Sub semnul Anului Centenar al Marii Uniri, duminică 22 iulie 2018, a fost serbat la Cluj-Napoca hramul mănăstirii „Sf. Macrina” a Surorilor Ordinului Sfântului Vasile cel Mare (OSBM) – Provincia Inima Neprihănită a Sfintei Fecioare Maria. Celebrarea duminicală festivă a fost precedată de o seară de rugăciune, sâmbătă 21 iulie 2018, care a început cu oficiul Vecerniei și a continuat prin Adorație Euharistică.

Atât la seara pregătitoare, cât și în ziua sărbătorii, în mijlocul Surorilor OSBM s-a aflat PS Florentin Crihălmeanu Episcopul eparhial de Cluj-Gherla. De asemenea, s-au unit bucuriei Surorilor OSBM, a Maicii Marcela Superioară provincială și a pr. Ioan Pop capelan al mănăstirii, Mons. Călin Bot, Vicar general, preoți vicari și consilieri, protopopi, preoți călugări, numeroși preoți parohi, persoane consacrate din mai multe ordine și congregații călugărești, asociații de terțiari, credincioși laici între care numeroși tineri. Pentru a susține Adorația Euharistică, surorile i-au avut ca invitați pe tinerii Grupului de rugăciune Triumful Inimii Neprihănite a Sfintei Fecioare Maria împreună cu pr. coordonator, Anton Crișan, vicar eparhial.

Celebrarea Sfintei Liturghii arhierești de duminică 22 iulie 2018, s-a desfășurat în curtea încăpătoare a locașului mănăstiresc și a reunit în rugăciune sute de credincioși, răspunsurile liturgice fiind date de Surorile OSBM. În cuvântul de învățătură, Preasfinția Sa a meditat fragmentul evanghelic de la Matei, cap. al XIV-lea, cu miracolul înmulțirii pâinilor, „una dintre scenele semnificative din timpul vieții publice a Mântuitorului nostru Isus Hristos, un semn și un dar”. Preasfinția Sa a arătat că „Isus dorește, prin acest miracol, să preschimbe mentalitatea ucenicilor – de a cumpăra și a vinde pe bani, «do ut des (lat.) – îți dau, ca să îmi dai» – într-o mentalitate creștină, mentalitatea unui dar gratuit care se oferă din iubire pentru toți, atât cât este necesar”. Însă „darul lui Dumnezeu se manifestă în Biserică în diferite moduri. Și viața consacrată este un dar pentru Biserică. Papa Francisc, în Scrisoarea dedicată persoanelor consacrate, spunea: «viața consacrată este un dar oferit Bisericii, care se naște în Biserică, crește în Biserică și este orientat în întregime spre Biserică»”.

Ierarhul a numit momentul hramului un moment de bilanț care ne invită „să privim spre trecut, spre prezent și spre viitor: să privim trecutul cu recunoștință, pentru a trăi prezentul cu pasiune și să ne îndreptăm spre viitor, cu încredere și cu speranță”. A fost rememorat în acest context istoricul OSBM, de la momentul fondării acestui ordin în România, prin Sora Ana-Maria Fekete, în anul 1948, la Gherla, „paradoxal, în anul desființării Bisericii Greco-Catolice”. L-a numit „cofondator al ordinului”, pe pr. Leon Manu, starețul Mănăstirii Nicula, „pentru care în acest an a început procesul de beatificare”, menționând faptul că „împreună cu starețul mărturisitor al credinței, Călugării Bazilieni au însoțit și susținut Surorile OSBM care și-au continuat activitatea de rugăciune și apostolat în cladestinitate, cu prețul unor mari riscuri și sacrificii”.

Referindu-se la timpul prezent, Preasfinția Sa a amintit că „astăzi, Comunitatea Surorilor OSBM, Provincia Inima Neprihănită a Sfintei Fecioare Maria, face parte din Ordinul de drept pontifical al Surorilor Baziliene cu sediul la Roma. Superioara generală este Maica Dia. Provincia OSBM din România numără în prezent 39 de surori, casa mamă este Mănăstirea Sf. Macrina. Provincia are în total cinci comunități, din care două sunt la Cluj.” S-a amintit că la Gherla se află Comunitatea Buna Vestire, la Baia Mare se află Comunitatea Sfânta Maria iar la Lugoj este comunitatea Nașterea Sfintei Fecioare Maria. A fost descrisă în continuare vasta activitate apostolică și pastoral-catehetică pe care Surorile OSBM o desfășoară în Eparhia de Cluj-Gherla: în domeniul educativ-formativ (la Grădinița Sf. Ana, la Liceul greco-catolic Inochentie Micu, la Facultatea de Teologie Greco-Catolică a UBB), la nivel social-medical, la nivelul apostolatului catehetic (surorile fac regulat cateheză la Maieru, Dej și Cluj). De asemenea, „se desfășoară o activitate caritabilă deosebită la mănăstire, dar și prin campanii de pelerinaj pe care surorile le fac cu diferite ocazii, pentru ajutorarea unor familii sărace din periferia unor localități mici, unele puțin cunoscute, ducând acestor persoane haine, alimente și mai ales un cuvânt de consolare”.

