Continuând tradiția marilor sărbători de peste an, luni, 25 aprilie – A Doua Zi de Paște, Preasfințitul Vasile Bizău a fost prezent în mijlocul comunității parohiale „Sfinții Arhangheli Mihail și Gravriil” din Satu Mare. Sfânta Liturghie Arhierească a fost celebrată începând cu ora 10:30 și împreună cu Eparhul de Maramureș au celebrat preoții slujitori ai parohiei (pr. Pop Adrian și pr. Eduard Fischer), precum și alți preoți din parohiile învecinate.

Cuvântul lui Dumnezeu, prin care și pentru care s-au făcut toate, „este prezent peste tot. Nu există niciun spațiu, niciun firicel de timp și spațiu în care El să nu fie prezent”, a spus PS Vasile în cuvântul de învățătură. Și a explicat cum, prin acest lucru, noi, oamenii, suntem chemați să cunoaștem mai bine taina Iubirii lui Dumnezeu, deoarece noi am fost Creați prin El și suntem însoțiți permanent de El. „Noi nu putem să existăm fără voința Lui… Tot ce vine la existență este însoțit de Dumnezeu… Iar atunci când omul conștientizează că este însoțit și iubit, el trăiește în pace”. Sfântul Augustin explică foarte frumos cum sufletul omului este nefericit, neliniștit până când se așază în Domnul.

„În a doua zi de Paște, din Sfânta Evanghelie aflăm cum pe Dumnezeu nimeni nu L-a văzut vreodată, ci El s-a făcut cunoscut prin Cuvântul Său”. Tot așa cum și noi, ca să ne exprimăm ideile, ne ajutăm de cuvinte.

După ce Isus a Înviat, a spus primele cuvinte „Bucurați-vă” și „Pace vouă!”. Bucuria și pacea caracterizează omul care trăiește în Dumnezeu, a explicat Episcopul.

O mare bucurie a făcut Preasfințitul Vasile în aceeași zi de Paște parohiei Botiz, când, după celebrarea Sfintei Liturghii la Satu Mare s-a îndreptat spre centrul de refugiați de aici spre a lua prânzul împreună cu părintele paroh Huzău Nicolae și cele peste 50 de persoane refugiate din Ucraina care au sărbătorit Paștele aici. A fost o vizită încurajatoare și mângâietoare atât pentru mamele cu copii găzduite aici, cât și pentru părintele paroh și credincioșii din parohie, care, de peste 2 luni se pun zi de zi în slujba aproapelui și lucrează spre a oferi condiții cât mai confortabile celor care fug de război și găsesc aici un loc primitor spre a se adăposti.

A Treia Zi de Paște – vizită pastorală la Asuaju de Sus

În cea de-a Treia Zi a Sfintelor Paști, marți, 26 aprilie 2022, Preasfințitul Vasile s-a aflat în comunitatea parohială din Asuaju de Sus, unde a celebrat Sfânta Liturghie împreună cu părintele paroh Boloș Alexandru și cu alți preoți din parohiile învecinate.

„Bucuria noastră se desăvârșește în rugăciunea comună, în celebrarea Sfintei și Dumnezeiștii Liturghii, la frângerea pâinii, acolo unde și noi îl vedem cu ochii credinței pe Mântuitorul Hristos cel Înviat din morți. Și noi cântăm: Hristos a Înviat din morți/ Cu moartea pe moarte calcând/ Si celor din morminte,/ Viață dăruindu-le. Și nouă ne-a dăruit viața veșnică”. Aceasta este esența credinței noastre și este darul cel mai mare pe care Dumnezeu l-a sădit în noi, a afirmat PS Vasile în cuvântul de învățătură. „Împreună cu darul credinței, noi vedem mai mult decât ceea ce vedem cu ochii, mai mult decât ceea ce constatăm… Cu darul credinței, noi în vedem pe Hristos cel Înviat care ne însoțește, vedem prezența lui Dumnezeu care se face aproape de fiecare om”. Acest mesaj este cel pe care Evanghelia de azi  (Lc 24,12-35) dorește să ni-l comunice, a explicat Ierarhul. Așa cum Isus a însoțit discipolii din Emaus, tot așa fiecare om poate simți apropierea lui Dumnezeu care lucrează prin oameni atunci când cineva îi spune o vorbă bună, o încurajare, un sfat menit să-l ajute să meargă mai departe, a explicat Preasfințitul Vasile. „Omul care trăiește în iubire, trăiește în Dumnezeu și cel care trăiește în Dumnezeu are bucuria de a trăi veșnic”.

Episcopul a încurajat comunitatea din Asuaj care este una mică, dar i-a explicat că face parte dintr-o Biserică mare, din Biserica Universală și a lăudat eforturile și perseverența cu care credincioșii continuă să se roage aici, de când Biserica Greco-Catolică a ieșit la lumină, acum 30 de ani: „Am venit să vă aduc cuvintele Mântuitorului: Pace vouă! Și harul lui Dumnezeu să fie cu dumneavoastră și cu familiile dumneavoastră!” a afirmat PS Vasile.

Cu multă bucurie, părintele paroh a mulțumit Preasfințitului pentru această mult așteptată vizită în parohie. La final, s-au deplasat împreună la locul unde este în construcție biserica din Sălsig, parohie administrată tot de părintele Boloș Alexandru.

Biroul eparhial de presă