În contextul Octavei de Rugăciune pentru Unitatea Creștinilor, din perioada 18-25 ianuarie a fiecărui an, tradiție ce reunește întreaga lume creștină în căutarea unității dorite de Mântuitorul, Episcopia greco-catolică de Cluj-Gherla a organizat, marți, 23 ianuarie 2018, o seară de rugăciune ecumenică.

Întâlnirea s-a desfășurat în capela „Sf. Iosif” din catedrala în construcție – Piața Cipariu, Cluj-Napoca. S-au unit în rugăciune cu credincioși ai diferitelor culte și confesiuni din Cluj-Napoca, preoți, persoane consacrate, între care frați și surori din Ordinul Sfântului Vasile cel Mare cu cele două ramuri, masculină și feminină, surori din Congregația Surorilor Maicii Domnului, părinți Iezuiți. Au participat, de asemenea, membrii ai diferitelor asociații eparhiale, membre ale Reuniunii Mariane, ale Mișcării Focolare, din ASTRU ș.a.

Invitat la cuvânt, pr. protos. Benedict Vesa din partea Arhiepiscopiei Ortodoxe a Vadului, Feleacului și Clujului, citând învățături ale Părinților Bisericii primelor secole creștine, a afirmat că „unitatea Bisericii este de sus, este un dar” și „Biserica se împărtășește din această unitate și o lucrează în persoană”. Și pentru a exemplifica modul în care lucrăm noi, personal, pentru această unitate, a citat din Patericul egiptean, în care se afirmă că „există dezbinări pentru că lipsește dragostea”. „Așadar, lucrarea unității din punct de vedere personal, este lucrarea dragostei”, a subliniat, cu observația că, „în decursul timpului, dialogul ecumenic a mers foarte mult pe linie teologică, poate, lăsând la o parte relația personală și persoana în sine, ca factor important în acest ecumenism. Accentul care se pune acum este pe ecumenismul spiritual, pe ecumenismul personal. Este nevoie de unitatea vizibilă a creștinilor din lume, în situația în care se întâmplă atât de multe dezastre, lupte interioare și exterioare.” Exprimându-și bucuria de a participa la această întâlnire de rugăciune, pr. Vesa a transmis binecuvântarea și salutul Înaltpreasfințitului Arhiepiscop și Mitropolit Andrei, spunând: „această seară devine un moment concret în care dragostea și unitatea, atât cât ne este posibil, sunt vizibile”.

A urmat pr. Attila Bojtor, de la protopopiatul romano-catolic Cluj-Dăbâca, referindu-se la textul ce stă la baza actualei Octave (Cartea Exodului 15,1-21), care enumeră faptele miraculoase prin care Dumnezeu a salvat poporul ales și i-a dăruit un pământ propriu, o țară proprie. Această experiență, a miracolului lui Dumnezeu, îi face să fie un popor, să fie una. „Noi, creștinii, ne numim, împreună, poporul ales al Noului Testament, suntem noul popor ales al lui Dumnezeu; cărțile liturgice ne numesc uneori «familia lui Dumnezeu». Astfel, istoria, privită cu o privire care îl caută pe Dumnezeu, devine o istorie sacră, o istorie a lui Dumnezeu cu oamenii. Și noi, ardelenii, cu feluritele noastre comunități, avem în lumea noastră secole de istorie și istorii, care pe deoparte ne fac să avem foarte multe în comun, dar și diferențe semnificative în ceea ce privește felul în care interpretăm propriile noastre identități. Cu toate acestea, facem parte din poporul ales al Noului Testament și Dumnezeu ne cheamă la unitate mai profundă și mai deplină.”

Dl. Gyenge János, de la Eparhia Reformată a Ardealului, a pornit de la situația poporului lui Israel care se afla în robie și căruia Dumnezeu îi promitea eliberarea, dar aceasta întârzia să se ivească, situație care „a caracterizat și poporul din Caraibe, cel care a făcut propunerea textelor pentru Octava din acest an”. S-a arătat cum, în ambele situații, treptat, prin propovăduire, prin misiune, „cuvântul lui Dumnezeu a intrat în inima și în sufletul lor și au putut simți apropierea lui Dumnezeu”. Ca urmare, venind în contemporaneitate, s-a oprit la experiență tristă a închisorilor comuniste, unde, chiar și în condiții severe, de negare a cuvântului lui Dumnezeu, acesta își face cale și pătrunde în viața oamenilor. „Și în viața noastră, sunt momente când Dumnezeu pare să fie departe, când vedem mâini ridicate asupra noastră care ne înfricoșează.” Dar „trebuie să ne deschidem sufletul și viața în fața cuvântului lui Dumnezeu și să vedem întotdeauna dreapta lui Dumnezeu ridicată asupra noastră: dreapta Ta Doamne s-a glorificat prin putere!”

Dl. Oliver Fejer, din partea Episcopiei Evanghelice Luterane din România, a enumerat multiplele acțiuni pe care omul le realizează cu ajutorul mâinilor, adăugând: „Și acum, Dumnezeu ne zice: tu nu îți poți închipui viața fără mâinile tale, sunt importante pentru tine; Eu nu îmi pot închipui viața pământească fără tine, omule, pentru că tu ești mâna Mea dreaptă pe pământul acesta. Prin tine, care ești păcătos și fără putere, vreau să îmi arăt puterea și să îmi glorific Numele. Ești atât de important pentru Mine, ca mâna ta pentru tine. Vreau să te purific, să te ridic și să te scap, cu mâna Mea dreaptă, din păcatele și lanțurile robiilor tale. Vreau să îți dau o viață liberă și fericită, spune Domnul.”

