Împletirea istoriei Ordinului Sfântului Vasile cel Mare cu cea a Bisericii Române Unită cu Roma, Greco-Catolică reflectată în Simpozionul omagial dedicat Anului Jubiliar Bazilian la Cluj

Simpozionul omagial Ordinul Sfântului Vasile cel Mare (OSBM) în Biserica Română Unită cu Roma, Greco-Catolică, eveniment spiritual de mare amploare, atât prin participarea numeroasă, cât și prin eminentele personalități prezente, s-a desfășurat sâmbătă, 18 noiembrie 2017, în Catedrala greco-catolică în construcție din Piața Cipariu, Cluj-Napoca dedicată Martirilor și Mărturisitorilor sec. al XX-lea. Inițiator și coordonator al programului, a fost pr. protoegumen Ioan Laurian Daboc și călugării OSBM. Alături de părinții și frații bazilieni, organizatori ai manifestării au fost Episcopia Română Unită cu Roma, Greco-Catolică, de Cluj-Gherla și Facultatea de Istorie și Filosofie a Universității Babeș Bolyai, Cluj-Napoca.

A răspuns invitației de a lua parte al momentele de rugăciune și evocare, Excelența Sa Miguel Maury Buendía, Nunțiul Apostolic în România și Republica Moldova, alături de care s-a aflat PS Virgil Bercea, Episcop de Oradea și, în calitate de gazdă a manifestării, PS Florentin Crihălmeanu, Episcop de Cluj-Gherla. Un mesaj de salut din partea Curiei Generale OSBM de la Roma, a pr. protoarhimandrit Genesiu, Superiorul general al Ordinului, a fost transmis prin pr. consilier Dionisie. În prima parte a programului, s-a celebrat un Parastas de pomenire în capela „Sf. Iosif”, pentru toți călugării OSBM, fiind amintite nume de mare răsunet ale unor membri ai acestui Ordin care stau la fundamentul Bisericii Române Unite cu Roma, precum Ierarhii Ioan Giurgiu Patachi, Inocențiu Micu-Klein, Petru Pavel Aron ș.a., sau nume din rândul mărturisitorilor credinței sub regimul comunist, precum Leon Manu, Gheorghe Marina sau Silvestru Augustin Prunduș.

Au urmat două sesiuni de lucrări, în Aula „Cardinal Iuliu Hossu”. Mai întâi PS Florentin a făcut o rugăciune introductivă și pr. Laurian a prezentat mai întâi motivul acestei întâlniri, și anume, cei 400 de ani împliniți de la primul Capitul General Bazilian și de la elaborarea primului proiect de statut, regulă sau constituții, care prevede organizarea mănăstirilor Baziliene într-o instituție cu conducere unică centralizată și viața pastorală activă în Biserică. „Această Congregație, mult timp se va numi Ordo Sancti Basilii Magni Ruthenorum, cu sigla OSBM, până în 1932, când numele devine Ordinul Bazilian al Sfântului Jozafat. Prin Protocolul nr. 413/16/I, din mandatul Sfântului Părinte Papa Francisc, se concede un An Jubiliar Bazilian, între 12 noiembrie 2016 și 25 noiembrie 2017. În prezent, Provincia Sfinții Apostoli Petru și Pavel din România face parte din acest Ordin internațional de drept pontifical cu Sediul general la Roma, care are încă 9 Provincii în diferite țări din întreaga lume. În România, Ordinul folosește denumirea tradițională de Ordinul Sfântului Vasile cel Mare, și Părinții sau Călugării Bazilieni, cum au fost cunoscuți în mod tradițional. Cu dragoste și duioșie, primul purpurat al românilor, IPS Iuliu Hossu îl numea Ordinul nostru, adică Ordinul Bisericii noastre„. Părintele protoegumen a reamintit că „în acest An Jubiliar, în Provincia din România s-au organizat mai multe evenimente dedicate acestei aniversări cu acordarea binecuvântării apostolice papale și a indulgenței plenare. Au fost momente de har, de rugăciune și de binecuvântare atât pentru călugări cat și pentru credincioși”. A fost amintit mai ales momentul din 12 mai 2017, când Excelența Sa Nunțiul Apostolic în România și Republica Moldova a vizitat comunitatea de la Mănăstirea Coborârea Sfântului Spirit din Molișet.

