„Binecuvântată este ziua în care oamenii se întâlnesc prin iubirea Maicii Sfinte”.

Din acest punct de vedere trebuie privit evenimentul de pelerinaj și întâlnirea tuturor Reuniunilor Mariane din Eparhia de Lugoj, împreună cu preoții – asistenți spirituali, în ziua de 22 mai, la Sanctuarul de la Scăiuș, luna închinată Sfintei Fecioare. Această întâlnire, cât și programul au avut loc cu binecuvântarea Preasfinției Sale Alexandru Mesian, Episcop eparhial greco catolic de Lugoj.

În fața icoanei Maicii Sfinte (care în 1934 a lăcrimat) și a Sfântului Altar, în dimineața zilei mai sus menționate, la ora 9 ne-am unit cu mintea și cu sufletul în meditarea Misterelor de Mărire a Sfântului Rozariu, cerând Maicii Domnului forța și lumina de a intensifica eforturile noastre în a ne întări credința, evlavia mariană, ascultarea, iertarea și iubirea unii față de alții și față de Biserică. La Sfântul Rozariu au participat membrii de toate vârstele, însă s-a încurajat ca cei mai tineri să aibă un rol important în rostirea rugăciunilor pentru a sublinia apostolatul laic pe care Reuniunea Mariană Eparhială îl face pentru transmiterea credinței către noiile generații.

În cântec marian au fost întâmpinați Preasfinția Sa Alexandru Mesian Episcop eparhial de Lugoj și Preasfinția Sa Ioan Călin Bot Episcop auxiliar de Lugoj, de către preoții și participanții prezenți. Se continuă de către toată asistența cu meditarea misterelor Rozarului care ne-a ajutat pe toți cei prezenți să intre în atmosfera de rugăciune și să se pregătească pentru Celebrarea Euharistică pentru întreaga zi de pelerinaj. S-a subliniat în tot decursul rugăciunii Rozarului că devoțiunea către Maica Domnului este fundamentală în viața noastră spirituală, iar Rozarul nu este altceva decât o adevarată școală a credinței.

Sfânta Liturghie a început la ora 10 și a fost prezidată de Preasfinția Sa Alexandru Mesian, alături de care a concelebrat Preasfințitul Ioan Călin, precum și preoții din diferite protopopiate ale eparhiei. Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de un grup de coriști de la Mănăstirea Preasfânta Treime (Giroc) și parohia greco-catolică Sfânta Maria Regina Păcii (Timișoara).

În cuvântul de învățătură Preasfinția Sa Alexandru Mesian, a prezentat istoricul Sanctuarului de la Scăiuș, amintind de așezarea slovacilor în localitate și credința lor profundă, precum și devoțiunea lor către Maica Domnului în vremuri deloc ușoare pentru ei. Prezentând, apoi, anul 1934 când icoana Maicii Domnului aflată în vechea biserică greco-catolică din Scăiuș, a lăcrimat și acest lucru a fost certificat oficial de către Episcopia Lugojului. Aceasta a întărit în credință nu doar pe greco-catolicii locului, ci și pe alți credincioși din eparhie și din țară. Preasfinția Sa Alexandru Mesian, a amintit apoi efortul Episcopiei greco-catolice de Lugoj din ultimii ani pentru a construi noua biserică a sanctuarului, amenajarea esplanadei din fața și jurul noii biserici, pentru a avea un loc de pelerinaj în care credincioșii greco-catolici și nu numai, să poată veni să o cinstească pe Maica Domnului, cu bucrie și încredere. Preasfinția Sa Alexandru Mesian a reliefat munca depusă de preotul Iulian Hasciar de la Scăiuș pentru întreținerea sanctuarului și promovarea pelerinajelor. După încheierea Sfintei Liturghii, a avut loc rugăciunea către Sfânta Rita (sărbătorită în Biserica Catolică la 22 mai), precum și sfințirea trandafirilor, legată tot de cinstira Sfintei Rita. După miruirea credincioșilor și binecuvântarea cu relicvele Sfintei Rita de Cascia, cei prezenți au primit cărți de rugăciuni, biblii pentru copii și adolescenți, cărțile fiind dăruite de Preasfinția Sa Alexandru Mesian. S-au mai împărțit de către comitetul Reuniunii Mariane: rozarii, iconițe, cruciulițe și medalii copiilor și tuturor care au dorit să primească.

Preasfinția Sa Alexandru Mesian a făcut apreciată prezența Reuniunii Mariane în bisericile parohiale, susținerea cu rugăciune și activități practice de mare ajutor preoților! Recomandă întărirea asociațiilor cu noi membrii, mai ales din rândul tinerilor. Ne dorește tuturor curajul credinței, fidelității și iubirii față de Sfânta Fecioară care ne conduce cu siguranță pe calea cea dreaptă, care duce la Isus Cristos.

Respectând regulile sanitare în vigoare, participanții au primit alimente la pachet și sticle cu apă, având loc o pauză de masă.

De la ora 13 a avut loc meditația sau reflecția Preasfințitul Ioan Călin care s-a axat pe tema pelerinajului, prezentând-o pe Sfânta Fecioară ca pe o Maică a Speranței. Preasfințitul Ioan Călin ne invită să ascultăm cu sufletul. Deasupra noastră acest cer albastru și peste noi, toți, se întinde compact o mare iubire, este Iubirea lui Dumnezeu. Pornind de la Sfintele Scripturi, care sunt izvorul credințe, Preasfințitul Ioan Călin a spus: „Speranța creștină este a celui ce crede în Isus Cristos, este o virtute teologică, vine de sus o capacitate, o putere, un har”. Să trăim cu speranță creștină fiecare zi, pentru că lipsa speranței este un iad. Speranța ne păzește de disperare. SPERANȚA creștină poate fi împlinită doar în Dumnezeu. Citim din Psalmii: 52, 61, 12, 30, 21, 26, 31. Fecioara Maria – Maica Speranței, în Biblie sau în cuvintele Ei găsim Speranța croită după virtuțile Fiului ei ca Om, pe care ea i le-a transmis. Sfânta Maria posedă toate virtuțile creștine teologale, suferința și speranța luminoasă.