În continuare, pr. Mezei Csabo, de la Episcopia Unitariană Cluj, a meditat textul biblic de la Lc 12, 13-21, despre omul bogat care își propune să se bucure de bogăția sa, dar căruia Dumnezeu îi spune: «Nebunule, în această noapte vor cere de la tine sufletul tău iar cele pe care l-ai agonisit ale cui vor fi?» (Lc 12,20). Prin această pildă, a fost atrasă atenția asupra motivelor dezbinărilor dintre oameni, între care poate pe primul loc se află lăcomia, dorința de a agonisi bunuri materiale. S-a arătat că, pentru a se elibera de efectele nefaste pe care le produce lăcomia, pentru a-și găsi cu adevărat fericirea atât de dorită, omul este chemat să se îmbogățească în Dumnezeu.

Programul, coordonat și moderat de pr. consilier Daniel Avram, a început cu salutul Ierarhului de Cluj-Gherla, PS Florentin Crihălmeanu. A urmat o celebrare ecumenică cu participarea studenților Seminarului eparhial „Sf. Ioan Evanghelistul” din Cluj-Napoca, la altar, alături de Ierarh aflându-se și pr. Călin Bot, vicar general. După un timp de rugăciune, atât gazda întâlnirii, PS Florentin, cât și invitații, au rostit câte o alocuțiune, pentru a transmite, fiecare în viziune proprie, mesajul unității, pornind de tema Octavei: „Dreapta Ta, Doamne, s-a glorificat prin putere” (Ex 15,6).

În calitate de gazdă, Preasfinția Sa Florentin a mulțumit antevorbitorilor pentru „aceste nobile și frumoase idei care reflectă dorința de unitate”. În cuvântul său, Preasfinția Sa a remarcat: „Suntem în anul Centenarului Marii Uniri de la 1918. Idealul unității interconfesionale considerăm că trebuie să strălucească și mai mult în acest an, arătând cum, prin credință, se pot depăși acele bariere confesionale, religioase sau etnice. Să încercăm, cu bucuria comuniunii, să construim împreună un viitor de bună înțelegere și de împreună-bunăstare, cu o singură istorie, să încercăm să ne ridicăm deasupra evenimentelor mici, să privim Istoria lui Dumnezeu cu noi, ca unic popor al lui Dumnezeu, pentru care El l-a dat pe Fiul Său ca Jertfă, ca toți cei ce cred în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică!”

Totodată, a specificat: „Biserica noastră Greco-Catolică, prin vocația ei, dorește să exprime această unitate în diversitate: răsăriteană prin rit, dar catolică prin credință; profund românească, dar ancorată în universalitate, sau, cum spunea Mitropolitul Vasile Suciu, «suflet latin îmbrăcat în veșmânt bizantin». Modelul marelui suflet al primului Cardinal al Neamului Romanesc, Episcopul Iuliu Hossu de veșnică pomenire, rămâne și astăzi, pentru noi toți, o lumină. Este cel care a oferit în timpuri de restriște un exemplu de bună-înțelegere, atât cu Episcopul reformat maghiar Janos Vasarhely, cât și cu Episcopul ortodox Nicolae Colan, apărând, atât cât i-a fost cu putință și mica comunitate evreiască din Cluj și mijlocind pentru ferirea ei de deportare.”

„Fidel în prieteniile sale interconfesionale și intereligioase, dar fără a face vreo concesie credinței, rămânând în primul rând fidel lui Dumnezeu și urmașilor Sfântului Petru de la Roma, până la jertfa supremă, el a fost o pildă vie de credință și iubire față de Dumnezeu și față de aproapele. Episcopul Iuliu Hossu, pe care ne-am propus să îl omagiem în acest an 2018, nu s-a lăsat cuprins de resentimente șovine, antiecumenice, împotriva acelora care au dorit suprimarea sau dispariția Bisericii sale, nici chiar față de aceia care l-au torturat în închisoare. Astfel, a putut rămâne liber, promovând mereu doctrina bunei-înțelegeri cu toți și a iertării tuturor.”

În încheiere, PS Florentin a mulțumit participanților la acest moment de comuniune și rugăciune și i-a invitat pe toți să își dea mâna și să își ofere, unii altora, din suflet, un semn al Păcii. La aceeași dată și de la aceeași oră, s-a desfășurat rugăciune ecumenică și în parohia Făget – Cluj, în comuniune cu o parohie din Toulouse, Franța. În zilele Octavei din 2018, seri ecumenice de rugăciune s-au desfășurat și la Bistrița, dar și în alte parohii, cu aceeași intenție a apropierii între creștini, a îmbogățirii spirituale reciproce și a prezentării în fața lui Dumnezeu într-o inimă și-un gând.

Preoți, pastori, persoane consacrate, credincioși din întreaga lume, în comuniune, și-au îndreptat cu încredere privirea spre Dumnezeu, Soarele unic ce strălucește și cuprinde totul, întreaga Creație, întreaga existență umană, luminând deopotrivă piscuri înalte și văi adânci din lumea spirituală, înmoaie inimi rigide și topește ghețuri din minți reci, și, mai ales, răspunde întotdeauna celor ce i se închină și se roagă împreună.