Îndreptar al credinței și chip al blândeții, învățător al înfrânării, te-a arătat pe tine turmei tale adevărul faptelor tale. Pentru aceasta ai câștigat cu smerenia cele înalte, cu sărăcia cele bogate. Părinte Ierarhe Nicolae, roagă-te Lui Cristos să mântuiască sufletele noastre.” (Troparul Sf. Ierarh Nicolae)

Sărbătoarea Sfântului Ierarh Nicolae este an de an sărbătorea întregii Eparhii Greco-Catolice de Oradea-Mare care, pe 6 decembrie, își sărbătorește patronul spiritual, al cărui hram îl poartă și Catedrala Greco-Catolică din Oradea. Sărbătoarea hramului Catedralei „Sf. Nicolae” a început în seara zilei de 5 decembrie a.c., prin celebrarea Sf. Liturghii de părintele vicar general Mihai Vătămănelu, împreună cu un sobor de preoți, urmată de săvârșirea Vecerniei Mari cu Litie de pr. protopop de Oradea Gavril Buboi. Credincioșii orădeni au luat parte după aceea la procesiunea cu sfintele moaștele ale Sf. Nicolae din Mira Lichiei, pe care le-au putut venera până a doua zi. Tot în ziua premergătoare hramului, a fost celebrat Acatistul Sf. Nicolae, de pr. vicar cu preoții Antoniu Chifor. Toți cei prezenți au participat la finalul zilei la Taina Sfântului Maslu, săvârșită de pr. Ovidiu Duma, paroh al Catedralei „Sf. Nicolae”, pentru a cere ocrotirea și mijlocirea Sfântului Ierarh Nicolae.

Îl rugăm pe Sf. Nicolae să rămână model pentru fiecare dintre noi, în mod cu totul special pentru candidații la preoție din Eparhia de Oradea care sunt legați sufletește de acest mare sfânt!”: a spus Preasfinția Sa Virgil Bercea, episcop de Oradea-Mare, în cadrul Sfintei Liturghii solemne, celebrată pe 6 decembrie a.c. în Catedrala „Sf. Nicolae” din Oradea, în cadrul căreia zece studenți teologi ai Seminarului Teologic Greco-Catolic „Sfinții Trei Ierarhi” din Oradea au fost înveșmântați cu reverenda, opt seminariști au primit treptele minore, iar pr. diacon Patrik Florentin NAGY a fost sfințit preot. La Sfânta Liturghie, animată de Corul „Schola Cantorum” al Seminarului (condus de lect. univ. dr. Radu Mureșan), a celebrat un numeros sobor de preoți, din întreaga Eparhie de Oradea și Arhieparhia de Alba Iulia și Făgăraș. O sărbătoare emoționantă pentru toți cei prezenți, veniți la ceas de sărbătoare să fie alături de tinerii care și-au încredințat viața Domnului.

„Cu toții, cei care suntem astăzi aici, le dorim acestor tineri, în această sărbătoare a Sf. Nicolae să pășească pe urmele lui, să devină în timp îndreptari ai credinței, chipuri ale blândeții, învățători ai înfrânării, așa cum trebuie să fie un preot” –  a spus Preasfințitul Virgil în cuvântul de învățătură adresat, invitându-i pe studenții teologi „să nu uite niciodată această sărbătoarea a Sf. Nicolae, când au pășit în fața Domnului!”. Trei candidați au primit tonsura și au fost hirotesiți lectori, iar cinci candidați au fost hirotesiți ipodiaconi. În urma unei perioade de formare în Seminarul Teologic Greco-Catolic din Oradea, care a cuprins colocvii și discernământ cu formatorii și preoții spirituali, opt seminariști orădeni au depus cererea de a fi admiși drept candidați la diaconat și preoție.

„În lumea de astăzi, în care trăim, acești tineri s-au închinat până la pământ în fața Domnului. Îi mulțumim Lui Dumnezeu că avem și copii buni, unii chiar foarte buni. De câte ori vor fi făcând în viața lor personală acest lucru? Tinerii din anul al doilea de studii au lăsat o scrisoare – pe care aș numi-o Scrisoare de dragoste către Dumnezeu – pe au scris-o în parcursul lor de formare la diaconie și preoție. În lumea de astăzi, să ai tăria de conștiință și de caracter să îi scrii ceva Domnului, este impresionant.”, a spus emoționat Preasfințitul Virgil.

Eparhul de Oradea Mare a subliniat în predica Preasfinției Sale la sărbătoarea hramului din acest an, trăsăturile Sf. Nicolae:  îndreptar al credințeichip al blândețiiînvățător al înfrânării (Cf. Troparului)  trăsături inspiratoare pentru fiecare dintre cei prezenți, în mod deosebit pentru seminariști.

