La Alba Iulia, în perioada 20-24 ianuarie 2020, a avut loc rugăciunea pentru unitatea creștinilor. La acest eveniment au paricipat mai multe biserici dintre care: Biserica Greco-Catolică reprezentată de pr. prot. Radu Vasile Roșu și pr. Adrian Dobrin, pr. Daniel Cristea, Biserica Ortodoxă reprezentată de pr. Nicolae Topârcean, Biserica Evanghelică reprezentată de pr. prot. Vagner Gherhart, Biserica Reformată reprezentată de pr. prot. Gudor Botond și Biserica Romano-Catolică reprezentată de pr. prof. Farkas Irvin. Rugăciunea s-a desfășurat într-o atmosferă fraternă și într-un spirit ecumenic autentic.

Rugăciunea ecumenică este lucrarea lui Dumnezeu care ne cheamă să fim împreună după cuvântul Domnului Hristos care spune„toți să fie una” (In 17,21). Termenul „ecumenic” derivă din limba grecă și însemnă „casa comună”, „casă locuită”. În secolul al IV-lea devine sinonim cu termenul „universal” indicând ulterior creștinătatea în totalitatea ei răspândită în întreaga lume. În timpul nostru termenul  „ecumenic” a dobândit o semnificație precisă indicând o mișcare care are în vedere unitatea bisericilor creștine. Conciliul Vatican al II-lea prin documentul Unitatis Redintegratio nr. 4 descoperă faptul că mișcarea ecumenică are în vedere inițiativele și activitățile care favorizează unitatea creștinilor. Celebrată în multe locuri din lume rugăciunea ecumenică aduce roade mai ales acolo unde creștinii, indiferent de confesiune, sunt prigoniți pentru credință.

Preafericitul Părinte Lucian, Arhiepiscopul Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolice ne spuneː „repetăm adesea că darul iertării și al unității nu se vor îndeplini decât printr-o curățire a resentimentelor și o purificare a memoriei”. Toții creștinii au datoria, plecând de la rugăciunea Tatăl nostru pe care Isus ne-a lăsat-o ca un testament, de a cere și de a primi iertare pentru greșelile săvârșite. Cu ocazia rugăciunii pentru unitatea creștinilor se cuvine să ne rugăm unii pentru alții, pentru ca întăriți în harul lui Dumnezeu, să trăim cu speranță, încredere și iubire.

Pr. Prot. Radu Vasile Roșu

Galerie imagini: aici