În data de 22 octombrie 2018, la Seminarul Teologic Greco-Catolic „Sfinții Trei Ierarhi” din Oradea, a avut loc „O seară de rugăciune la școala Cuvântului”, organizată de Departamentul pentru Cler al Eparhiei Greco-Catolice de Oradea, prin pr. Antoniu Chifor, Vicar cu preoții, la care au participat preoții greco-catolici din Oradea și din împrejurimile orașului. După slujba Paraclisului, celebrată de pr. franciscan Mihai Vătămănelu, Vicarul General al Eparhiei Greco-Catolice de Oradea, a urmat o reflecție biblico-spirituală în care, pornind de la textul din Evanghelia după Matei 10,1-15, părintele a prezentat „chemarea și trimiterea în misiune a apostolilor”.

A subliniat că puterea pe care Isus le-a dat-o discipolilor nu este cea a stăpânirii, ci este cea a slujirii și a îngrijirii altora. Isus i-a ales pe „cei doisprezece” deși erau oameni simpli, obișnuiți, chiar incompatibili pentru a forma „o echipă misionară”. Totuși, ei L-au urmat pe Isus, dar nu în baza forțelor lor, ci pentru că s-au încrezut în har și în ajutorul Spiritului Sfânt. Misiunea încredințată de Isus discipolilor a fost de „a-i tămădui pe neputincioși”, adică de a-i ajuta pe cei infirmi să nu cadă, ci să stea drepți; de „a-i învia pe cei morți”, prin iubirea față de frați ajutându-i pe oameni să treacă de la moarte la viață (cf. 1Ioan 3,15); de „a scoate diavolii”, adică a elibera omul de tot ceea ce îl separă de Domnul.

Discipolii pot înfăptui aceste minuni pentru că au primit în dar toate puterile necesare. Prin urmare, întreaga lor misiune trebuie să se bazeze pe gratuitate, pe dar. Evanghelia este un dar și poate fi transmisă numai ca dar. Așadar, succesul misiunii nu depinde de aurul, de argintul sau de marca hainelor misionarului, ci de încrederea lui în mandatul primit de la Cristos. Isus nu i-a trimis întâmplător în misiune „doi câte doi”, deoarece, mai mult decât prin vorbe, ei sunt chemați să predice prin viața lor concretă, prin iubirea și grija față de aproapele.

Înainte de a-i saluta și de a le mulțumi tuturor celor prezenți pentru participarea la această seară de rugăciune, părintele a explicat că toate amenințările lui Isus din Evanghelie, de fapt, sunt niște semnale de alarmă, niște avertismente, în sensul că dacă am continua să mergem într-o anume direcție ne-am face rău, ca de exemplu avertizarea pe care o mamă i-o adresează propriului fiu: dacă te apropii prea mult de foc, te arzi… Înainte de momentul final de socializare la agapa fraternă, părintele Vicar General și-a exprimat dorința ca la următoarea întâlnire, înconjurat de prezența tuturor preoților din Oradea și nu numai, să poată fi prezent și Preasfinția Sa, Episcopul Virgil Bercea.

Eugen Ivuț – Biroul de Presă al Episcopiei de Oradea
via EGCO.ro