La sărbătoarea Sfântului Profet Ilie Tesviteanul, Preasfințitul Alexandru Mesian, Episcop de Lugoj s-a aflat în mijlocul credincioșilor din parohia Doman, Protopopiatul Reșița. Vizita pastorală a fost prilejuită de sărbătoarea hramului principal al bisericii, sărbătorit în fiecare an la 20 iulie.

Ierarhul a fost așteptat cu mare bucurie și întâmpinat, potrivit obiceiului, cu pâine, sare și flori de copiii parohiei.

Înconjurat de un sobor de preoți, Preasfinția Sa a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie în Altarul de vară. Din soborul slujitor au făcut parte Mons. Angelo Narcis Pop, Vicar General al Eparhiei de Lugoj, Rvs. Pr. Nicolae Tutaș, Protopop de Reșița și Administrator parohial al parohiei Doman, Rvs. Pr. Viorel Costinar, paroh la Târnova, Rvs. Pr. Ovidiu Pop, paroh la Reșița II – Govândar.

După citirea Sfintei Evanghelii, Ierarhul a rostit un frumos cuvânt de învățătură în care a reliefat râvna Sfântului Profet Ilie Tesviteanul față de împlinirea voii lui Dumnezeu.

Din Sfânta Scriptură (I și II Regi) vedem că el este un apărător al credinței în vreme de rătăcire, când poporul, împreună cu regele Ahab și regina Isabela s-a îndepărtat de la credință, începând să se închine idolilor.

Preasfinția Sa a adus un omagiu regretatului pr. Aurel Silviu Bendariu, ctitorul complexului spiritual de la Doman, trecut la Domnul pe 1 mai 2019, care s-a ostenit cu timp și fără de timp pentru a împlini voia lui Dumnezeu.

La încheierea Sfintei Liturghii, Rvs. Pr. Protopop Nicolae Tutaș i-a adus mulțumiri Preasfințitului Alexandru Mesian pentru prezență și binecuvântare, precum și pentru purtarea de grijă pe care o are față de credincioșii parohiei Doman.

A urmat un frumos cuvânt de felicitare, adus Preasfințitului Alexandru Mesian de către Mihele Bogdan Andrei, președintele AGRU Reșița, cu prilejul aniversării a 27 ani de la numirea ca Episcop al Eparhiei Române Unite, Greco – Catolică Lugoj:

„PREASFINȚIA VOASTRĂ,

CU PRILEJUL ANIVERSĂRII A 27 ANI DE LA NUMIREA CA EPISCOP DE CĂTRE SFÂNTUL PAPĂ IOAN PAUL AL II LEA, DORIM SĂ VĂ ADRESĂM ALESE URĂRI DE SĂNĂTATE, DIMPREUNĂ CU AJUTOR SFÂNT DE LA DUMNEZEU ÎN SLUJIREA ARHIEREASCĂ.

CHEMAREA DE A PESCUI ÎN MAREA VIEȚII CÂT MAI MULTE SUFLETE, DAR ȘI DE A CONDUCE CORABIA SPIRITUALĂ A EPARHIEI DE LUGOJ LA LIMANUL MÂNTUIRII, ACOLO UNDE SE AFLĂ FARUL CĂLĂUZITOR AL LUMII, DOMNUL NOSTRU ISUS CRISTOS, AȚI PRIMIT-O ȘI AȚI URMAT-O CU VREDNICIE.

EPARHIA DE LUGOJ A FOST PĂSTORITĂ, PRIN RÂNDUIALA LUI DUMNEZEU, DE MARI IERARHI, CARE AU LĂSAT MĂRTURII LUMINOASE ÎN ISTORIA CELOR 168 ANI DE LA ÎNFIINȚARE.

ÎN CEI 27 ANI, PREASFINȚIA VOASTRĂ A RECTITORIT EPARHIA DE LUGOJ, DECIMATĂ ÎN ANUL 1948 DE STATUL ATEO – COMUNIST. CELE PESTE 50 DE BISERICI, CAPELE ȘI CASE PAROHIALE CONSTRUITE, STAU MĂRTURIE PENTRU TRUDA NEOBOSITĂ A EXCELENȚEI VOASTRE.

