Vizita ad limina apostolorum, la Roma, a episcopilor catolici din România, a debutat luni 5 noiembrie prin celebrarea Sfintei și dumnezeieștii Liturghii la altarul mormântului Sfântului Apostolul Petru din Bazilica Vaticană. În aceeași zi episcopii s-au întâlnit cu reprezentanții Congregației Cauzelor Sfinților.

CONGREGAȚIA CAUZELOR SFINȚILOR

Prin Constituția Immensa Aeterni Dei din 22 ianuarie 1588, Papa Sixtus al V-lea a creat Congregația Sacră a Riturilor și i-a încredințat sarcina de a reglementa exercitarea cultului divine și tratarea cauzelor sfinților. Aceste două competențe au fost încredințate aceluiași Dicaster, deoarece Cauzele Sfinților permit introducerea unui Slujitor al lui Dumnezeu în cultul Bisericii.

Ideea împărțirii Congregației Riturilor în două dicastere, născută în Comisia pentru reforma Curiei făcută de Sfântul Pius al X, a fost realizată de Papa Paul al VI-lea prin Constituția apostolică Sacra Rituum Congregatio, din 8 mai 1969, prin care au fost create două congregații, una pentru Cultul Divin (care va deveni în 11 iulie 1975 Congregatio pro Sacramentis et Cultu divino) și una pentru Cauzele Sfinților. Prin aceeași Constituție apostolică noua Congregația pentru Cauzele Sfinților a avut propria structură, împărțită în trei birouri: instanța de judecată, biroul Promotorului General al Credinței și cel istoric-hagiografic, care era o continuarea a Secțiunii Istorice creată de Papa Pius al XI-lea în 6 februarie 1930. Congregația avea de asemenea și Cancelarie proprie.

Dicasterul a fost restructurat prin Constituția apostolică Divinus perfectionis Magister din 25 ianuarie 1983 și prin Normae servandae in inquisitionibus ab Episcopis faciendis in Causis Sanctorum din 7 februarie 1983, prin care s-a decis o reformă profundă a procedurii pentru cauzele de canonizare.

Anexat Dicasterului este Studiul, înființat în urma audienței pontificale din 2 iunie 1984, pentru formarea postulatorilor și a altor colaboratori ai Congregație, precum și a celor care intenționează să-și exercite diversele sarcini în Curia diecezană pentru tratarea cauzelor sfinților.

Papa Ioan Paul al II-lea prin Constituția Apostolică Pastor Bonus, din 28 iunie 1988, a schimbat numele Congregației în Congregația Cauzelor Sfinților.

ACC

(Sursa foto: Pr. diacon Marius Cîmpean)