Concomitent cu suferința de mamă, a știut că toate trebuie suferite, luminate de speranța vie și nici cea mai mică suferință fără rod. Suferința luminoasă străbătută de o speranță. Mă încred în Dumnezeu pentru că are totdeauna o soluție de rezervă pentru mine. Alt aspect al Fecioarei Maria, ea zămislește și naște fii ai Speranței. Este o Mamă dătătoare de speranță!

După meditație sau reflecție, atât de profundă și bogată în învățături, a urmat ADORAȚIA EUHARISTICĂ – Un sfert de ceas cu Isus, urmând modelul cărții „Un ceas cu Isus”. Cei prezenți au avut posibilitatea să se reculeagă și să contemple în fața Sfântului Sacrament al Euharistiei. Momentul de adorație euharisitc înălțător a fost condus de părintele Ovidiu Pop din Reșița.

Participanții au cântat: Te ador Isuse!

În continuarea programului spiritual a urmat Paraclisul Maicii Domnului condus de părintele protopop de Orăștie, preot Silviu Bindea, la care a cântat grupul Regina Păcii din Timișoara. La sfârșitul Paraclisului s-a făcut rugăciunea de Consacrare, tuturor celor prezenți, la Inima Neprihănită a Sf. Fecioare Maria, consacrare legată de aparițiea ei de la Fatima (Portugalia) din anul 1917 în luna mai.

La ora 15, toți cei prezenți, ne-am rugat Coronița Îndurării Divine, condusă de preot Ioan Chisărău, asistent spiritual eparhial al Reuniunii Mariane. Coronița Îndurării Divine este legată de devoțiunea către îndurarea Divină pe care Mântuitorul a cerut-o sfintei Faustina, în secolul trecut. Apropiindu-se de finalul pelerinajului și Întâlnirii Reuniunilor Mariane din Eparhia de Lugoj, în numele tuturor, s-au adresat mulțumiri cu multă recunoștință Preasfinției Sale Alexandru Mesian, Preasfinției Sale Ioan Călin Bot pentru că, din nou, ne-au onorat cu participarea la această Întâlnire mariană, pentru cuvintele de învățătură spirituală și încurajare întru unitate în credința preoților prezenți și nu numai, pentru susținerea Reuniunilor Mariane, precum și tuturor credincioșilor care au venit cu bucurie să cinstească pe Maica Domnului cu fidelitate și iubire.

Mulțumiri speciale s-au adus părintelui Iulian Hasciar și soției sale pentru că au fost gazdele evenimentului și care ne-au primit cu toată inima și multă dăruire.

S-a amintit în numele Reununii Mariane importanța și puterea rugăciunii Rozarului bine făcut, care este o lecție de credință cu Sfânta Mamă și cu Isus. Ca și exemplu, realitatea atât de încurajatoare a Rozarului Viu la nivel de Eparhie (120 de membri sunt în acest lanț de rugăciune zilnic), pentru intenții de rugăciune pentru Episcopii noștri, preoții, persoanele consacrate, pentru vocații la credință, pentru bolnavi și pentru biserică. Dorim cât mai multora să vină alături de noi, încurajați fiind că Maica Domnului mijlocește pentru noi la Fiul Său și Mântuitorul nostru.

Le aducem mulțumirile noastre în numele tuturor Reuniunilor Mariane cu toată inima preoților noștri prezenți prin grija ce ne poartă și pentru susținere. Aducem mulțumiri cu toată inima grupurilor corale care ne-au încântat cu glasurile lor de îngeri. O rugăm pe Maica Domnului să-i ocrotească sub scutul Ei. Au adus multă pace și speranță pentru biserică și pentru toți.

Momentul final a fost marcat de binecuvântarea Preasfinției Sale, Episcop auxiliar Ioan Călin Bot, binecuvântare adresată celor prezenți și tuturor familiilor și comunităților lor.

Preasfințitul Ioan Călin a mulțumit preoților și soțiilor lor, membrilor Reuniunilor Mariane pentru apostolatul în slujirea bisericii.

Un moment deosebit de emoționant a fost acela a unei adevărate surprize spirituale când Preasfinția Sa Ioan Călin a cântat, în fața icoanei Maicii Domnului cu Pruncul Isus, vechea priceasnă greco-catolică tradițională în comunitățile din nord-vestul Ardealului „Preasfântă Maică și Fecioară Nădejdea, speranța sufletului meu tu ești a mea Mijlocitoare la milostivul Dumnezeu (…)”

Mulțumim lui Dumnezeu pentru ziua plină de har, care ne dă un avânt și mai mare în a ne trăi cu bucurie credința în Biserica Greco-Catolică unită cu Roma și a răspândi devoțiunea către Maica Domnului și a avea o Reuniune Mariană cât mai dinamică și vie în Eparhia noastră de Lugoj.

Cu blândul Isus, să ne binecuvânteze Fecioara de sus!

A consemnat: Terezia Pintea, Președinta Reuniunii Mariane din cadrul Eparhiei Romane Unite, Greco Catolice de Lugoj.

Sursa fotografii: Mihele Andrei Bogdan, Preşedinte AGRU Reşiţa.