Vineri, 15 septembrie 2023, în sala „Regele Ferdinand” a Facultății de Istorie și Filosofie din Cluj-Napoca (Universitatea Babeș-Bolyai) a avut loc susținerea tezei de doctorat a tânărului istoric Tiberiu Alexandru Ciorba, lucrare coordonată de profesorul universitar doctor Ovidiu Ghitta. Comisia de examinare a avut ca și membri pe doamna prof. univ. dr. Maria Crăciun (președinta comisiei), doamna prof. univ. dr. Greta Monica Miron, cercetător științific gr. I Remus Câmpeanu și prof. univ. dr. Daniel Dumitran.

Având un public puțin numeros, candidatul și-a susținut teza în mod excepțional arătând atât etapele redactării lucrării sale cât mai ales complexitatea demersului său, prin care a dorit să redea cât mai fidel posibil date și evenimente din documentele de arhivă despre istoria primului deceniu de existență a Episcopiei Greco-Catolice de Oradea.

Având ca titlu „Eparhia Greco-Catolică de Oradea în timpul episcopului Moise Dragoși (1777-1787). Organizare teritorială, efective umane, patrimoniu material, resurse financiare”, lucrarea istoricului orădean se înscrie în seria restituirilor documentare despre istoria Bisericii Greco-Catolice din părțile de nord-vest ale României în secolul al XVIII-lea. Coordonatorul lucrării, profesorul Ovidiu Ghitta, a remarcat cum doctorandul a aprofundat subiectul său de la licență și masterat, creionând de această dată, resursele și zestrea materială a Episcopiei Greco-Catolice de Oradea. Totodată, profesorul clujean a surprins faptul că acesta a detaliat cantitativ resursele structurii ecleziastice orădene pe baza unor bilanțuri, conscripții, inventare și recensăminte, făcând în acest fel un adevărat șematism al Episcopiei pe vremea Episcopului Moise Dragoși. Profesorul Daniel Dumitran, de la Universitatea „1 decembrie 1918” din Alba Iulia, a remarcat că teza lui Tiberiu Ciorba este una remarcabilă cu o parte documentară foarte amplă, subliniind și faptul că tânărul istoric are deja experiența scrisului istoric prin volumele „Seminarul Tinerimii Române Unite din Oradea”, la care a participat ca autor. Profesorul dr. Remus Câmpeanu, cercetător științific la Institutul de Istorie „George Barițiu” din Cluj-Napoca, a subliniat puterea analitică de excepție a candidatului, bogăția materialului arhivistic și o narațiune unitară a textului, evidențiind totodată și faptul că primul capitol putea fi mai comprimat pentru a atinge mai exact subiectul și perioada episcopului Moise Dragoși. Profesoara Greta Monica Miron a lăudat efortul tânărului Tiberiu Ciorba menționând faptul că lucrarea are o bibliografie aproape exhaustivă cu un text coerent și cursiv care se sprijină pe foarte multe surse arhivistice, indicându-i candidatului sugestia de a avea în vedere, pe viitor, un studiu comparativ între Episcopia de Oradea și cea din Transilvania.

În apărarea sa, istoricul Tiberiu Ciorba a evidențiat faptul că direcția cercetată s-a axat pe resursele materiale și structura administrativă a Episcopiei de Oradea în primul deceniu de existență canonică, sub păstorirea Episcopului Moise Dragoși. Totodată pledoaria sa a fost bine articulată, cu argumente clare, atât în ceea ce privește capitolul de început, în care a explicat devenirea în timp și spațiu a greco-catolicismului din Bihor, precum și faptul că bogăția materialului arhivistic l-a copleșit de multe ori în a se extinde și spre alte sub-teme (formarea clerului, pastorația și catehizarea credincioșilor, etc.), acceptând sugestiile făcute de membri comisiei.

Pentru această lucrare istorică deosebit de bine alcătuită, Tiberiu Alexandru Ciorba a primit calificativul „Foarte Bine” din partea comisiei de examinare și acordarea titlului de „Doctor în istorie”. Cu această ocazie îl felicităm și îi dorim succes în viață și în cariera istorică. Totodată, Biserica greco-catolică din România se mândrește cu o nouă realizare istoriografică de excepție, făcută chiar de către un fiu al Bisericii, demersul acestuia înscriindu-se în rândul istoricilor dinainte de 1990 (Ioan Ardelean, Ștefan Tășiedan, Iacob Radu) și a celor după 1990 (Gheorghe Gorun, Iudita Călușer, Ioan Horga, Blaga Mihoc).

Dr. Silviu Sana


Sursa: egco.ro