Valul pandemiei coronavirusului SARS-CoV 2 care s-a abătut asupra întregii planete și care a impus restricții de neimaginat a lăsat urme sumbre și asupra vieții și activității Schitului „Sfânta Cruce” de la Stânceni – Sanctuar Arhiepiscopal Major. Restricțiile impuse, unele din ele necesare, au adus cu ele restrângerea pelerinajelor în mod semnificativ, iar întâlnirile liturgice cu caracter comemorativ ori ecumenic precum și Colocviile internaționale de dialog ecumenic (îndeosebi cu Biserica Ortodoxă) și interreligios (cu Comunitatea evreiască), au fost suspendate, într-un prim moment, și reluate parțial, mai apoi, în formă on-line.

Evenimentul cel mai apreciat și mai așteptat a fost întotdeauna sărbătoarea Schimbării la Față a lui Hristos întrucât, de 20 de ani, adună la Schit zeci de pelerini la celebrarea hramului, prezidată întotdeauna de către un episcop greco-catolic. În același timp, această celebrare reprezenta și punctul culminant al unui Colocviu internațional deopotrivă ecumenic și interreligios la care erau invitați să participe, alături de teologi, filozofi, patrologi ori specialiști din lumea artei, reprezentanți importanți ai Bisericilor Creștine (îndeosebi Catolică și Ortodoxă) și ai Comunității evreiești, atât din țară cât și din străinătate.

Așadar, dacă anul trecut acest eveniment nu a putut avea loc, în acest an s-a reluat, fie și numai parțial și cu toate măsurile de precauție luate, ciclul de dialoguri. Astfel, dialogul ecumenic, care l-a avut în centrul atenției pe André Scrima, a reunit on-line, în ziua de 20 iunie, mari personalități ale lumii culturale, academice și religioase – Anca Manolescu, Virgil Ciomoș, PS Cristian Crișan, Pr Alexander Winogradsky Frenkel și Pr Iulian Dancă AA – care au evocat aspecte importante ale personalității și ale activității spirituale, teologice, academice și ecumenice ale acestuia. Mai rămânea de organizat dialogul interreligios dintre reprezentanții Bisericilor creștine și Comunitatea iudaică. Unde și în ce condiții ar fi urmat să se desfășoare? Întrucât restricțiile sanitare îngăduiau organizarea, fie ea și cu număr foarte limitat de participanți – unii invitați intervenind sau doar asistând on-line – Maica Eliane a decis ca Sărbătoarea Schimbării la față a lui Hristos și Colocviul interreligios să se desfășoare în mod tradițional.

Odată luată această decizie, se impunea pregătirea Schitului, a incintei sale pentru celebrarea sfintei liturghii în aer liber, a incintei claustrului și a sălii de reuniune. În acest sens, de foarte mare ajutor s-au dovedit a fi: grupul de cercetași francezi, veniți din Marsilia, apoi de la Paris, grupul de cercetași români greco-catolici, veniți de la Cluj, și grupul de seminariști, absolvenți ai ciclului de master, de la Blaj. Ei au defrișat zonele năpădite de buruieni, au tăiat și așezat lemnele, au tuns iarba, au făcut curățenie generală și au aranjat florile, astfel încât Schitul și-a regăsit adevărata lui splendoare, mai precis, a avut parte de o adevărată Schimbare la față.

Și a venit și momentul mult-așteptat. Deja în ajun a fost celebrată Privegherea Solemnă a Sărbătorii, prezidată de părintele arhimandrit Cornel Dîrle, rectorul Sanctuarului Sfânta Cruce din Stânceni, iar în strană au cântat, alături de Maica Eliane și de membrii Fraternității Sfântul Ilie, grupul de seminariști absolvenți veniți de la Blaj. Celebrarea a fost pe cât de frumoasă pe atât de înălțătoare și de emoționantă. Mai apoi, în ziua de 6 august, la ora 10, PS Cristian Crișan, a prezidat, împreună cu un sobor de preoți greco și romano-catolici, sfânta liturghie a Schimbării la față a lui Hristos, în fața câtorva zeci de persoane venite în pelerinaj. E drept că în timpul celebrării au avut loc câteva averse de ploaie, totuși toți cei de față au rămas să participe la sfânta liturghie, să audă cuvântul de învățătură al PS Crișan și să se împărtășească cu Trupul și Sângele Mântuitorului Isus Hristos, prezent în Sfânta Euharistie.

 

După amiază, mai precis la ora 14, a început Colocviul ce se înscrie în seria dialogurilor interreligioase și care a avut drept temă principală „Tăierea-împrejur a inimii” (vezi mai jos programul integral). Tema a fost abordată în mod complementar, asemenea unui diptic, de Prim-Rabinul României, Rafael Shaffer și de părintele Eduard Divry, preot din Ordinul Fraților Predicatori, rezident la Toulouse. La Colocviu au mai prezentat comunicări domnul profesor emerit Vasile Dub, președintele Comunității evreiești din Târgu Mureș, părintele Alexander Winogradsky Frenkel de la Ierusalim, domnul Septimiu Daniel Totu din Luduș și părintele ortodox Alexandru Ioniță de la Sibiu. Concluziile Colocviului au fost trase de Sora Monica Broșteanu. Colocviul s-a încheiat prin cuvântul de mulțumire și de recunoștință adresat de Maica Eliane.

Nutrim în adâncul sufletelor noastre speranța ca sărbătoarea Schimbării la Față a lui Hristos, care a motivat și în acest an „transfigurarea” Schitului Sfânta Cruce de la Stânceni, precum și organizarea celebrărilor și manifestărilor ecumenice și interreligioase, spre edificarea și „transfigurarea” sufletelor noastre, să continuie cu un elan sporit.

Pr Tarciziu-Hristofor Șerban