„Credința, dincolo de orice definiție dogmatică – continuă PS Virgil – înseamnă cuvioșie, înseamnă cucernicie, înseamnă smerenie, râvnă, înseamnă convingere și fidelitate – aceste caracteristici ale credinței le-a avut Sf. Nicolae și a fost un îndreptar. El a crezut Adevărul și a fost sigur de acest adevăr. A fost sigur că nu se înșală în Cristos Domnul, iar pe cei din jurul lui i-a îndreptat.

Chip al blândeții – înseamnă să fii blând, blajin, să ai răbdare, să fii chipul și asemănarea Domnului. Sf. Nicolae și-a asumat aceasta, a fost «chip al blândeții» și «învățător al înfrânării».  A se înfrâna – fiecare dintre noi, de atâtea ori în viață trebuie să ne abținem la un moment dat –să fim cumpătați, să fim blânzi, să fim domoli și să ne potolim, să știm să fim cumpătați. Sf. Nicolae a practicat înfrânarea și a învățat și pe ceilalți. Aceste trei caracteristici de bază le-a practicat el însuși și a încercat să îi determine și pe alții să se comporte la fel. Ce a câștigat? Prin umilință, cele multe, prin sărăcie, cele bogate. Căci umilința nu înseamnă, dragilor, a te desconsidera, ci este acea atitudine de smerenie în fața Lui Dumnezeu. Să avem un comportament respectuos în fața Domnului și a celorlalți. Să știm să ne supunem cu stimă și cu iubire în fața Lui Dumnezeu. În acel moment, când avem această atitudine de umilință cu adevărat stăm drepți în fața Lui: umili, dar drepți.”

Episcopul Eparhiei de Oradea a subliniat totodată cum Sf. Nicolae „(…) prin sărăcie, a câștigat cele bogate”, căci provenind dintr-o familie bogată a renunțat la tot, s-a făcut sărac pe sine însuși. S-a privat de toate mijloacele, a renunțat la tot de bună voie. „Această renunțare înseamnă a ști să nu ne legăm de bunurile materiale, ci de viața spirituală. Sf. Nicolae e renunțat la toate și le-a câștigat pe cele bogate. Avem în timp, alături de Sf. Nicolae modele precum Sf. Francis de Assisi, Maica Tereza de Calcutta și mulți alți sfinți, care prin această renunțare au câștigat Împărăția Cerurilor.”

Tot pe 6 decembrie a.c., cadrul Sfintei Liturghii celebrată la sărbătoarea Sf. Nicolae, prin punerea mâinilor PSS Virgil Bercea, diaconul Patrik Florentin NAGY, vice-rector al Seminarului Teologic Greco-Catolic,  a fost hirotonit preot: „aceleași cuvinte i le adresez lui, a mai spus PS Virgil – să devină model de umilință, bogat în sărăcie, chip al înfrânării, învățător al blândeții, îndreptar al credinței – căci acesta este preotul, preot în veac după rânduiala lui Melchisedec, Alter Christus!”.

Alături de preotul nou hirotonit, s-au aflat preoții formatori, pr. Anton Cioba, rector al Seminarului Teologic „Sf. Trei Ierarhi”, pr. vice-rector Alin Vara, familiari, prieteni și credincioși ai parohiei „Adormirea Maicii Domnului” din  Odoreu(jud. Satu-Mare), locul de origine al candidatului. Alături de pr. Patrick a fost și va fi soția sa, pentru care „modelul este același” – a mai spus PS Virgil, căci asemeni femeilor mironosițe, care îndreptându-se spre mormânt s-au întrebat cine le va ridica piatra și L-au întâlnit direct pe Mântuitorul, „foarte adesea soțiile de preot Îl întâlnesc direct pe Isus. Atunci, cu adevărat, pot să rămână și ele îndreptare ale credinței, chipuri ale blândeții și învățătoare ale înfrânării.”

Momente mari în viață, pe care nu le putem trece cu vederea și ne marchează pe fiecare dintre noi… „Dacă astăzi, ați scăpat o lacrimă sau ați simțit un moment de emoție în timpul acestei celebrări, în care tinerii s-au pus în genunchi în fața Domnului, înseamnă că ați încercat în viața dumneavoastră să păstrați ceea ce ați învățat de la Sf. Nicolae: să fiți îndreptari ai credinței, să fiți chip al blândeții, să fiți învățători ai înfrânării. Așa să ne ajute tuturor Bunul Dumnezeu și Maica Sfântă!”– a încheiat episcopul.

La finalul Sfintei Liturghii solemne, pr. Patrick a dat prima binecuvântare ca preot nou hirotonit episcopului care l-a consacrat, preoților prezenți și tuturor celor peste 250 de credincioși prezenți în Catedrala „Sf. Nicolae din Oradea” de sărbătoarea hramului.

Vrednic este!”. Slujire binecuvântată în Via Domnului!

Biroul de Presă EGCO


Sursa: egco.ro