Prin decret episcopal dat în martie 2003, în calendarul liturgic apare, doar pentru Eparhia de Cluj-Gherla, o sărbătoare de poruncă la data pomenirii Sfântului Iosif, patron al Bisericii Universale, al familiei și al Europei, care, de la începuturi, din 1856, a fost rânduit și patron al Eparhiei de Gherla, ulterior de Cluj-Gherla.

Astfel, data de 19 martie a fiecărui an este pentru credincioșii acestei eparhii o sărbătoare de suflet, o sărbătoare a credinței la umbra protectoare și binefăcătoare a Sfântului Iosif. În plus, anul 2018, care marchează Centenarul Marii Uniri, e și an dedicat Episcopului de vie amintire, PS Iuliu Hossu, martor al credinței și unității, cel care a vestit Unirea mulțimilor adunate la Alba Iulia în 1 Decembrie 1918. În acest context aniversar, la 19 martie 2018, o mărturie de unitate și credință au adus în fața lui Dumnezeu credincioșii parohiei „Andrei Mureșanu”, afiliată capelei „Sf. Iosif” din Cluj-Napoca. Deși în zi lucrătoare, peste 300 de credincioși au luat parte la celebrarea care a marcat și hramul acestei capele și a acestei parohii. PS Florentin Crihălmeanu Episcopul de Cluj-Gherla a fost invitatul special al pr. paroh Mircea Marțian și al preoților vicari, pr. Titus Sas consilier eparhial și pr. Florin Isac ceremonier eparhial.

Sfânta Liturghie arhierească a fost celebrată în capela din Piața Cipariu, cu participarea aprox. a 20 de preoți, între care pr. vicar general Călin Bot, preoții protopopi pr. Cristian Sabău și pr. Marius Mureșan, pr. cancelar Cristian David, pr. consilier Adrian Avram, pr. consilier Marius Cerghizan, pr. Marcelin Rotaru celebrantul Liturghiei romano-catolice din duminici și sărbători în această capelă, păstorii acestei parohii și, semne ale continuității din timpul de încercare al Bisericii, preoții: pr. Virgil Florian și pr. Romulus Silaghi, aflați la senectute, dar, la dispoziția credincioșilor zi de zi în Catedrala din Piața Cipariu, cu dăruirea totală de sine ce le e caracteristică. Programul a început de fapt de dimineață, la ora 8.30, cu un Oficiu de mulțumire animat de Grupul de rugăciune „Copiii Sf. Iosif” și a continuat cu Sfânta Liturghie arhierească, după întâmpinarea Ierarhului și intrarea în procesiune a celebranților.

În cuvântul de învățătură, PS Florentin a prezentat patronul Eparhiei de Cluj-Gherla, pe Sfântul Iosif. „În traducere ebraică, Iosif înseamnă «Dumnezeu adaugă» – a menționat Ierarhul – Dumnezeu l-a adăugat Familiei Sale, i l-a dat în grijă pe însuși Fiul Său. Sfântul Iosif nu a ținut predici, nu a făcut vindecări, nu a lăsat în urma lui scrieri, mai mult, în Evanghelii nu apare nici un cuvânt al Sfântului Iosif și totuși se află între primele figuri de sfinți cinstiți în Biserica Universală. Sfântul Iosif este numit oglinda virtuților, el este icoana sfințeniei, pentru că tocmai această stare de ascultare, priveghere, disponibilitate, a făcut din el un slujitor exemplar al lui Dumnezeu. El nu a cerut să fie tatăl ocrotitor al lui Isus, dar se găsește în fața unui fapt împlinit și pe cât pare de blând și de tăcut, pe atât este de perseverent și de dârz în împlinirea misiunilor încredințate, dorește doar să înțeleagă ce se întâmplă.”

