Duminică, 13 mai 2018, a fost zi de mare sărbătoare pentru parohia greco-catolică Tihău, din Protopopiatul Ileanda. Credincioșii, păstoriți de pr. Ioan Puie, s-au bucurat de binecuvântarea, de către Preasfinția Sa Florentin Crihălmeanu, Episcopul de Cluj-Gherla, a lucrărilor de înfrumusețare a bisericii, în mod special a picturii bisericești care, prin chipuri de sfinți și scene din viața lui Isus, „deschide” de acum și vizual paginile Scripturii pentru cei ce vor păși în biserica parohială cu hramul Coborârea Spiritului Sfânt, din localitate. Picturile, frumos zugrăvite de artiștii Adrian și Paula Vertic pe pereții sfântului locaș și realizate cu sprijinul comunității parohiale, inspiră la meditație și rugăciune.

La această dată simbolică, în care Biserica Catolică aniversează 101 ani de la aparițiile Preasfintei Fecioare Maria la Fatima, în parohia de pe Valea Almașului, jud. Sălaj, lumina Maicii lui Dumnezeu a umplut sufletele de bucuria întâlnirii cu Isus și s-a revărsat, în raze de har, peste localitate. Un semn vizibil al acestei lumini au fost cele două fetițe în veșmânt alb care au făcut Prima Sfântă Împărtășanie, înnoind rândurile comunității.

Au fost de față primarul localității, Alin Băbănaș, autorități locale, zeci de preoți, sute de credincioși de confesiuni diferite, din Tihău și împrejurimi. De asemenea, au participat surori din Congregația Maicii Domnului din comunitățile de la Cluj și Sighet, precum și tineri din ASTRU Cluj. O prezență luminoasă a fost Corul „Angeli” al bisericii Bob din Cluj, cu cele două dirijoare, prof. Angela David și prof. Monica Cerghizan, prin care Sfânta Jertfă liturgică a fost însoțită de cântec de preamărire înălțat spre Dumnezeu, în armonie, cu mult har.

„Fără lumina credinței viața noastră nu are sens. Dumnezeu este cel care dă o direcție vieții noastre, iar sensul vieții noastre este lumina, ne îndreptăm spre lumină” a spus PS Florentin credincioșilor în Duminica Orbului, în care Biserica propune spre meditare Evanghelia vindecării orbului din naștere (Ioan 9,1-38), cel care, „fiind vindecat de orbirea lui, primul chip pe care-l vede este cel al lui Cristos”. Acest fragment arată cum „orbul parcurge nu doar un drum de vindecare, ci și un drum spiritual, de credință, prin care în final recunoaște pe Domnul în Cel care i-a redat vederea, el spune: ‘Cred, Doamne, în Tine, ca Fiu al lui Dumnezeu!’”

„Vedem cum”, a continuat Preasfinția Sa, „de fapt, chipul Fiului conduce la prezența Tatălui. Este ceea ce spune Sf. Apostol Pavel în Epistola către Coloseni: ‘El este unicul Chip al Dumnezeului invizibil’. Și dacă citim textul în limba greacă, am descoperi cuvântul Icon – El este Icoana, singura icoană vizibilă a Dumnezeului invizibil. Iată, iubiți credincioși, care este rolul icoanelor. Icoanele pe care le vedem și admirăm sunt menite să ne conducă la Dumnezeul invizibil. Aceste scene pe care le vedeți de acum înainte în biserica dumneavoastră, frumos zugrăvită de artiști, sunt, de fapt, ferestre deschise spre Dumnezeu, menite să vă conducă de la ceea ce vedeți spre ceea ce nu vedeți, spre ceea ce trebuie să credeți, menite să vă deschidă ochii sufletului.”

„Iată rolul frumos pe care icoanele îl au până în zilele noastre, să ne vindece de orbirea sufletească, să ne ajute să putem pătrunde într-un alt spațiu, să ne ridicăm de la nevoile imediate, materiale, spre cele spirituale, spre nevoia supremă a sufletului nostru, spre mântuire.” Revenind la tema luminii, a reamintit faptul că „Cristos spune și în această Evanghelie: ‘Eu sunt Lumina lumii’. Ne amintim de acea frumoasă, simbolică afirmație: ‘Eu sunt Lumina lumii, cel care Mă urmează nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții!’ (Ioan 8,12). Este important ca și noi, iubiți credincioși, în viața noastră, să primim această lumină de la Cristos, pentru a nu rămâne în întuneric, ci a urma calea vieții în lumină.”

