Una dintre cele mai mari sărbători ale anului liturgic, Sărbătoarea Botezului Domnului, a fost celebrată în prima duminică din 2019 – 6 ianuarie 2019 și în Catedrala „Schimbarea la Față” din Cluj-Napoca, cu participarea a sute de credincioși, preoți, persoane consacrate – Maica Teodorina, superioară generală și surori din Congregația Surorilor Maicii Domnului, surori din Ordinul Sf. Vasile cel Mare -, studenți seminariști.

Sfânta Liturghie a fost celebrată de Preasfinția Sa Florentin Crihălmeanu, Episcop eparhial de Cluj-Gherla, alături de care au concelebrat Mons. Călin Bot, vicar general, preoți vicari, consilieri eparhiali și parohi. Răspunsurile liturgice au fost date de Corul „Magnificat” al Catedralei.

„Câți în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați și îmbrăcat”, a început Preasfinția Sa cuvântul de învățătură, explicând că această zi „este o întreită îmbrăcare în Hristos: pentru că este ziua de duminică, ziua Învierii și El ne-a îmbrăcat pe toți în haina Învierii. În al doilea rând, este mărita sărbătoare a Arătării Domnului, sau Epifania, Botezul lui Hristos, dar și botezul nostru, îmbrăcarea în haina de fii ai lui Dumnezeu, prin Fiul. În al treilea rând, este și un moment de mulțumire adusă lui Dumnezeu pentru îmbrăcarea în harul episcopatului, acum 22 de ani, prin mila lui Dumnezeu și prin impunerea mâinilor Sfântului Papă Ioan Paul al II-lea în Bazilica vaticană San Pietro de la Roma.”

La ceas aniversar, pr. Călin Bot vicarul general, oferind Preasfinției Sale un frumos buchet de flori, a dat glas „unor cuvinte care consider că merită să fie reascultate după 22 de ani – cuvinte rostite de Sfântul Papă Ioan Paul al II-lea: «Dragi și venerați frați, îmi place în acest moment să vă privesc imaginar lângă magii din Betleem, adorându-l pe Împăratul Păcii, Mântuitorul lumii și să pun în mâna Pruncului Isus, condusă de mâna Preasfintei Sale Mame, un gest de binecuvântare a fiecăruia dintre voi. Este îngerul lui Dumnezeu și Păstorul păstorilor, Cel care vă cere să perpetuați și să răspândiți iubirea Sa în Biserică. Puternici prin ajutorul Său, mergeți fără ezitare. Fiți apostoli fideli și curajoși ai lui Hristos, propovăduind și dând mărturie pentru Evanghelie, lumina care luminează toate popoarele. Nu vă temeți! Hristos este cu noi până la sfârșitul lumii. Isus Hristos este Același, ieri și azi și în vecii vecilor. Amin»”. Pr. vicar a continuat: „Încurajatoare cuvinte rostite de un Sfânt. Am citat din Predica Sf. Papă Ioan Paul al II-lea, din 6 ian. 1997, cu ocazia hirotonirii întru episcopat a Preasfinției Sale Florentin”. Pr. Călin a mulțumit Preasfinției Sale, cu urarea făcută în numele întregului cler și a credincioșilor eparhiei, ca Domnul să îi răsplătească pentru cei 22 de ani de slujire întru episcopat, dorindu-i «Întru mulți ani!»”

PS Florentin a mulțumit la rândul său, spunând: „Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru acest mare dar al urcării întru harul episcopal”. Preasfinția Sa și-a amintit că pr. vicar general Călin a fost de față în acel moment din 1997. „La primirea acestui mare har, prin voia lui Dumnezeu, prin mâinile Sf. Ioan Paul al II-lea, prin Bula Cum venerabilis, Pontiful Roman îmi lăsa un motto: Qui confidunt in Domino, sicut mons Sion: in aeternum non non commovebitur (cei care se vor încrede în Domnul sunt ca Muntele Sionului: niciodată nu se vor clătina)”. A mulțumit totodată și clerului împreună-slujitor, pentru că „Biserica suntem cu toții împreună”. A repetat cuvintele Sf. Augustin: „cu voi împreună sunt creștin, pentru voi sunt Episcop”, mulțumind lui Dumnezeu pentru acea mare celebrare din Bazilica San Pietro. Totodată, Ierarhul de Cluj-Gherla a mulțumit persoanelor consacrate, celor care i-au fost aproape în cei 22 de ani și tuturor celor care l-au însoțit cu rugăciunea, „pentru a putea împlini această mare misiune a episcopatului”. A mulțumit Înaltpreasfințitului George, Arhiepiscopul care l-a hirotonit preot în urmă cu peste 29 de ani și Sfântului Papă Ioan Paul al II-lea, „cel care, acum 22 de ani își apleca mâinile asupra creștetului a 12 Episcopi de pe 5 continente, dintre care unii au trecut la Domnul, alții sunt ridicați la demnitatea de Cardinali”. A mulțumit lui Dumnezeu pentru slujirea din acești ani, din care și-a amintit: „7970 Sfinte Liturghii, 89 de botezuri, 40 de căsătorii, 100 de preoți au primit hirotonirea și au fost binecuvântate 59 de biserici și capele, sau resfințiri de biserici”. A încheiat cu propunerea de a rămâne sub mottoul lumino ales: Christo omnino nihil praeponant – «nimic să nu pună înaintea lui Hristos!»

După celebrarea liturgică, s-a făcut Sfințirea cea Mare a Apei și Preasfinția Sa a oferit binecuvântare și iconițe fiecăruia din cei prezenți. La plecarea spre casele lor, credincioșii au primit recipiente cu apă sfințită, pentru a duce mai departe lumina și harul revărsate, prin rugăciune, la Sărbătoarea Botezului Domnului. În cadrul celebrării, credincioșii au avut ocazia de a reînnoi promisiunile făcute la botez, pentru a porni cu nou zel și bucurie reînnoită pe drumul vieții creștine.