Celebrarea arhierească în sărbătoarea Botezului Domnului, 6 ianuarie 2020, la Catedrala „Schimbarea la Față” din Cluj-Napoca, a deschis un drum nou de trăire a credinței, luminat de lumina Spiritului Sfânt coborât peste ape și peste sutele de credincioși în această zi în timpul Sfintei Liturghii și la ceremonia de Sfințire Mare a apei. Un mare număr de preoți s-au unit în rugăciune – între care: pr. Călin Bot, Vicar general, preoții vicari pr. Marius Cerghizan, pr. Traian Coste-Deak și pr. Anton Crișan rector al Catedralei, precum și pr. Daniel Avram consilier eparhial și vicerector al Catedralei, pr. Marius Furtună, rector al Seminarului eparhial ș.a. -, de asemenea, studenții Seminarului Teologic „Sf. Ioan Evanghelistul”, cu toții au înălțat spre Domnul rugăciunea lor și puterea purificatoare a celebrării a pătruns în sufletele sutelor de credincioși prezenți.

În cuvântul de învățătură, Episcopul eparhial a arătat semnificația Sărbătorii Botezului Domnului, „Sărbătoarea Sfintei și Dumnezeieștii Arătări a Domnului nostru Isus Hristos”, în care Dumnezeu „ne cheamă să ne gândim la acest «astăzi» al mântuirii noastre, pentru că mântuirea ne-o dobândim în prezent – un astăzi în care putem face mai bine, în care putem începe o viață nouă, o viață renăscută prin Botez, renăscută prin Sacramentul mărturisirii. Astăzi este ceasul mântuirii noastre!” Lectura evanghelică a zilei a fost din Sf. evanghelie după Matei (3, 13-17), despre momentul botezului lui Isus de către Sf. Ioan, moment în care, explică Preasfinția Sa, „apare acea lumină divină care deschide cerurile”.

„Un răsărit de soare din care o rază coboară și rămâne asupra Fiului pentru a-l arăta. Nu este nici porumbel, nu este nici rază de soare, ci este iubirea Tatălui care coboară pentru a rămâne asupra Fiului. Este momentul în care cei care sunt pe malul Iordanului înțeleg că există și o altă lume, dincolo de ceea ce pot ei percepe, de ceea ce este vizibil, o altă lume din care această rază a Tatălui coboară. De asemenea, este vocea Tatălui care răsună acum pentru întâia oară, spunând: «Acesta este Fiul Meu cel iubit în care îmi găsesc bunăvoința». Raza Spiritului Sfânt îl arată, iar vocea îi dezvăluie identitatea. El este Fiul lui Dumnezeu prin care Dumnezeu a dorit să își arate bunăvoința asupra noastră, a oamenilor.”

A fost reamintită, în acest context, importanța Sacramentului Botezului: „îmbrăcarea în Hristos, prin Botez, este condiția necesară pentru a putea participa la viața Bisericii. Astfel Botezul devine și darul mamei noastre, Biserica, un dar fără de care nu putem avea acces la celelalte Sacramente, de aceea este important să botezăm copiii. Este condiția necesară pentru a face parte din Biserică, dar, în plus, noi trebuie să trăim acest «astăzi»: să știm că mântuirea ne-o putem dobândi numai în prezent.” Pentru reînnoirea vieții de credință, pentru a putea „trăi și sfinți clipa prezentă” cum a îndemnat Ierarhul, înainte de rostirea Simbolului Credinței – rugăciunea Crezului, credincioșii au fost invitați să își reînnoiască promisiunile de la Botez.

Această zi a fost și aniversarea a 23 de ani de episcopat a Preasfinției Sale Florentin Crihălmeanu, împliniți de la momentul când, în Bazilica San Pietro din Roma, a primit consacrarea episcopală prin cel care este acum Sfântul Ioan Paul al II-lea, pe atunci Suveran Pontif al Bisericii Catolice. La încheierea celebrării liturgice și a ceremoniei Sfințirii celei Mari a Apei, pr. Călin Bot, Vicar general, a oferit Preasfinției Sale, în numele preoților, persoanelor consacrate și a credincioșilor de pe teritoriul Eparhiei, un semn de recunoștință „pentru grija ce ne-o poartă și pentru neobosita muncă organizatorică și pastorală”. Acest semn, un frumos buchet de flori, a fost adus de către două fetițe, eleve ale ciclului primar al Liceului Greco-Catolic „Inochentie Micu”, iar una dintre ele a citit și o rugăciune pentru Păstorul Eparhiei, de asemenea un semn al însoțirii zilnice în rugăciune a tuturor celor pe care PS Florentin îi are în păstorire.

