Dragi absolvenţi,

Iată că Dumnezeul timpului şi al veşniciei, în înţelepciunea şi providenţa Sa, ne-a învrednicit să ajungem cu bine la sfârşitul studiilor voastre la Facultatea de Teologie Greco-Catolică de la Blaj. Cu această ocazie ţin să vă adresez câteva cuvinte, fiecăruia dintre voi, pentru a vă felicita pentru rezultatele obţinute şi pentru a vă ura succes în viaţă.

În timpul anilor universitari am reuşit să fim o comunitate academică bine închegată, cu activităţi şi cursuri interesante, cu un corp profesoral bine pregătit, aspecte care au vizat asigurarea calităţii procesului de învăţământ, întrucât toţi – studenţi şi profesori – ţinem la calitatea şi prestigiul instituţiei noastre. Vă mulţumesc că aţi ales să studiaţi la Blaj.

O parte dintre voi sunteţi teologi seminarişti: Dumnezeu să vă dea în continuare un drum vrednic spre preoţie; unii sunteţi deja preoţi: Dumnezeu să vă dea şi de-acum încolo o preoţie sfântă; o altă parte sunteţi surori călugăriţe: Dumnezeu să vă învrednicească mereu cu chemare sfântă; unii sunteţi laici vrednici ai Bisericii care v-aţi înscris la teologie pentru a învăţa despre Dumnezeu: acelaşi Dumnezeu să vă binecuvânteze.

Tuturor absolvenţilor vă mărturisesc că sunteţi pregătiţi să schimbaţi lumea din jurul vostru. Mărturisiți-vă credința, cu blândețe și duioșie uneori, cu convingere și curaj alteori. Fiți incisivi atunci când e cazul, dar întotdeauna acționați cu dragoste, schimbând în bine lumea, oamenii, lucrurile, pe voi înșivă. Ați învățat la cursuri că nimic nu se întâmplă cazual, fără ca Dumnezeu să permită sau să vrea. Astfel, înscrierea voastră la Facultatea de Teologie a intrat în planurile Făcătorului. De aceea, astăzi este timpul potrivit să întrebați în fața Lui: Doamne, oare cum să aplic în viața mea anii de teologie? Cum vrei Tu ca eu să transfer în viața de zi cu zi ceea ce am învățat pe băncile școlii? Cum să procedez ca Facultatea frecventată să-mi influențeze pozitiv relația cu aproapele, cu familia, cu colegii, cu prietenii?

Suntem recunoscători corpului profesoral pentru competenţa, profesionalismul şi credinţa de care a dat dovadă, pentru implicarea în formarea intelectuală şi teologică a voastră, oferindu-vă o bună formare sacerdotală şi spirituală.

Vă doresc să vă bucuraţi din plin de străduinţele de până acum iar eforturile voastre să se concretizeze în realizări spirituale, profesionale, familiale şi sociale pe măsură. Vă îndemn să vă ţineţi strâns în continuare de comunitatea parohială din care faceţi parte şi să colaboraţi cu părintele paroh. Nu uitaţi că porţile Şcolilor Blajului rămân mereu deschise pentru voi. Veți rămâne în continuare absolvenții (alumnii) noștri.

Pe voi pe toţi vă îndemn ca, dacă aţi acumulat în mintea şi sufletul vostru lucruri frumoase şi profunde despre Dumnezeu în anii studenţiei la Blaj, să propuneţi şi altor prieteni şi cunoscuţi – care doresc să-şi lărgească orizontul credinţei, să-şi aprofundeze motivaţiile propriei vieţi, să dea un răspuns profund creştin întrebărilor vieţii şi chiar să participe la acţiunea didactică, pastorală şi social-educativă a Bisericii – să se înscrie la Facultatea noastră în sesiunile de admitere din iulie și septembrie.

În finalul acestei scrisori vă îndemn să fiţi mândri că aţi fost studenţi la Blaj şi să arătaţi acest lucru, acolo în mediul în care trăiţi, în atitudinea voastră, în cuvinte, îndemnuri, gesturi şi priviri. Blajul oferă un mod de a se raporta la lume şi la oameni, la evenimente şi la trăiri; există un spirit al Blajului pe care vă îndemn să-l răspândiţi printre oameni şi locuri.

În încheiere, dragi studenţi, v-aş mai împărtăşi gândul că cel mai minunat lucru pe care-l puteţi face ca absolvenţi ai Şcolii Teologice de la Blaj este să daţi mărturie despre Dumnezeu; să fiţi mărturii autentice ale existenţei şi bunătăţii lui Dumnezeu, ale prezenţei şi iubirii Sale de oameni. Dumnezeu să vă binecuvânteze!

Blaj, la 16 iunie 2018

Lect. univ. dr. pr. Anton RUS