Duminică, 14 august 2022, a avut loc sfințirea bisericii „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril” din Aliceni, Protopopiatul Țara Oașului, oficiată de către Preasfinția Sa Vasile Bizău, avându-i alături pe PS. Cristian Crișan – Episcop auxiliar de Alba Iulia și Făgăraș și PS Bot Ioan Călin – Episcop auxiliar de Lugoj, precum și un sobor de preoți din Eparhie. Ceremonialul sfințirii noii biserici a început la ora 10:30, fiind urmat de celebrarea Sfintei Liturghii.

„Dacă nu vom coborî din bărcile noastre, din siguranțele noastre, din certitudinile noastre și comoditatea noastră, niciodată nu vom putea umbla pe apă” asemenea apostolului Petru, a spus PS Cristian Crișan în cuvântul de învățătură din cadrul Sfintei Liturghii. Explicând evanghelia duminicii, în care Isus umblă pe mare (Mt. 14, 22-34), Preasfințitul a vorbit despre credință într-o comunitate, cea din Aliceni, care a dat dovadă de statornicie în credință chiar și în timpurile cele mai dificile ale persecuției comuniste. Această comunitate, împreună cu cea din Târșolț, au fost comunități de reper în Oaș, comunități care au avut curajul să-și continue practica religioasă, în clandestinitate, găzduind în case particulare, în mod regulat, oficiile religioase pe care Cardinalul Lucian Mureșan, Arhiepiscop Major și Preasfințitul Alexandru Mesian, episcop de Lugoj, precum și mulți preoți le celebrau pentru credincioșii din Oaș. „Construind o biserică, casă a lui Dumnezeu, îi spunem Domnului că El are acum o casă și aici la Aliceni. Dumnezeu vine să locuiască în acest frumos ținut, pe aceste frumoase meleaguri și ori de câte ori trecem pragul casei Sale ne simțim acasă împreună cu El, cu Maica Sfântă, cu sfinții îngeri care sunt ocrotitorii acestei biserici și cu frații noștri în credință, cu care aducem slavă și mulțumire lui Dumnezeu”, a afirmat PS Crișan, care a transmis și salutul, binecuvântarea și comuniunea de rugăciune a Preafericitului Părinte Cardinal Lucian Mureșan, care își amintește cu mult drag de timpurile în care venea pe aceste străzi pentru a oferi Sfintele Taine credincioșilor de aici.

„Aducem mulțumiri Domnului, care ne face să voim și să înfăptuim. El este Cel ce vorbește inimilor și dă putere brațelor. El este Cel ce ne amintește ce este mai important în viața noastră și cum să-i urmăm cuvântul și să rămânem uniți cu El”, a afirmat la final Preasfințitul Vasile Bizău, mulțumind tuturor celor care au luat parte la rugăciunea împreună: colegilor episcopi Ioan și Cristian, preoților din Eparhie și numeroșilor credincioși,

„Acest timp petrecut în rugăciune împreună să fie pentru această comunitate începutul unui drum… iar biserica aceasta să fie o chemare la unitate pentru toți credincioșii”, a afirmat PS Vasile, care a invitat credincioșii din Aliceni să meargă înainte cu aceeași dragoste de credință pe care au demonstrat-o și până acum, dragoste pe care să o transmită copiilor și generațiilor care vor veni. A mulțumit, oferind diplome de merit bisericesc și recunoștință pentru munca depusă părintelui administrator parohial Brîndușe Ovidiu, Doamnei Maria Bumb pentru donarea terenului și domnului Feher Gheorghe, prin curator, pentru implicarea în bunul mers al lucrărilor de construcție.

Moaștele Fericitului Martir Ioan Bălan au fost dăruite parohiei de către PS Alexandru Mesian, episcop de Lugoj, aduse fiind de Preasfințitul Ioan Bot, episcop auxiliar de Lugoj. O icoană cu Sfânta Fecioară care îi ocrotește pe episcopii martiri a fost dăruită parohiei de către Preafericirea Sa Cardinal Lucian Mureșan.

Părintele Ovidiu Brândușe, administrator parohial, a mulțumit tuturor: Preasfințitilor Episcopi, părintelui protopop, colegilor preoți și tuturor credincioșilor pentru prezența la sărbătoarea comunității din Aliceni.

Date despre biserica din Aliceni

Parohia greco-catolică Aliceni este o parohie greco-catolică cu rădăcini istorice adânci,  funcționând ca filie a parohiei greco-catolice Târsolt. Conform Șematismului Veneratului Cler al Eparhiei de Maramureș, în anul  1936 Parohia Aliceni avea 199 de suflete, fiind păstorită, alături de parohia Târsolt, de părintele Eugen Dredeanu.

În perioada comunistă, serviciile religioase s-au desfășurat clandestin în diferite case particulare, iar după căderea regimului comunist în România, oficiile religioase s-au reluat si în parohia Aliceni, funcționând administrativ ca filie a  parohiei Târșolț.

La solicitarea părintelui Ioan Zbona, paroh în Târsolt, primăria din Târsolt a aprobat parohiei Aliceni un spațiu pentru oficierea serviciilor religioase. Astfel, în luna mai a anului 2004 s-a alocat parohiei o sală de clasă din vechea scoală pentru oficierea serviciilor religioase de către comunitatea greco-catolică din Aliceni.

În anul 2016, văduva Maria Bumb, credincioasă greco-catolică din parohie, a hotărât ca, împreună cu familia, să doneze locul pentru construcția unei noi biserici parohiale. Piatra de temelie pentru construcția noii biserici a fost pusă la data de 18.04.2017, de către părintele Iacob Feier Protopop de Tara Oașului, avându-l alături pe părintele Ovidiu Brînduse, administrator parohial în Parohia Aliceni și alți  preoți din Protopopiatul Tara Oașului.

Lucrările de construcție a noii biserici parohiale au durat cinci ani, și fondurile edificării acestui sfânt lăcaș de cult au fost obţinute în cea mai mare parte de la credincioșii din parohia Aliceni și Târsolt.

Mulțumind Bunului Dumnezeu că ne-a învrednicit să sfințim această sfântă biserică,  Îl rugăm să reverse belșug de haruri peste toți binefăcătorii, iar celor trecuți din lumea aceasta, ctitori  și binefăcători, Dumnezeu să le facă parte cu ceata aleșilor Săi.

Fie ca toţi cei care vor intra în această sfântă biserică să-și găsească liniștea sufletească și rostul în lume, prin preamărirea lui Dumnezeu cel Întreit în Persoană: Tatăl, Fiul și Spiritul Sfânt.

Biroul eparhial de presă