Duminică, 4 septembrie 2022, Preasfinția Sa Claudiu, Episcopul de Cluj-Gherla, a sfințit noua biserică cu hramul Coborârea Spiritului Sfânt din parohia greco-catolică Morlaca (comuna Poieni, jud. Cluj), din Protopopiatul Huedin. Ierarhul a fost întâmpinat la Morlaca în mod tradițional, cu pâine și sare, de credincioșii din frumoasa zonă de la poalele Muntelui Vlădeasa, de păstorul comunității parohiale de aici, pr. Adrian Maier, și de noul protopop de Huedin, pr. Călin Sechelea. De asemenea, au fost de față și au luat parte la bucuria preotului și a credincioșilor din Morlaca în jur de 15 preoți din Protopopiatul Huedin și din alte protopopiate ale Eparhiei.

La ceremonia sfințirii, Preasfinția Sa Claudiu a depus în masa altarului moaște ale Fericitului Iuliu Hossu, martir al Bisericii Române Unite cu Roma. În timpul vieții, Arhiereul Iuliu Hossu, mai întâi în 1922 și apoi în 1934, a vizitat această parohie pe care, la fel ca pe fiecare parohie din „scumpa Eparhie de Cluj-Gherla”, a păstrat-o „întru iubirea sufletului meu până în ceasul din urmă al vieții” – cum mărturisea în Memoriile sale. Ceremonia sfințirii interioare și exterioare a bisericii a fost urmată de Sfânta Liturghie celebrată în aer liber, în lumina zilei însorite. Răspunsurile liturgice au fost oferite de Corul „Angeli” din Cluj-Napoca, dirijat de prof. Angela David, care au răspuns invitației de a lua parte la eveniment.

Această zi a fost, a spus Preasfinția Sa Claudiu în cuvântul de învățătură, „o zi în care să-i mulțumim lui Dumnezeu nu doar pentru că sfințim o nouă biserică, ci pentru că sfințind această biserică ne aducem aminte de bisericile din sufletele noastre. Pentru că o biserică de piatră fără biserica din sufletele fiecăruia dintre noi nu are sens”. A continuat: „Voi sunteți Biserica lui Cristos, voi sunteți temelia acestei Biserici. Cu toții suntem temelie pe piatra credinței”. A invitat la responsabilitate, la implicare în viața Bisericii, pentru a descoperi adevărata bucurie a vieții.

Evanghelia zilei (Matei 19,16-26), asupra căreia a meditat Preasfinția Sa Claudiu, vorbește despre tristețe – despre tristețea tânărului care a plecat, s-a îndepărtat de Isus, fiindcă nu a putut renunța la bogățiile sale. Și, această tristețe „ne privește și pe noi de câte ori ne îndepărtăm de Dumnezeu fiindcă nu suntem hotărâți să ne schimbăm viața”. Dar, a adăugat, „pentru nici unul dintre noi nu este prea târziu, pentru că nu suntem niciodată atât de departe de Dumnezeu încât să nu ne putem întoarce la El!” – și a dat exemplul lui Saul care prigonea creștinii dar s-a convertit și a devenit Sfântul Pavel. El „ne spune că Dumnezeu ne dăruiește până la sfârșitul vieții noastre harul convertirii”. „Prin această biserică pe care astăzi am sfințit-o, Dumnezeu ne deschide o poartă, tuturor”, pentru că prin darul Botezului, „trupurile noastre au devenit temple, biserici ale Spiritului Sfânt”.

Episcopul a adăugat: „Dacă am primit acest dar al Botezului, suntem responsabili pentru el” și trebuie „să avem grijă în fiecare zi de sufletele noastre”. În fiecare zi să ne lepădăm de Satana și să ne întoarcem la Dumnezeu – să ne desprindem sufletele de bogățiile lumești și să alegem să agonisim bogății spirituale, „bogățiile cerești, faptele noastre bune, viața noastră plăcută lui Dumnezeu, lauda noastră adusă lui Dumnezeu”. Acestea sunt bogățiile pe care le vom lua cu noi la plecarea din această viață în Împărăția Cerurilor. Dar pentru aceasta, Isus ne cere și nouă: „Vinde tot ce ai”, adică „Eliberează-te de tot ce ai, ca să poți veni după Mine”.

Preasfinția Sa Claudiu a amintit credincioșilor tema noului an pastoral: „Sfânta Liturghie, ospățul Familiei lui Dumnezeu”. „În momentul în care se celebrează Sfânta Liturghie, ne regăsim cu adevărat ca frați și surori. Aici – la Sfânta Liturghie –, știm că suntem cu toții niște păcătoși iertați și nu judecăm, fiindcă înainte de cuminecare spunem că Isus a venit pentru cei păcătoși, «între care cel dintâi sunt eu». Aici suntem cu adevărat noi înșine, suntem fiii și fiicele lui Dumnezeu. Aici ne aducem aminte că nu suntem făcuți pentru lumea aceasta, ci pentru Împărăția Cerurilor. Aici ne aducem aminte că Isus ne dăruiește Trupul și Sângele Lui, ne iartă păcatele, pentru ca să fim liberi, să fim în această lume dar să nu depindem de ea”. Sfânta Liturghie ne aduce aminte „că suntem veșnici, că nimic rău nu are putere asupra noastră, nici măcar moartea, atunci când îl alegem pe Dumnezeu ca Domnul nostru și bogăția noastră. Așa să facem cu toții și cu bucurie ne vom regăsi în Împărăția Cerurilor”.

