Duminică, 19 august, Episcopul de Cluj-Gherla, PS Florentin Crihălmeanu, a sfințit biserica cu hramul „Înălțarea Domnului”, din localitatea Năsăud (Piața Unirii, nr. 5), protopopiatul Rodna. Vechea biserică parohială (1884-1948) din Năsăud, situată în vecinătatea bisericii noi, nu a putut fi recuperată după 1990. Comunitatea greco-catolică de aici nu a renunțat la visul de a avea o biserică și, pe terenul concesionat de primăria din localitate (teren pe care în trecut a fost o casă parohială greco-catolică), în anul 2000 a fost sfințită piatra de temelie a noului locaș de cult, sub păstorirea și coordonarea pr. Teofil Bembea, azi protopop onorific.

Din 2001 a început zidirea noii biserici și a durat mai mulți ani, meșter principal constructor fiind Ioan Zăgrean din Salva. Din anul 2013, a fost numit paroh al Parohiei Năsăud, pr. Ceuca Login, care a preluat coordonarea lucrării, astfel încât biserica spațioasă, plină de lumină, clădită după modelul Catedralei mitropolitane „Sf. Treime” din Blaj, este acum o nouă casă a lui Dumnezeu pe pământ, loc de întâlnire între Creator și omul creat – chip și asemănare dumnezeiască, chemat în sfântul locaș spre a-și regăsi identitatea de noblețe și sfințenie. În masa Sfântului Altar au fost așezate moaștele Fericitului Vladimir Ghika mărturisitor și martir.

Ceremonia de sfințire a bisericii a fost urmată de Sfânta Liturghie celebrată de Episcopul eparhial alături de Păstorul credincioșilor din Năsăud și aprox. 20 de preoți. Între aceștia s-au aflat: pr. Anton Crișan – vicar cu persoanele consacrate, pr. Jarda Nicolae – protopop de Rodna, pr. Ioan Frișan – protopop de Bistrița, pr. Marius Mureșan – protopop de Someș, pr. Iusco Vasile – protopop de Sighet (Eparhia de Maramureș); pr. ierom. Laurean Daboc, Protoegumen al Ordinului Sfântului Vasile cel Mare (OSBM), preoți din protopopiatul Rodna, dar și din Cluj-Napoca, Bistrița sau din alte localități. La bucuria evenimentului au participat peste 600 de credincioși, nu doar greco-catolici, între care și persoane consacrate – Maica Marcela Runcan Superioară provincială OSBM, surori OSBM, surori din Congregația Maicii Domnului (CMD), studenți teologi, invitați oficiali – primarul din Năsăud care a și adresat Ierarhului un cuvânt la întâmpinare. Păstrând tradiția moștenită de la înaintași, mulți credincioși, mai ales tineri, au venit în frumoase straie populare. Înălțătoare au fost răspunsurile liturgice date de corul greco-catolic din Sângeorz-Băi, dirijat de sr. Dominica CMD.

Cuvântul de învățătură al PS Florentin, pe baza evangheliei „tânărului bogat” (Ev Mt 19,16-26), a cuprins și o parte istorică despre trecutul Bisericii Greco-Catolice în loc. Năsăud, „o localitate în care Biserica noastră are puternice rădăcini”: „În 1947 Năsăudul avea una dintre cele mai numeroase comunități greco-catolice și aici se aflau preoți și locașe de cult – stă dovadă locașul de cult alăturat, cu două turnuri, sfințit în 1884 de către Episcopul Ioan Szabo, ocazie cu care, spun documentele, a hirotonit 10 preoți. După 1948 (anul desființării, la nivel legal, a Bisericii Greco-Catolice de către regimul comunist), năsăudenii au încercat să își apere și să își ducă mai departe credința. Preoții, o parte s-au retras sau au trecut la cealaltă confesiune, având copii și familii de întreținut. O altă parte au rămas perseverenți în credință, au ales să își apere până la capăt credința primită prin botez. Între aceștia, am avut fericita ocazie să îi cunosc pe pr. Țărmure, pe Preasfințitul Ioan Chertes, mărturisitor al credinței în închisorile comuniste, la Sighet, eliberat în 1955 și apoi din nou arestat și dus în diferite închisori. Excelența Sa a fost unul dintre cei doi Episcopi hirotoniți la Crăciunul anului 1949, când Episcopii greco-catolici, întregul Cor Episcopal, se afla la Căldărușani, nu în vizită la Mănăstirea ortodoxă, ci în arest. Acolo, tainic, în ascuns, a fost hirotonit, dar având toate aprobările din partea Romei. A primit darul mare al episcopatului într-o biserică ce formal nu mai exista. Nu a avut niciodată bucuria de a celebra în biserica lui Ioan Szabo, sau într-o Catedrală greco-catolică. A fost hirotonit cu o coadă de mătură care ținea loc de toiag, pentru că nu existau, acolo în arest, ornate episcopale. A murit în anul 1992 și, la predica de înmormântare, Eminența Sa Cardinalul Alexandru Todea a vorbit despre acest Înalt Arhiereu fără Catedrală, fără tron și fără toiag arhieresc, dar strălucit prin credința sa și prin misiunea sa dusă până la capăt.”

