constantin, de Primarul oraşului Nădlac, d-l Ioan-Radu Mărginean și de alte oficialități, copiii oferindu-i ierarhului, flori, pâine şi sare.

La Sfânta Liturghie arhiereasacă alături de episcop au slujit: pr. Radu Vorindan, Protopop de Arad, pr. Constantin, parohul locului, pr. Florin Petrovan paroh la Zădăreni, pr. Vasile Bojcsuk, paroh la Peregu Mare, pr. Jarca Miron, paroh la Pecica și preotul romano-catolic Demeter Salman, paroh de Nădlac. De asemenea au asistat la celebrare și reprezentanți de alte confesiuni din localitate: pr. Alexandru Cotoraci – Biserica Ortodoxă Română și pr. protopop Ľudovít Bobcsok – Biserica Luterană Slovacă.

Răspunsurile au fost date de credincioşii parohiei împreună cu corul parohiei Romano-Catolice.

În cadrul predicii, episcopul a vorbit pe marginea Pildei Semănătorului din Evanghelia Duminicii. A evidențiat trei tipuri de suflete care nu pot rodi, decât dacă se schimbă: sufletul bătătorit, asemenea unui drum pietruit, care trebuie să elimine răul din viața sa; sufletul împietrit, care după ce aude cuvântul lui Dumnezeu e chemat să-l și asimileze; și sufletul năpădit de griji și preocupări cotidiene chemat la purificare dând prioritate lui Dumnezeu.

Ierarhul i-a încurajat pe credincioși să se întrebe cum primesc cuvântul lui Dumnezeu, cum îl cresc și cum îi facilitează rodul în inimile lor. A adus în discuție porunca iubirii, subliniind că ”a-L iubi pe Dumnezeu” (cu toată inima, sufletul, cugetul și puterea, cf. Marcu 12,30) e de considerat cea mai prețioasă sămânță de așezat în ”țarina” sufletului și reprezintă esența vieții creștine.

Acest cuvânt ”să-l iubești pe Dumnezeul tău” trebuie să prindă rădăcini în viața fiecăruia, să crească și să dea roade. Acest lucru devine vizibil atunci când credincioșii merg la biserică, ascultă cuvântul Evangheliei, se roagă și se străduiesc să urmeze poruncile Lui. Iubirea pentru Dumnezeu se manifestă prin bucurie, mulțumire, seninătate și plinătate în viață.

La finalul Sfintei Liturghii, au urmat câteva alocuţiuni rostite din partea d-lui primar Ioan-Radu, a d-nei Ecaterina Orban şi a părintelui paroh Constantin.

Domnul primar și-a exprimat recunoștința față de ierarhul prezent pentru onoarea pe care o face cu ocazia acestei vizite pastorale. I-a urat un călduros bun venit și i-a urat succes în noua sa misiune.

În continuare d-na doctor Ecaterina a rostit un cuvânt de mulţumire în numele credincioşilor oraşului Nădlac şi al Bisericii Romano-Catolice. A scos în evidenţă faptul că Nădlacul e o localitate caracterizată de multietnicitate și multiconfesionalism, unde toți locuitorii trăiesc uniți în spirit de înțelegere și pace.

Pr. paroh a mulţumit bunului Dumnezeu pentru acest deosebit eveniment; A mulţumit Preasfinţitului Ioan pentru vizită. A mulţumit preoţilor care au concelebrat. A mulţumit în mod deosebit oficialităţilor prezente, corului care a dat răspunsurile la Sfânta Liturghie, d-nei Ecaterina pentru implicare şi tuturor credincioşilor prezenţi.

După Sfânta Liturghie, episcopul, însoțit de preoții prezenți a binecuvântat prin stropire cu apă sfințită lucrările de renovare la clădirea parohiei care activează ca școală.

În final, oaspeţii invitaţi, au continuat bucuria printr-o agapă fraternă.

Raimondo-Mario Rupp