„Așa cum lumina, la nivel material, este luminătoare, ne încălzește, ne dă viață, în mod asemănător Cristos, la nivel spiritual, este Lumina vieții noastre, El este Cel care transmite căldura iubirii Tatălui, El este Cel care ne conduce spre adevărata Viață, Calea în Adevăr spre Viață. De aceea, ne bucurăm pentru cele două vlăstare care astăzi îl vor primi pe Cristos, Lumina lumii, în sufletele lor, fetițele care sunt încununate cu cununi de flori albe și înveșmântate în haina albă a neprihănirii. Astăzi ele vor primi însuși Trupul și Sângele lui Cristos de pe masa altarului. Ceea ce astăzi vor primi este, de fapt, garanția vieții veșnice dobândite de Cristos prin Jertfa pe Cruce, este un dar care ne cere perseverență în bine până la sfârșitul vieții noastre. De aceea, ne rugăm astăzi împreună pentru Filomena și Denisa, ca să rămână perseverente în viața de credință”, a încheiat Preasfinția Sa.

După celebrarea Sfintei Liturghii, a fost, cum se obișnuiește, momentul mulțumirilor adresate tuturor celor ce au contribuit și participat la sărbătoare. Pr. Ioan Puie și-a îndreptat recunoștința spre confrații preoți și spre credincioși. A mulțumit Episcopului eparhial pentru prezență și susținere și, de asemenea, a mulțumit: Mons. Călin Bot, Vicar general eparhial, originar din Tihău; pr. Marius Cerghizan, Vicar cu preoții; pr. Gheorghe Iacobhazi, protopop de Ileanda, și credincioșilor din parohiile Poienița și Letca care l-au însoțit, pr. Nicolae Jarda, protopop de Rodna, și credincioșilor din Sângeorz-Băi și Cormaia; pr. Florin Costin și credincioșilor din Ileanda; pr. Mihai Găvră și credincioșilor din Lemniu; pr. Nicolae Chira și credincioșilor din Băbeni; pr. Petru Peștean din Zalău; pr. prof. Vasile Sabo din Cluj-Napoca; pr. Ioan Balea și credincioșilor din Jibou; pr. Radu Puie cu credincioșii din Buciumi și Sângeorzul de Meseș; pr. Mirel Cristea și credincioșilor din Păușa; pr. Gabriel Hoza și credincioșilor din Fânațele; pr. Daniel Mureșan și credincioșilor din Dăbâca; pr. Aurel Pop cu credincioșii din Suciu de Sus; pr. ceremonier Florin Isac; pr. Grigore Cîmpean și credincioșilor din Vima Mică; diaconului Marius Cîmpean.

Părintele paroh s-a adresat de asemenea, cu recunoștință, oaspeților, Consiliului parohial și întregii comunități și, în mod special, soției sale Virginia, mulțumind pentru întreaga susținere prin care a putut duce la bun sfârșit lucrarea binecuvântată în această zi. A încheiat invocând binecuvântări cerești și haruri asupra tuturor celor prezenți și a oferit Preasfinției Sale, din partea parohiei Tihău, o icoană și un buchet de flori.

PS Florentin s-a alăturat mulțumirilor, adresând o mulțumire specială preotului ortodox din Tihău, pr. Augustin Sălăjean, care a venit însoțit de credincioși. Celor două fetițe, Maria-Filomena și Denisa-Andreea, Preasfinția Sa le-a oferit Diplome de amintire de la Prima Împărtășanie, iar din partea parohiei au primit câte un cadou, în amintirea momentului care le va rămâne reper al vieții de credință.

Totodată, Preasfinția Sa și-a arătat recunoștință față de mai multe familii pentru contribuția la desăvârșirea construcției bisericii și la mersul înainte al comunității. Fiind Anul omagial dedicat Episcopului Iuliu Hossu, întâiul Cardinal al neamului românesc, au fost oferite Diplome „Iuliu Hossu”. S-au oferit și câteva medalii care poartă chipul marelui Arhiereu român unit, Păstor al Eparhiei de Gherla și Cluj-Gherla, în perioada 1917-1970. În încheiere credincioșii au primit iconițe și binecuvântări din partea Episcopului eparhial, după care, la invitația părintelui paroh, s-a purces la agapa fraternă pregătită cu generozitate pentru toți participanții.

Album foto: aici