ÎNȚELEPCIUNEA, BLÂNDEȚEA, RĂBDAREA ȘI ECHILIBRUL LE-AȚI CULTIVAT, SPORIT ȘI CULTIVAT ÎN CEI 27 ANI DE EPISCOPAT.

TOATE ACESTE DARURI MARI ȘI SFINTE, PRIMITE DE LA DUMNEZEU, LE-AȚI ÎMPĂRȚIT CU PRISOSINȚĂ BISERICII LUI CRISTOS, CLERULUI ȘI POPORULUI DREPTCREDINCIOS.

PRIMIȚI, PREASFINȚIA VOASTRĂ, ALESELE NOASTRE GÂNDURI DE PREȚUIRE, ADMIRAȚIE ȘI CINSTIRE, ÎMPREUNĂ CU FRUMOSUL NOSTRU BUCHET SPIRITUAL, ALCĂTUIT DIN RUGĂCIUNI SMERITE CĂTRE CRISTOS – ARHIEREUL CEL VEȘNIC CA SĂ VĂ ȚINĂ ÎNTREG, SĂNĂTOS, ÎNDELUNGAT ÎN ZILE ȘI ANI, PÂNĂ LA VÂRSTA PATRIARHILOR BIBLICI, PENTRU A RĂSPÂNDI ÎN CONTINUARE CUVÂNTUL, LUMINA ȘI DARUL EVANGHELIEI.

ÎNTRU MULȚI ANI, STĂPÂNE!”

În amintirea acestui eveniment marcant din viața Preasfințitului Alexandru Mesian, copiii parohiei i-au dăruit un frumos coș cu flori și o icoană cu Sfânta Familie.

În continuarea sărbătorii, Preasfinția Sa a sfințit Grota și statuia Preacuratei Fecioare Maria din apropierea bisericii. Vechea statuie a fost incendiată de persoane necunoscute, dar cu sprijinul Fam. Andrei Crăciun și a credincioșilor s-a reușit achiziționarea uneia noi, dar și instalarea de camere de filmat, pentru a preîntâmpina astfel de evenimente.

În încheierea sărbătorii, Preasfințitul Alexandru a oficiat Rânduiala Panehidei la mormântul regretatului pr. Aurel Silviu Bendariu.

A urmat împărțirea Anaforei și invitarea celor prezenți la agapa fraternă, pregătită cu dăruire de gazde!

La acest eveniment din viața parohiei Doman au participat și Dl. Erwin Josef Țigla, președinte al Forumului Democratic al Germanilor din Banat și Dl. Dr. Ing. Ioan Romulus, Director al TMK Reșița.

Cu prilejul hramului a fost  vernisată o  expoziție dedicată „Culturii Blajului”, fiind expuse cărți religioase greco-catolice din perioada anilor 1860 – 1948 (colecția Mihele Bogdan Andrei).

Aducem mulțumiri tuturor acelora care ne-au sprijinit pentru organizarea hramului, a mesei de prânz dar și pentru cumpărarea statuii Maicii Sfinte.

Cu blândul Isus, să ne binecuvânteze Fecioara de Sus!

***

Ultima vizită a Preasfințitului Alexandru Mesian în parohia Doman a avut loc la 20 iulie 2019, prilej cu care a oficiat Sfânta Liturghie de hram, a sfințit noua Grotă și statuie a Preacuratei Fecioare Maria și a oficiat Taina Sfântului Botez pentru pruncul Mihele Patrick-Andrei.

Complexul spiritual de la Doman, închinat Sfântului Profet Ilie Tesviteanul și Sfântului Anton de Padova a fost ctitorit de pr. Aurel –  Silviu Bendariu de pie memorie, împreună cu soția Eugenia și au fost donate Episcopiei Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, la 18 iulie 2013.

Biserica și Altarul de vară au fost sfințite de Preasfințitul Alexandru la 27 iulie 2013, în masa Sfântului Altar fiind așezate moaștele Sfintei Suzana.

A consemnat: Mihele Bogdan Andrei, Președinte AGRU Reșița

Fotografii: Nelu Florea și Mihele Bogdan Andrei