Evenimentul centenarului împlinirii năzuințelor de veacuri al românilor din toate povinciile istorice, 1 Decembrie 1918, a fost sărbătorit la Hodac, o adevărată redută a românismului, cu mult entuziasm, implicare și dăruire. Serbarea evenimentului a început în ajunul zilei de 1 decembrie  cu o scenetă, care a reprodus momentul întregirii țării, desfășurată în fata celor două biserici, greco-catolică și ortodoxă, la care au participat o mulțime de persoane, în ținute populare, dar și în costume de personaje istorice, calăreți cu însemne patriotice și multe steaguri, desfășurând o horă veritabilă.

Programul a continuat la căminul cultural cu un Te-Deum, urmat de un spectacol de cântece patriotice, cuvântări și jocuri populare, dedicate Unirii. În cadrul pogramului, un grup al Parohiei Greco-Catolice din Hodac,  a interpretat cântece și poezii, dupa care Părintele Voicu Dan a susținut o prelegere referitoare la importanța Bisericii Greco-Catolice în făurirea unirii, elogiind personalitatea Episcopului Greco-Catolic  Dr. Iuliu Hossu, personalitatea emblematică a unității românilor într-o singură națiune.

Serbarea centenarului a continuat în Parohia Greco-Catolică din Hodac în ziua de duminică, după oficierea Sfintei Liturghii, când un grup de copii și adulți, sub îndrumarea părintelui paroh, îmbrăcați în haine tradiționale, au interpretat în acorduri instrumentale, cântece și poezii patriotice, iar părintele paroh a ilustrat rolul Bisericii Greco-Catolice în făurirea Unirii, afirmat în mod special prin cuvintele cardinalului Iuliu Hossu: ‘’Dacă nu era Unirea religioasă de la 1700, nu era adunarea de la Blaj din 3/15 mai 1848, unde s-a strigat << Vrem să ne unim cu Țara!>>, și fără aceasta nu era nici Unirea din 1918’’.

Festivitatea s-a încheiat prin oferirea unor pliante credincioșilor, care sa le păstreze vie memoria evenimentului.

Preot Paroh, Voicu Dan