Pentru creștinii din lumea întreagă a început, la 18 ianuarie 2019, „Octava de Rugăciune pentru Unitatea Creștinilor”, timp de reflecție și rugăciune pentru împlinirea rugăciunii lui Isus, „ca toți să fie una!” (Io 17,21). Eparhia Greco-Catolică de Cluj-Gherla organizează, an de an, pe lângă diferite manifestări la nivel parohial, o seară ecumenică de rugăciune la care PS Florentin Crihălmeanu, Episcopul eparhial, invită reprezentanți ai unor culte și confesiuni creștine la un timp de împărtășire spirituală. În acest an, Seara de rugăciune ecumenică s-a desfășurat în prima zi a Octavei, vineri, 18 ianuarie 2019, în Capela „Sfântul Iosif” din incinta Catedralei în construcție din Piața Cipariu, Cluj-Napoca. Au participat peste 100 de credincioși și, în număr mare, preoți, călugări, călugărițe din diferite ordine, congregații și institute de viață consacrată.

Pr. Daniel Avram, consilier cu mass-media și ecumenismul și organizator al întâlnirii, a deschis programul cu un cuvânt de bun-venit, repetând cuvântul „Unitate!”, care a răsunat în urmă cu 20 de ani, în Parcul Izvor din București, „când pentru prima dată pământul țării noastre era sărutat și călcat de un Pontif Roman”. A continuat, spunând: „În anul acesta, ne pregătim, din darul lui Dumnezeu, pentru o nouă vizită a unui Pontif Roman în țara noastră, între 31 mai – 2 iunie și să dea Bunul Dumnezeu ca acest strigat să se audă din nou! Avem nevoie de această unitate, de darul care vine de la Hristos”, a subliniat, arătând că, „în această seară ne-am adunat să ne rugăm Bunului Dumnezeu să ne deschidă inimile ca să oglindim în viața noastră fiecare dintre noi, unitatea și pentru ca ea să rămână în viața noastră și să o dăruim celorlalți”.

A urmat celebrarea Orei a 9-a canonică, cu participarea studenților Seminarului eparhial „Sf. Ioan Evanghelistul”, momente la care toți cei prezenți au avut ocazia să rostească împreună rugăciuni și Psalmi. După rugăciune, invitații speciali ai serii au fost invitați să ia cuvântul.

Pr. protopop Alexandru Ciui, reprezentând Arhiepiscopia Ortodoxă a Vadului, Feleacului și Clujului, a transmis salutul IPS Arhiepiscop și Mitropolit Andrei Andreicuț. Pr. protopop ortodox de Cluj și-a exprimat convingerea că există o strânsă legătură între unitate și dreptate, că Dumnezeu ne dorește uniți, dar și drepți. „Privind spre Dumnezeu, înțelegem că dreptatea înseamnă împlinirea poruncilor lui Dumnezeu”. Între noi, oamenii, „dreptatea ar fi ca fiecăruia să i se dea ce i se cuvine”. Dar, nici dreptatea privind spre Dumnezeu, nici dreptatea privind spre om nu este împlinită. „A trăi după voia lui Dumnezeu înseamnă sfințenie, iar la sfințenie se ajunge pas cu pas”, căutând dreptatea lui Dumnezeu în familie, în realitatea lumii, a societății în care trăim. Părintele a amintit și despre suferință, despre ispitele care apar în viață și pentru a reface dreptatea între noi și dreptatea între Dumnezeu și noi, este nevoie „să ne sfințim viața și sfințindu-ne viața, vom sfinți și legăturile dintre noi și vom deveni una”. Dar, a subliniat, „unitatea nu o putem trăi fără Hristos”. A afirmat faptul că Biserica Ortodoxă își dorește unitatea. A încheiat printr-un îndemn la unitate, în versuri, evocând cuvintele unui cântec ce a fost cântat de miile de tineri ortodocși adunați în Anul Centenar la Sibiu.

Pr. Laszlo István, din partea protopopiatului romano-catolic Cluj-Dăbâca, a pornit de la citatul „Fericiți făcătorii de pace că aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema” (Mt 5,9), amintind că pacea exista în Creația lui Dumnezeu, dar „armonia primordială a fost stricată, echilibrul a fost pierdut de păcatul de la început”. A întrebat: „cine sunt dușmanii păcii?” și a dat mai multe exemple ale acelora care discriminează, care doresc dezbinări, din diferite motive. Spre deosebire de aceștia, „făuritorii păcii sunt aceia care au înțeles că toți suntem fiii lui Dumnezeu”. Omul, mai întâi este fiul lui Dumnezeu și apoi doar este bărbat, femeie, având o apartenență la o categorie socială, la o religie, la o naționalitate, la o categorie de vârstă ș.a.

