Unitatea creștinilor este scopul declarat pentru care a luat ființă Schitul ”Sfânta Cruce” de la Stânceni. Aflat ”la marginea unui sat unde locuiesc ortodocși, catolici și protestanți, schitul este un loc de rugăciune pentru Unitate”. Cu timp și fără de timp viețuitorii locașului intermediază întâlniri între creștinii care doresc sincer realizarea unității în Christos și care construiesc ei înșiși această unitate în viața comunităților proprii.

Săptămâna de rugăciune pentru unitatea creștinilor este în acest context și în acest loc o mărturie a unității în diversitate posibilă din perspectiva deschiderii față de credința și convingerile celuilalt.

Peste treizeci de persoane de diferite confesiuni: ortodocși, protestanți, catolici am petrecut o după-amiază agreabilă în decorul de iarnă liniștită, cu zăpada imaculată așezată ca o binecuvântare.

Programul zilei a început cu o întâlnire a membrilor prezenți ai Fraternității ”Sf. Ilie” la care Maica Éliane a reamintit etapele înființării mănăstirii de la St. Remy și a schitului de la Stânceni, urmare a intuiției providențiale a Maicii Elisabeta. Ea a subliniat faptul că ecumenismul nu este o opțiune ci o exigență a vieții evanghelice, ”pentru ca lumea să creadă”. A fost prezentat și programul Jubileului de argint de la înființarea schitului, moment de bucurie ce va fi marcat la celebrările din Franța la sărbătoarea Sf. Ilie (19-20 iulie) și din România la sărbătoarea Schimbării la Față a Mântuitorului (5-6 august).

În continuare am urmărit o parte din filmul documentar ”Șapte martori pentru Mica Romă”, un film de Anca Berlogea-Boariu în producția SIGNIS România, film documentar care are la bază memoriile cardinalului Iuliu Hossu și care prezintă șapte martori din trecut și șapte martori din prezent, mai bine zis mărturia eroică pentru Christos dată de șapte episcopi greco-catolici în timpul persecuției comuniste, ilustrată de cei șapte episcopi din prezent ai Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică.

Conferința cu titlul ”Elemente bizantine (ortodoxe) și latine (catolice) în rânduiala liturgică din Taizé” propusă de Dr. Alexandru-Marius Crișan de la Centrul de Cercetare Ecumenică Sibiu, a abordat un subiect a cărui dezvoltare a permis celor prezenți să înțeleagă mai bine faptul că în realitate nu suntem atât de diferiți în manifestările liturgice, iar elementele comune trebuie și pot fi evidențiate cu folos. Comunitatea monastică de la Taizé este un exemplu de deschidere față de Tradițiile liturgice prezente în diferitele biserici, o deschidere care a dus la o fervoare în rugăciune care impresionează și care poate deveni un motiv de speranță. Conferențiarul a evidențiat în liturgia de la Taizé o serie de elemente care sunt comune diferitelor tradiții. Dintre acestea amintim: repetitivitatea liturgică prezentă în imnele Taizé, asemănătoare rugăciunii inimii în biserica răsăriteană sau rozarului apusean; rugăciunea de mijlocire, o combinație dintre rugăciunea credincioșilor din ritul catolic și ecteniile din ritul bizantin; simbolul luminii prin aprinderea lumânărilor și alte gesturi liturgice comune în care fiecare credincios se poate regăsi. De remarcat că Fratele Alois, superiorul comunității monastice Taizé a fost în comuniune de rugăciune cei prezenți la Stânceni.

Vecernia cântată în biserica schitului a fost un moment de celebrare ecumenică împlinit de toți cei prezenți. În cadrul vecerniei Părintele Vasile Lăcan (Sărmașu-MS) a vorbit despre rugăciunea pentru unitate care începe în momentul în care îl simțim pe aproapele nostru frate și așezăm fiecare cu sinceritate Crucea răstignirii în locul priorităților noastre legate de poziția socială, poziția în biserică sau interesele proprii.

Poza de grup și gustarea din trapeza schitului au încheiat o după-amiază de comuniune și rugăciune sinceră bazată pe cunoașterea reciprocă și pe respect.

Preot Adrian Lung