Pe preasfânta, curata, preabinecuvântata, mărita Stă­pâna noastră, de Dumnezeu Născătoarea şi pururea Fe­cioara Maria, cu toţi sfinţii pomenindu‑o, pe noi înşine şi unii pe alţii, şi toată viaţa noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.

La Parohia Greco-Catolica Santandrei am adus laudă si mulțumire Maicii Sfinte, la 25 martie 2023, la sărbătoarea Bunei vestiri prin rugăciunile, cântările si poeziile copiilor si credincioșilor cu ocazia împlinirii a 110 ani de la înființarea Reuniunii Mariane în Eparhia noastră.

În Biserica Română Unită cu Roma Greco Catolică, prima Reuniune Mariană a luat ființă în anul 1903 la Cluj.

La Blaj (în 1905) părintele spiritual al Seminarului Teologic Arhiepiscopal, Ștefan Roșianu, a înființat Reuniunea Mariană a clericilor, care, la rândul lor au înființat Reuniuni Mariane în parohii.

La Oradea, pe data de 28 decembrie 1913 a avut loc Adunarea Generală de constituire a Reuniunii.

Reuniunea Mariană este o asociație religioasă care are drept scop promovarea unei devoțiuni deosebite față de Preacurata Fecioară Maria, model de trăire creștină și de virtuți care să conducă pe membrii lor:

  • la o viață creștină spre perfecțiune;
  • la aprofundarea credinței prin cunoașterea Evangheliei lui Cristos și a preceptelor Bisericii
  • la un apostolat rodnic pentru a răspândi Împărăția lui Cristos în suflete și în lume.

Sursa: Parohia Sântandrei 1 (facebook)


Sursa: egco.ro