PS Florentin a mulțumit părintelui Vicar general, părinților vicari și consilieri, tuturor preoților și celor care i-au fost aproape în acești 23 de ani împliniți de la momentul hirotonirii din Bazilica San Pietro. „De atunci”, a spus Preasfinția Sa, „Episcopul Romei, care a fost hirotonisitorul celor 12 candidați din 5 continente din acea zi, a trecut la cele veșnice, a fost ridicat la treapta de fericit și acum îl cinstim ca și sfânt al Bisericii. Este o mare onoare și o mare obligație pentru care îi mulțumesc lui Dumnezeu, îi mulțumesc pentru darul preoției – de la care se vor împlini 30 de ani în acest an, în luna septembrie, aici, în orașul nostru, în cea mai mare Catedrală din Piața Libertății – și apoi, mulțumesc pentru darul episcopatului.”

Preasfinția sa și-a reamintit cum, „prin bula de numire, Sf. Părinte Ioan Paul al II-lea îi lăsa și un moto luat din Psalmul 125: Qui confidunt in Domino, sicut mons Sion: in aeternum non commovebitur (aceia care au încredere în Domnul sunt precum Munții Sionului, în veșnicie nu se vor îndoi, cutremura) – despre încrederea în Domnul ca și lumină a vieții de păstorire. Îi mulțumesc Domnului pentru acești ani și mulțumesc tuturor celor care mi-au fost aproape.” Preasfinția Sa a dorit să îi mulțumească Domnului și pentru Sfintele Sacramente administrate în acest răstimp: „8419 Liturghii, 92 de suflete botezate, 43 de suflete unite prin căsătorie, 102 preoți hirotoniți și 65 de biserici care au fost binecuvântate”, cu mențiunea: „în anul trecut, în mod particular, au fost binecuvântate 6 biserici și trei altare, prin voia Bunului Dumnezeu”.

„Mulțumesc încă odată tuturor împreună-slujitorilor – pentru că preoții sunt, de fapt, prelungirea mâinilor Episcopului în parohii, pe teritoriul Eparhiei noastre -, de asemenea, mulțumim persoanelor consacrate pentru rugăciunile lor, mulțumim tuturor celor care se preocupă de învățământ, mulțumim pentru rugăciunile dumneavoastră, ale credincioșilor, pentru rugăciunile copilașilor plăcute lui Dumnezeu”. A încheiat cu afirmația: „atât cât Bunul Dumnezeu va vrea să mai fiu la cârma acestei Eparhii de Dumnezeu binecuvântată și sub binecuvântarea Cardinalului nostru, Fericitul Arhiereu martir Iuliu, vă asigur că, din partea mea, în limitele puterilor umane, doresc în continuare să mergem împreună pe drumul mântuirii.”

Ierarhul clujean a reluat cuvintele Sfântului Augustin, citate și în prima scrisoare pastorală ca Episcop de Cluj-Gherla (din anul 2002): „pentru voi sunt Episcop, împreună cu voi sunt creștin – deci, «să mergem împreună!», așa cum frumos era motoul de la vizita Pontifului Roman din anul trecut! Vă mulțumesc tuturor și îl rog pe Bunul Dumnezeu să vă binecuvânteze, să vă lumineze cu al Său dar și a Sa iubire de oameni.” După aceste momente de aniversare și recunoștință adusă lui Dumnezeu, toți credincioșii, pe rând, au fost invitați la sărutarea crucii și la binecuvântare, la plecare primind și apa sfințită, luată de fiecare acasă, și astfel stropii de lumină dătători de pace și vindecare au fost duși în case și la suflete însetate de har.