La încheierea sfintei jertfe liturgice, pr. Adrian Maier a adresat mulțumiri și a oferit semne de amintire. Preasfinției Sale Claudiu i-a dăruit un crucifix de lemn, mulțumindu-i călduros pentru că a venit, a sfințit noua biserică și a întărit în credință credincioșii. A mulțumit totodată lui Gheorghe Boca, primarul comunei Poieni, și lui Ioan Ceceu, viceprimar, pentru colaborare. A mulțumit în mod deosebit lui Adrian Hanga pentru contribuția financiară: „Costurile pentru realizarea acestui proiect de suflet au fost asigurate aproape în exclusivitate prin contribuția dânsului” – este motivul pentru care Ierarhul Eparhiei de Cluj-Gherla i-a oferit acestuia o Diplomă de merit și i-a mulțumit personal.

Pr. paroh Adrian Maier a mulțumit și a oferit mici atenții, de asemenea, arhitectului, muncitorilor constructori, Anei Potra – pentru sprijinul financiar, a mulțumit membrilor Consiliului parohial și tuturor credincioșilor parohiei Morlaca pentru fructuoasa colaborare de-a lungul timpului. Tuturor celor care au contribuit, atât financiar cât și prin munca fizică, le-a adresat calde mulțumiri pentru implicare și dăruire. În continuare Preasfinția Sa Claudiu a mulțumit preotului paroh și a remarcat că mulțumirile care s-au adresat, dincolo de diverse slujiri au arătat „că aici există o legătură strânsă, apropiată, aș îndrăzni să spun o legătură de familie”. A mulțumit, de asemenea, Corului „Angeli” și tuturor celor care au luat parte la eveniment.

A încheiat mulțumind în mod deosebit pr. Cristian Arinel Sabău, prezent la celebrare, care și-a împlinit misiunea de protopop de Cluj I și de Cluj II – deci și de Huedin. Totodată, l-a prezentat și pe noul protopop, pr. Călin Sechelea, numit, pentru o perioadă de trei ani, protopop de Cluj II, Huedin, Buciumi, Iara și Munții Apuseni. Ierarhul l-a încredințat pe noul protopop rugăciunilor credincioșilor. „Cu toții suntem în diferite misiuni, dar în Biserică sunt misiuni de slujire. Nu sunt demnități umane, ci demnități care ne aduc aminte de cuvintele lui Isus: «Cine vrea să fie cel dintâi, să fie slujitorul tuturor». Așadar, în Biserică, cu cât cineva urcă mai mult în rang, cu atât trebuie să fie mai aproape de oameni și să slujească tuturor. În sensul acesta i-am încredințat misiunea pr. Călin Sechelea, în sensul acesta a împlinit-o pr. Cristian Arinel Sabău și în felul acesta cu toții să ne împlinim misiunea pe acest pământ, văzându-ne ca frați și surori, ajutându-ne între noi, bucurându-ne cu cei ce se bucură și plângând cu cei ce plâng”. A urmat agapa fraternă la care au fost invitați toți cei prezenți.

Parohia greco-catolică Morlaca: date istorice

Parohia greco-catolică Morlaca este o parohie veche, despre care Șematismul din 1947 consemnează că a trecut la Unirea cu Roma la 1700. Avea o biserică din zid, edificată în 1837, renovată în 1882, cu hramul Sfânta Treime. La trecerea Bisericii Române Unite în ilegalitate, în 1948, existau peste 1400 credincioși greco-catolici, fiind active în această parohie asociațiile AGRU și Reuniunea Mariană. Parohia a fost redeschisă în anul 2010 și încredințată păstoririi pr. Adrian Gheorghe Maier. Programul liturgic s-a desfășurat într-o capelă improvizată, biserica nefiind retrocedată. În anii care au urmat, visul credincioșilor din Morlaca de a avea un lăcaș de cult a început să se concretizeze.

La 15 septembrie 2019, pr. Ioan Călin Bot (acum Episcop auxiliar de Lugoj) sfințea temelia noii biserici, pe atunci în calitate de Vicar General al Eparhiei de Cluj-Gherla. La 21 iunie 2020, când biserica era deja ridicată, Preasfinția Sa Florentin, Episcopul de Cluj-Gherla de vie amintire, a vizitat parohia Morlaca și a binecuvântat lucrarea în curs. Duminica de 4 septembrie 2022, Duminica a 12-a după Rusalii – a Tânărului bogat, rămâne înscrisă în istoria parohiei greco-catolice Morlaca drept o zi de mare bucurie, zi în care Păstorul Eparhiei de Cluj-Gherla, Preasfinția Sa Claudiu, a sfințit noua biserică, având hramul Coborârea Spiritului Sfânt.

Galerie imagini
Video