„A fost un om simplu, tâmplar, muncitor, cu sufletul curat, care, ascultând chemarea lui Dumnezeu și încercând să îI împlinească voința, este cinstit azi în întreaga lume. A fost declarat patron al Bisericii Universale, din 1870, de către Papa Pius al IX-lea, apoi patronul muncitorilor de către Papa Pius al XII-lea, este totodată patronul tâmplarilor, ocrotitorul familiilor etc., și, prin voința celui dintâi Episcop de Gherla, Ioan Alexi, din 1856 este și Patronul Eparhiei de Gherla.” Modelul de sfințenie al Sfântului Iosif a fost oferit și credincioșilor de azi, în mod special familiilor, nu doar pentru a-i cere mijlocirea, ci și pentru a-i imita virtuțile și iubirea, pentru ca fiecare să-și poată împlini, asemenea Sfântului Iosif, rolul său în planul divin.

Răspunsurile liturgice le-a dat, cu virtuozitate și înălțătoare spiritualitate, Corul Jubilate al capelei dirijat de lector dr. Mihaela Cesa-Goje. A vorbit la final pr. paroh Mircea, care a numit această zi, „o zi a recunoștinței care se construiește pe acest cuvânt simplu: mulțumesc!” În primul rând, în acest moment de sărbătoare, pr. paroh a dorit să aducă „recunoștință pioasă memoriei făuritorilor României Mari! Lor să le fie odihna cea veșnică și strălucirea, acolo, în Împărăția Cerurilor”. A continuat apoi șirul mulțumirilor, cuvintele neputând cuprinde mulțimea numelor și mai ales a faptelor care amintesc, în această comunitate parohială, de faptele de început ale primelor nuclee ale Bisericii creștine, în care împărtășirea era deplină și îndreptată în totalitate spre momentul întâlnirii zilnice cu Isus în Sfânta Euharistie.

Un dar, în semn de mulțumire, a fost oferit ca amintire Preasfinției Sale Florentin, un dar și pentru pr. Călin Bot, daruri urmate de alte daruri, oferite de Ierarhul de Cluj-Gherla în semn de apreciere și recunoștință, păstorilor parohiei și d-nelor preotese. A fost salutată și binecuvântată de către Ierarh și prezența discretă a mamei pr. Mircea și a părinților pr. Titus Sas și ei icoane ale Sfântului Iosif care veghează din umbră. S-a desfășurat, în continuare, ceremonia de premiere a binefăcătorilor comunității parohiale din „Andrei Mureșanu”, cărora PS Florentin le-a oferit diploma „Iuliu Hossu”, „în semn de apreciere și recunoștință pentru colaborarea rodnică și pentru modelul autentic de trăire a credinței creștine în Biserică și societate”. În timpul decernării, pe ecranul din capelă se derula o privire de perspectivă asupra celor 11 ani în capelă sub ocrotirea „Sf. Iosif”, un film compus din nenumărate imagini din viața parohiei, reunite sub titlul, Proiecția omagială „Mulțumim Sfinte Iosif”, moment asistat la pian de prof. Andreea Alexievici, dirijoare a unui grup coral-instrumental de copii și tineri și organista Corului de copii „Allegria”.

La final s-a rostit Litania Sfântului Iosif și credincioșii, conduși de vocea subdiaconului Mihai Roman, au intonat Imnul parohial „Iosif este Sfântul”. Participanții au fost invitați, de către pr. paroh Mircea, ca înainte de a continua aniversarea zilei hramului prin agapa fraternă pregătită în Aula „Iuliu Hossu”, să viziteze Expoziția omagială realizată de copii în cadrul Cercului parohial de artă „Virgil Fulicea”. Sărbătoarea Sfântului Iosif, sărbătoare de poruncă în Eparhia de Cluj-Gherla, o poruncă a bucuriei și recunoștinței, a fost, prin întreg programul desfășurat în clădirea catedrală ce se înalță în Piața Cipariu, un prilej de a aduce mărire lui Dumnezeu pentru toate darurile Sale.