În întâmpinarea Sărbătorii Sf. Nicolae, duminică, 3 decembrie 2017, Episcopul de Cluj-Gherla, Preasfinția Sa Florentin Crihălmeanu, a vizitat parohia Florești I, care a serbat hramul bisericii Sf. Nicolae prin celebrarea liturgică duminicală. În această zi, împodobită cu ninsoare cu fulgi mari desprinși parcă din poveste, pr. paroh Marius Ungureșan, protopop de Cluj II, a ales să ofere Domnului trei flori curate, pe fetițele Maria, Mara și Miriana care au făcut Prima Sfântă Împărtășanie. Cu adevărat a fost o zi a darului primit și oferit în sfântul locaș de pe str. Cardinal Iuliu Hossu nr. 3, com. Florești, în apropiere de Cluj-Napoca.

În jurul Păstorului eparhiei și alături de pr. paroh Marius și pr. Florin Pop, vicar parohial, s-au unit în rugăciune la masa altarului mai mulți preoți. Amintim pe pr. Marius Cerghizan, vicar cu preoții; pr. Traian Coste, vicar judecătoresc; pr. Marius Mureșan, protopop de Someș; pr. George Manea din parohia Câmpeni; pr. ceremonier Florin Isac; pr. Nicolae Oltean, administrator parohial în parohia Florești III. Au luat parte la momentul sărbătoresc al parohiei greco-catolice și credincioși ortodocși împreună cu pr. Marcel Andreica, preot paroh al parohiei ortodoxe Sf. Dumitru, din Florești. Sfânta Liturghie a fost împodobită cu frumoase cântări și colinde interpretate de corul parohiei, „Glasuri curate”, dirijat de Anca Mona Mariaș.

Cuvântul de învățătură pe baza Evangheliei duminicii, a vindecării orbului din Ierihon (Luca 18,35-43), a avut ca element principal credința. „Vezi, credința ta te-a mântuit”, îi spune Isus orbului după ce îi redă vederea. Pătrunzând apoi mai în profunzime, contemplând acel drum făcut de Isus, de la Ierusalim la Ierihon, Preasfinția Sa a subliniat că „nu doar lumina exterioară a ochiului contează, ci avem nevoie de lumina interioară, pentru a înțelege, în lumina credinței, ceea ce privim. Aceasta pentru că, de multe ori, aparențele înșală”. A fost descris momentul întâlnirii dintre Isus și cerșetorul orb. „Cerșetorul, după ce a aflat că trece Isus, cu încredere, cu speranță, a strigat: ‘Fie-ți milă de mine, Fiul lui David!’”

Deși cerșetorul nu era luat în seamă de lumea care trecea, auzindu-l strigând, Isus se oprește, „pentru că a venit tocmai pentru acesta, pentru cine avea nevoie de El, pentru cei care îl rugau, cu încredere, să le vină în ajutor. Isus îi pune întrebarea: ‘Ce vrei să-ți fac?’ Traducerea corectă din limba greacă a răspunsului dat de cerșetor este: ‘Doamne, vreau să privesc în sus!’ Acest om, prin neputința lui, era izolat de lume, de societate, de adunarea sinagogală – pentru că nu putea merge nici la rugăciune – și trăia în întuneric. El dorește să își poată ridica privirea. În sus nu în sens fizic, ci în sens spiritual, spre Dumnezeu. Și Isus îi spune un cuvânt simbolic, îi spune nu doar ‘Vezi!’, ci și: ‘Ridică-ți privirea!’ Și el își ridică privirea, iar primul chip pe care îl vede este chipul luminii, chipul lui Cristos, pe care cu toții îl purtăm ca sigiliu prin Botezul nostru.”

„Nu întâmplător, Botezul se numește fotismos, adică ‘luminare, aducere la lumină’. Astfel, momentul vindecării este deschiderea unui suflet spre lumină, spre Cristos. De aceea, va rămâne mereu pe urma acestui Chip, mergând după El, și lăudându-l pe Dumnezeu. Și se întâmplă încă un lucru: orbul este vindecat, dar se deschid ochii tuturor celor care sunt deschiși spre credință, pentru că toți îl laudă și îl preamăresc pe Dumnezeu”. PS Florentin s-a îndreptat apoi spre cele trei fetițe în veșminte albe „care s-au pregătit pentru a primi lumina lui Cristos în sufletele lor”. Ele au fost îndrumate pe drumul credinței de către pr. Marius și au arătat că sunt conștiente de faptul că primesc Trupul și Sângele lui Cristos în sufletele lor.

La încheierea celebrării liturgice, pr. paroh Marius și-a exprimat emoția și bucuria că „în fiecare an Sf. Nicolae face posibil să ne întâlnim în preajma sărbătorilor și să-l primim pe Cristos sub forma pâinii și a vinului. Am mulțumit lui Dumnezeu pentru că, și în acest an, cel mai valoros cadou pe care l-am putea face Preasfințitului este faptul că biserica a fost plină de credincioși, dintre care peste 150 de suflete s-au împărtășit”. Părintele a continuat mulțumind: „lui Dumnezeu pentru cei 22 de ani de păstorire a acestei comunități, consiliului parohial care s-a implicat în organizarea serbării hramului, precum și pentru tot sprijinul pastoral și administrativ din acest an”, a mulțumit și „corului parohiei, dirijoarei Anca Mona Mariaș, distinsului solist (bas) Petru Burcă, prof. Meda Nemeti și Mălinei, care au cântat la Împărtășanie”.

Mulțumiri au fost aduse tuturor, în mod particular oficialităților religioase și laice prezente, între care, la fel ca în anii precedenți, pr. Marcel Andreica, preot paroh al parohiei ortodoxe Sf. Dumitru, din Florești, cu care se află într-o frumoasă relație de prietenie și colaborare, primarului Horea Șulea, cu care este o bună colaborare, comunitatea greco-catolică fiind ajutată la continuarea construirii noii biserici din cartierul Cetatea Fetei, fiind amintit faptul că în viitorul apropiat va fi construită o biserică pentru o a treia parohie în Florești. Un moment festiv a fost rezervat copiilor care au primit diplome de amintire de la Prima Sfânta Împărtășanie și le-au fost oferite cadouri.

În încheiere, PS Florentin a reamintit faptul că „ne aflăm în Centenarul Marii Uniri de la 1918, un fapt memorabil, esențial pentru neamul românesc”, dar și sub semnul centenarului hirotonirii Episcopului Iuliu Hossu, de al cărui nume se leagă „timpul de păstorire cel mai luminos al Eparhiei noastre, și cu această ocazie a fost bătută și o medalie omagială”. Această medalie omagială, împreună cu câte o Diplomă „Iuliu Hossu”, a dorit să o ofere câtorva personalități, corului și păstorilor parohiei Florești. Totodată, Preasfinția Sa a dorit să mulțumească preotesei Mihaela, Reuniunii Mariane și tuturor credincioșilor pe care i-a invitat să păstreze în sufletele lor „lumina lui Cristos pe care au primit-o la această Liturghie”. A urmat o generoasă agapă fraternă la care au fost invitați insistent toți participanții, și așa s-a încheiat o frumoasă sărbătoare de iarnă, aflată sunt protecția blândului Sfânt Nicolae.

Album foto: aici