Un cuvânt de salut a adresat Excelența Sa Nunțiul Apostolic, care a subliniat: „Profit de această ocazie, pentru a vă aduce binecuvântarea Sfântului Părinte, Papa Francisc și salutările sale cordiale, pe care mi-a cerut să le transmit tuturor bărbaților și femeilor de bunăvoință care sunt în România”. Cuvântul introductiv și totodată prima prezentare, a fost susținută de Episcopul de Cluj-Gherla. Parcurgând drumul prin timp al Ordinului Sf. Vasile cel Mare, Preasfinția Sa Florentin a arătat că istoria acestui Ordin s-a identificat, pe lungi perioade de timp cu istoria Bisericii Greco-Catolice. „Vrednicii călugări bazilieni s-au aflat, atât la cârma Bisericii Unite, vreme de cinci decenii în tronurile arhierești, precum și în amvoanele bisericilor parohiale, la catedrele școlilor ca dascăli și autori de manuale, sau alături de cei bolnavi, săraci și părăsiți. Deopotrivă zeloși în a predica, a învăța, sau a conduce poporul lui Dumnezeu pe calea mântuirii, ei au rămas fideli, de-a lungul a mai bine de trei secole, învățăturilor și regulilor marelui ascet și reformator al monahismului oriental, fondatorul primelor instituții de caritate, ajuns Arhiereu al Cesareei din Provincia Capadocia și rămas în patristica creștină cu supranumele de «Cel Mare»”.

Un moment important al împletirii istoriei OSBM cu cea a Eparhiei greco-catolice de Cluj-Gherla a fost în anul 1936, când, „în virtutea bunelor relații pe care Arhiereul Iuliu Hossu le avea cu superiorii OSBM, oferă în administrare călugărilor bazilieni Mănăstirea Nicula, numind ca egumen pe cuv. pr. Leon Manu. Astfel, prin Pastorala din 15 august 2936, citită în fața mulțimilor adunate la tradiționalul pelerinaj, eminentul Arhiereu spunea: «Gândul nostru s-a îndreptat spre Familia Sfântului Vasile cel Mare, pe care dintru începutul păstoririi am îmbrățișat-o cu toată căldura sufletului nostru, și a cărei înălțare am dorit-o din toată inima, cercând a-i întări începuturile redeșteptării sale românești… De atunci i-am urmărit cu drag, pașii plini de binecuvântată lucrare și m-am bucurat din tot sufletul de progresul statornic ce l’a realizat»” – a citat Preasfinția Sa cuvintele care reflectă adânca prețuire a marelui Arhiereu român.

Au urmat conferințele anunțate, cu teme din istoria OSBM, susținute de distinși profesori de la Facultatea de Istorie și Filosofie a Universității clujene Babes Bolyai, începând cu Decanul acestei facultăți, prof. univ. dr. Ovidiu Ghitta, care a prezentat tema: Ordinul bazilian și unirea bisericească din Europa Centrala (secolul al XVII-lea). În partea doua a prezentării istoria a făcut loc memoriei. Profesorul și-a amintit locurile copilăriei sale, în loc. Bixad. „Când m-am născut eu, Ordinul fusese scos în afara legii, din 1948, nu mai era acolo. Călugării fuseseră alungați, închiși, dar rămăsese amintirea lor. Fiind elev, am văzut în fiecare zi ieșind în pauze dealul cu Mănăstirea Bixadului. Mănăstirea era închisă, dar era un loc despre care continuau să circule legende, povești. Spuneam că bazilienii sunt o comunitate de rugăciune și de muncă. Ei bine, primele povești despre călugării de la Bixad le-am auzit de la cei care au învățat meserie la mănăstire. Mi-am dat seama, din poveștile lor, cât de profund era înfiptă mănăstirea în comunitatea aceea. Am cunoscut oameni care au învățat tâmplărie, grădinărit, arta tiparului, legătorie de carte pe lângă călugării de la Bixad și cu toții vorbeau cu venerație despre părinții de acolo. (…) Am văzut, ani de ani, la Bixad, pelerinajele organizate pe Sfântă Maria Mare, am văzut mulțimile care veneau din diferite locuri ale județului și dincolo de hotarele județului, încolonate, cu prapori in frunte, cântând imnurile mariane, chiar dacă nu mai mergeau la mănăstire, ci mergeau doar la biserica parohială din Bixad. Am fost să văd mănăstirea, ultima dată în urmă cu trei ani, și am fost întristat de ceea ce am văzut, de imaginea fostelor chilii ale călugărilor, o clădire încovoiată de acoperișul care stă să se prăbușească, o clădire căreia îi lipseau ferestrele și m-am întrebat: oare cei care au în sarcină conservarea patrimoniului material al acestui popor, ce fac? Astăzi, la Bixad, sunt călugări, oameni care se roagă, este o comunitate de rugăciune acolo. Dar nu mai este comunitatea aceea, de rugăciune și de muncă, a călugărilor bazilieni.”