„Astăzi suntem adunați aici la bucurie”, a continuat Episcopul de Cluj-Gherla, „pentru că, dacă păsările își au cuiburile lor, se întorc la familiile lor, unde în siguranță petrec viața atât cât Domnul le rânduiește, pentru noi, creștinii, acest cuib este biserica, sunt Altarele Domnului. Acolo avem hrană și siguranță, acolo ne ducem și nevoile și bucuriile, așa cum frumos ne-am rugat la binecuvântarea acestei biserici, cu rugăciunea pe care o spune Solomon în Cartea Regilor, atunci când Dumnezeu îi permite să ridice o casă în care El să coboare pe pământ. Să dea Bunul Dumnezeu astăzi, prin harul coborât aici, în această casă a lui Dumnezeu, ca ochii Domnului să fie mereu deschiși asupra tuturor credincioșilor care vor purcede aici și urechile Lui atente la toate cererile noastre. Este frumos să știm că pe pământ avem o nouă casă în care Dumnezeu este prezent, dar, să nu uităm să nu îl lăsăm singur. Pentru a fi Dumnezeu cu noi, să fim și noi cu El. O nouă biserică înseamnă un nou izvor al mântuirii, un nou izvor al vieții veșnice și dacă ne întrebăm și noi, ca tânărul bogat din Evanghelia de astăzi: ‘Doamne, ce bine să fac eu ca să dobândesc viața veșnică?’, atunci Isus ne răspunde astăzi, fiecăruia: ‘veniți aici, la Casa Mea, aici este Izvorul mântuirii!’”

După Sf. Jertfă Liturgică, pr. Nicolae Jarda, s-a adresat Ierarhului, spunând: „Preasfințite Părinte Episcop Florentin, astăzi ați venit la Năsăud pentru a scrie o pagină de istorie importantă pentru această localitate, ați venit să binecuvântați munca preoților de aici și a bunilor creștini greco-catolici”. A fost enunțat un citat sugestiv: „o biserică se construiește cu mari sacrificii, dar nu oricine are privilegiul acesta”. Cu bucuria acestor momente, pr. Jarda a reamintit că „suntem în aceeași «Barcă a lui Petru», Una Sfântă Catolică și Apostolică Biserică, care ne conduce la mântuire”, mulțumind Ierarhului pentru prezență și binecuvântare și asigurându-l în continuare „de dragostea și ascultarea de fii sufletești”. La final, păstorul comunității din Năsăud, pr. Login Ceuca, a mulțumit pentru finalizarea lucrărilor în primul rând Bunului Dumnezeu „de la care vine tot darul”, apoi pr. Teofil Bembea, protopop onorific, „pentru că el a dus greul acestor lucrări” și tuturor binefăcătorilor: Asociații caritabile catolice (Conferința Episcopilor Catolici Americani, Missio Pro Europa, Renovabis, Kirche in Not și Ordinariat Mainz), Episcopia Greco-Catolică de Cluj-Gherla, Primăria orașului Năsăud și bunii credincioși. A încheiat prin cuvintele: „Noi, comunitatea din Năsăud, am simțit împlinindu-se în noi și cu noi cuvintele Sfintei Evanghelii a acestei duminici: «Ceea ce nu este cu putință la oameni, este cu putință la Dumnezeu!» Prin ridicarea acestui sfânt locaș am dorit cu toții să aducem un omagiu lui Dumnezeu și acest moment al sfințirii, este un semn vizibil de bucurie a credinței și speranță a mântuirii prin Jertfa Mântuitorului nostru Isus Hristos, jertfă reînnoită mereu pe altarul acestei biserici, la care veți fi mereu părtași, pentru că orice preot care va sluji aici și se va ruga la Sf. Liturghie, se va ruga și pentru toți ctitorii și binefăcătorii acestei biserici, ca Domnul Dumnezeu să îi pomenească în Împărăția Sa Cerească. Amin.” Pr. paroh a mulțumit totodată tuturor celor prezenți, „care ați făcut ca bucuria să fie deplină”.

În anul Centenarului Marii Uniri și anul omagial Iuliu Hossu, Preasfinția Sa Florentin a dorit să mulțumească tuturor celor care au contribuit zidirea bisericii, conferind și câteva diplome și medalii omagiale „Iuliu Hossu”, pentru: pr. Teofil Bembea – protopop onorific, Vica Istrate, Saveta Bârtie, Ioan Zăgrean, Reuniunea Mariană parohială, consiliul parohiei Năsăud și pr. paroh Ceuca Login, mulțumindu-i pentru perseverența cu care s-a preocupat de coordonarea acestei construcții și de finalizarea ei. De asemenea, o atenție – un rozariu, preotesei Maria, cea care i-a stat părintelui aproape în toate. La rândul său, pr. Login i-a oferit Preasfinției Sale Florentin un semn de mulțumire din partea parohiei Năsăud. În această zi a sfințirii bisericii, credincioșii au intrat, după obicei, în spațiul altarului pentru a săruta Sfânta Masă și Evanghelia. De asemenea, cu o astfel de ocazie, în Biserica Catolică se acordă indulgența plenară, de aceea, s-au făcut rugăciunile rânduite și Ierarhul a dat binecuvântarea pentru ca marele har să coboare în suflete: iertarea pedepsei pentru păcatele mărturisite. Pr. Login a chemat apoi pe toți cei prezenți la masa de sărbătoare pregătită la o grădină de vară din apropiere, pentru ca, în ziua bucuriei, îndestulându-se cu cele spirituale, nimeni să nu fie înfometat nici de hrana trupească.

Mai multe fotografii: aici