Duminică, 6 ianuarie a.c., în Sărbătoarea Botezului Domnului, parohia greco-catolică din Tăuni s-a gătit de mare sărbătoare. După celebrarea oficiului Utreniei și a Sfintei Liturghii a Sfântului Vasile cel Mare, de către părintele paroh Nicolae Oltean, a urmat Sfințirea cea Mare a apei oficiată de părintele Ioan Fărcaș, Vicar mitropolitan și protopop al Blajului, de părintele paroh Nicolae Oltean, de părintele Ioan Corniș și de părintele Daniel Câmpean.

După încheierea slujbei din biserică, în curtea parohială, s-a sfințit o grotă în onoarea Maicii Domnului, ridicată lângă Crucea Mântuitorului. Cu această ocazie s-a rostit și o rugăciune de consfințire către Maica Domnului pentru întreaga comunitate parohială, iar mai apoi părintele Vicar Ioan Fărcaș a adresat numărului mare de credincioși câteva gânduri de meditație pornind de la una din rugăciunile sfințirii mari a apei care spune așa:

Mărimu-Te pe Tine, Fiule al lui Dumnezeu, Unule-Născut, Cel ce ești fără de tată din Mamă și fără mamă din Tată. Că la praznicul ce a trecut prunc Te-am văzut, iar la acesta de acum desăvârșit Te vedem pe Tine, Cel ce Te-ai arătat desăvârșit, Dumnezeul nostru, din Cel desăvârșit”.

Pe marginea acestei rugăciuni, părintele Vicar a făcut următoarea reflexie, zicând: La Crăciun, l-am sărbătorit pe Isus, un prunc nevinovat și neajutorat care trebuia ocrotit de Sfânta Fecioară Maria și de Sfântul Iosif, bărbatul ocrotitor; la Crăciun am adorat neputința Lui, pe când acum, la Bobotează, adorăm dumnezeirea Lui, pentru că Cel ce se botează astăzi în Iordan este de fapt Cel născut din Sfânta Fecioară Maria în urmă cu 30 de ani; este de fapt Cel care S-a născut din Tatăl mai înainte de toți vecii și pe Care Tatăl acum la Botez îl mandatează să iasă să propovăduiască Evanghelia răscumpărării: «Tu ești Fiul Meu cel iubit, în Care bine am voit » (Mc 1, 11).

Făcând referire la însemnătatea momentului și a sfințirii acestei grote, părintele Vicar adresându-se credincioșilor a continuat spunând: Dragii mei, dacă această grotă s-a așezat lângă Crucea Răscumpărătorului, însemnează că avem acea imagine suficient de clară a Maicii Domnului care a stat la picioarele Crucii Răstignitului ei Fiu. Și atunci, când ne închinăm Crucii, ne închinăm cu Maria. Mai mult decât atât, Maria este Maica sensibilă și mijlocitoare, și prin ea aflăm totdeauna calea sigură spre Dumnezeu.

În încheierea meditației părintele Vicar, a adus mulțumiri familiei care a realizat această frumoasă grotă precum și părintelui paroh pentru susținerea și implicarea în această inițiativă spirituală.

La rândul său, părintele paroh Nicolae Oltean a mulțumit părintelui Vicar și preoților împreună slujitori participanți la acest eveniment, bunilor credincioși pe care-i păstorește, domnului primar Vasile Pușcă, și nu în ultimul rând familiei Ioan și Brândușa Gligor pentru implicarea, jertfa și strădania pe care au depus-o în realizarea și ridicarea acestei grote în cinstea Sfintei Fecioare Maria. „Această grotă, – spunea părintele Nicolae, – este o frumoasă realizare pentru întreaga comunitate; această realizare este oglinda satului. Să o rugăm pe Maica Domnului, să fie aproape de noi și în anul care ne stă în față, să-l petrecem cu bucurii și cu împliniri binecuvântate”.

În încheierea oficiului liturgic, cântăreții au cântat de mai multe ori troparul „În Iordan, botezându-Te Tu, Doamne,…” timp în care credincioșii au sărutat sfânta Cruce, au fost stropiți cu apă sfințită și au primit ca amintire o iconiță cu Sfânta Fecioară a Săracilor de la Cărbunari-Blaj.

Pr Daniel Câmpean