În continuare, din alte perspective istorice au cuvântat, conf. univ. dr. Greta Monica Miron, pe tema: Din istoria elitei greco-catolice transilvănene: bazilienii secolului al XVIII-lea; Asist. Univ. Dr. Lucian Turcu, despre Tentative de organizare a Ordinului Bazilian în Biserica Greco-Catolică românească (a doua jumătate a secolului al XIX-lea – începutul secolului XX). Mai apoi avocatul dr. Ionuț Vida-Simiti a venit mai aproape în timp, arătând Rolul Ordinului Sfântului Vasile cel Mare în Biserica Română Unită în timpul regimului comunist. Este avocatul care a susținut vehement și în numele adevărului, pe pr. protoegumen și frații bazilieni în încercarea, nereușită până în prezent – fiindcă, încă Biserica și societatea românească traversează vremuri tulburi -, de a-și recupera vechea Mănăstire de la Bixad. Dar, încurajarea lui Dumnezeu pentru acest Ordin este faptul că Icoana Preasfintei Fecioare Maria de la Bixad, cea care a generat marile pelerinaje acolo, a fost recuperată, semn de ocrotire maternă a Maicii Sfinte, de binecuvântare cerească peste rănile încă dureroase ale unor suferințe de nedescris din timpul prigoanei comuniste, pe care cu înfiorare dr. Vida-Simiti a încercat să le exprime în cuvinte. A fost subliniată, nu doar intensitatea suferinței, ci și dârzenia și puterea de nezdruncinat a credinței celor ce au biruit în spirit, deși, în logica lumii, erau înfrânți, închiși, torturați, alungați, lipsiți de cele necesare vieții. Dar ei au primit de la Isus cununa!

Un moment inedit spre finalul manifestării a fost prezentarea unei cărți de către decanul Ovidiu Ghitta, o carte-document despre un preot mărturisitor: „Persecuție și rezistență – Vasile Cesereanu, un preot greco-catolic în Dosarele de urmărire de către Securitate”, ediție apărută la Editura Galaxia Gutenberg și îngrijită de scriitoarea Ruxandra Cesereanu, prof. universitar în cadrul UBB. În încheiere, pr. protoegumen Laurian a mulțumit tuturor participanților și a oferit câteva semne de apreciere și amintire conferențiarilor și Ierarhilor, în primul rând câte o medalie care a fost emisă pentru Anul Jubiliar de către Curia Generală OSBM. Între aceste daruri s-a aflat o copie a Icoanei Maicii Sfinte de la Bixad și un volum istoric și biografic despre Episcopii Eparhiei de Cluj-Gherla coordonat de PS Florentin. În numele Sfântului Părinte, Excelența Sa Miguel Maury Buendía a dat tuturor celor prezenți o binecuvântare, după care i s-a oferit darul pregătit, împreună cu un buchet de flori și urarea de „La mulți ani!” la aniversarea zilei de naștere (în 19 noiembrie) – moment întâmpinat cu aplauze și cântarea de „Mulți ani trăiască!” intonată cu bucurie de întreaga asistență.

PS Florentin a încheiat, mulțumind cu căldură părinților și fraților bazilieni care au făcut posibilă prezența reprezentantului Sfântului Părinte în mijlocul credincioșilor clujeni, în noua Catedrală, în care s-a scris și prin acest eveniment o nouă pagină de luminoasă istorie a Bisericii Române Unită cu Roma și a Ordinului Bazilian.