Pr. Károly Gáspár, de la Eparhia Reformată a Ardealului, a dat câteva repere din istoria Indoneziei, evidențiind marea diversitate de culturi și religii existente aici. A constatat că în această regiune este un mare decalaj între bogați și săraci, se fac discriminări, există tensiuni, nedreptăți. Într-un astfel de mediu, în comunitățile creștine trebuie să se conștientizeze importanța unității. Doar având în vedere rugăciunea lui Isus, creștinii pot da mărturie de unitate în diversitate. A arătat că „noi, creștinii de azi, nu doar cei din Indonezia, ci în toată lumea, am fost chemați să creștem împreună în comuniune pentru a mărturisi, în unitate, adevărul”. Pentru aceasta, într-o lume nedreaptă, fragmentată, rugăciunile creștinilor trebuie să fie coerente. Părintele a încheiat îndemnând la rugăciune.

Pr. Racz Norbert, din partea Episcopiei Unitariene Cluj, a transmis în primul rând urările de bine ale Episcopului Bisericii Unitariene maghiare, PS Bálint Benczédi Ferenc. A mărturisit că recent a avut ocazia să întâlnească o soră din Biserica Unitariană din Indonezia, care i-a vorbit despre „această uriașă țară îndepărtată”, caracterizată de „o bogăție culturală, lingvistică și religioasă uimitoare. Sunt peste 200 de milioane de locuitori, câteva sute de limbi vorbite, în cele câteva mii de insule din care este formată Indonezia”. A fost surprins să afle însă că, „în ciuda diferențelor, ne leagă multe lucruri pozitive, dar și negative”. A făcut apoi o paralelă între situația de la noi și cea din Indonezia, îndemnând: „să facem tot ce ne stă în putere pentru a face o lume mai bună în care dreptatea să fie obiectivul activității omenești”. „Avem obligația să luptăm pentru adevăr, e condiția pentru a fi creștin. Este o obligație ca dreptatea și adevărul să curgă prin noi către comunitățile mai mici”, a încheiat.

Pastorul Valentin Tartamuș a ales să dea citire câtorva versete din Sfânta Scriptură, „pentru a pătrunde fiecare, ascultând cuvântul lui Dumnezeu, călăuzit de Duhul Sfânt, în înțelegerea dreptății lui Dumnezeu”.

Cuvântul de încheiere l-a rostit Mons. Călin Bot, Vicar general eparhial, care a transmis și salutul și binecuvântarea Preasfinției Sale Florentin. Părintele vicar a exprimat dorința lui Isus, „ca toți să fie una”, și, mergând mai departe: „va fi o Turmă și un Păstor”. Dar în prezent „societatea românească este divizată și în dificultate”, de aceea, „știm că avem nevoie de unitate și mai ales confesiunile creștine sunt chemate la unitate”. Nevoia de unitate este conștientizată și în mediul laic; chiar și motoul sub care se desfășoară președinția rotativă a României la Consiliul Uniunii Europene este „Coeziunea ca valoare comună europeană”. În societatea actuală, s-a amintit că se întreprind acțiuni ecumenice, precum Concertul de colinde ecumenic organizat în fiecare an de Mitropolia Ortodoxă, dar a menționat că există și numeroase motive de dezbinare, de aceea este nevoie „să mergem împreună”, după cum îndeamnă logoul vizitei Sfântului Părinte. Pr. vicar a oferit trei exemple biblice de „drum împreună”, concluzionând: „să mergem împreună pentru că Isus merge alături de noi, Isus este cu noi”. Părintele a încheiat cu rugăciunea: „Rămâi cu noi, Doamne!”

În alocuțiuni, s-a exprimat în mod unanim chemarea la unitate creștină, la pace și înnoire spirituală și dorința de a face o lume mai bună, mai dreaptă și călăuzită de iubirea aproapelui. De asemenea, s-au regăsit, tema generală a Octavei: „Dreptatea, numai dreptatea să o cauți” (Dt 16,20), precum și date istorice și referințe la situația creștinilor de Indonezia, țara desemnată să pregătească rugăciunile și textele de meditație pentru Octava din anul 2019. Seara s-a încheiat cu un semn al păcii – strângerea de mână pe care participanții și-au dat-o unii altora, cu inimi deschise, în semn de comuniune și unitate.