Surorile mai desfășoară o activitate social-pastorală la Catedrala Schimbarea la Față și la Librăria Viața Creștină. La Mănăstirea Sf. Macrina, este o permanentă oază de rugăciune, de liniște dar și de îndrumare. Mulțumim împreună Domnului pentru lumina credinței și ajutorul pastoral pe care cuvioasele surori le aduc prin tot apostolatul lor în Biserica noastră” a spus Preasfinția Sa. A urmat o privire spre viitor, cu accentul pe pastorala vocațională, Ierarhul arătând că „viitorul ordinelor călugărești depinde de tinerele vocații care, învățând din experiența celor mai în vârstă, să poată îmbogăți cu elanul lor și entuziasmul lor aceste ordine”. S-a amintit și faptul că societatea contemporană traversează o perioadă de criză, în care tinerii sunt dezorientați, dar ei trebuie să redescopere „cât de frumos este să îți oferi viața Aceluia care este Izvor de viață, lui Dumnezeu”.

În numele Pc. Maici Marcela și a Surorilor OSBM, pr. Ioan Pop, capelanul mănăstirii, a adus la final un cuvânt de mulțumire, arătând că „se cuvine în primul rând să îi mulțumim lui Dumnezeu pentru toate harurile pe care ni le oferă”. A mulțumit Preasfinției Sale Florentin pentru grija părintească și rugăciunea cu care a răspuns invitației surorilor, dar și pentru încrederea pe care i-a acordat-o pentru a împlini rolul de capelan al mănăstirii. O mulțumire specială a adresat pr. Virgil Florian, preot din generația mărturisitorilor credinței, „pentru sfaturile pe care ni le oferă, pentru rugăciune și direcțiunea spirituală”. A mulțumit pr. vicar general Călin Bot, pr. vicar cu grupurile de rugăciune Anton Crișan, pr. protoegumen Ioan Laurian Daboc, pr. Daniel Avram consilier eparhial, pr. Cristian David cancelar eparhial și capelan al Mănăstirii CMD, pr. Călin Sechelea consilier pentru familii, pr. prof. Florin Bozântan de la Facultatea de Teologie Greco-Catolică, preoților protopopi pr. Cristian Arinel Sabău, de Cluj I și pr. Marius Ungureșan, de Cluj II, pr. Olivo și călugărilor iezuiți, pr. Petru Chirtoș din cart. Mănăștur, pr. Cîmpean Grigore de la Vima, pr. diacon Marius Alin Cîmpean, pr. Ermil și pr. Severian OSBM, Pc. Maica Teodorina și Surorilor Congregației Surorilor Maicii Domnului, pr. Florin Isac ceremonier, fraților călugări de la Mănăstirea „Sf. Treime” din Giroc, Jud. Timiș, Surorilor de la Congregatio Jesu, Surorilor Pauline, membrilor altor ordine și congregații religioase prezenți, Asociațiilor Fraților Bazilieni Terțiari și Reuniunii Mariane.

A mulțumit tuturor celor de față, „pentru sprijinul pe care îl acordă surorilor în apostolatul pe care îl fac, asociațiilor de caritate prezente, tuturor familiilor care sprijină proiectele mănăstirii și ale Eparhiei și contribuie activ la slujirea pe care, prin cei săraci, prin cei bolnavi, prin copiii orfani, prin toți cei aflați în nevoi, încercăm să o aducem în fața lui Dumnezeu, pentru ca Dumnezeu să binecuvânteze puținul nostru, așa cum în Evanghelia acestei duminici a binecuvântat cele cinci pâini și cei trei pești și să ne ofere hrană tuturor. Mulțumim așadar, tuturor celor prezenți și împreună, urăm Surorilor, astăzi, în zi de sărbătoare, ca Bunul Dumnezeu să își reverse harurile Sale asupra lor, prin mijlocirea tuturor sfinților, să le binecuvânteze fiecare pas spre tot lucrul bun și să le dăruiască mulți ani sfinți și fericiți!”

Fiind Anul omagial „Iuliu Hossu” și Anul Centenarului Marii Uniri, Preasfinția Sa Florentin a acordat diploma și medalia Iuliu Hossu, Preacuvioasei Maici Marcela – Emilia Runcan, Superioară provincială și Surorilor Ordinului „Sf. Vasile cel Mare” – Provincia „Inima Neprihănită a Sfintei Fecioare Maria”, «în semn de prețuire și recunoștință pentru modelul autentic de trăire a vieții consacrate si de slujire a Bisericii Române, Unită cu Roma, Greco-Catolică, prin rugăciune și apostolat după modelul Sf. Vasile cel Mare și al Sf. Macrina. Fie ca modelul vieții Arhiereului Iuliu Hossu, Vestitorul Marii Uniri, să constituie pentru noi toți, un ideal de urmat». Îi mulțumim Bunului Dumnezeu și îl rugăm ca în continuare să vă dăruiască o zi frumoasă, luminată și binecuvântată!” – a încheiat Preasfinția Sa.

Sărbătoarea a continuat cu o îmbelșugată agapă frățească pregătită de Surorile OSBM pentru toți participanții la frumoasa sărbătoare.

Mai multe fotografii: aici