– Far luminos al credinței –

Din acest punct de vedere trebuie privit evenimentul din 25 August 2018, întâlnirea Reuniunilor Mariane din Eparhia de Lugoj, la Biserica Greco-Catolică „Sf. Maria Regina Păcii” din Timișoara. În fața Sfintei Fecioare și a Sfântului Altar ne-am strâns rândurile în meditarea misterelor Sf. Rozar, cerând Maicii Domnului forța și lumina de a intensifica eforturile noastre în a ne întări credința, evlavia mariană, ascultarea, iertarea și iubirea unii față de alții și față de Biserică.

În cântece mariane de laudă și preamărire a Sfintei Mame a fost întâmpinat Preasfinția Sa Alexandru, Episcopul nostru, care împreună cu preoții prezenți au celebrat Sfânta Liturghie în care am trăit misterele Pătimirii, Morții și Învierii lui Isus, întrucât în Sfânta Liturghie Isus ne demonstrează nu numai că Dumnezeu trăiește, este viu în prezența noastră, dar că odată cu El trăim și noi nu doar o viață trecătoare, dar și una veșnică fericită. Dacă trăim și mărturisim credința în Tatăl, Fiul și Spiritul Sfânt, imitându-o, cum este și firesc, pe Sfânta Fecioară și Maica Cuvântului Întrupat.

În cadrul predicii Preasfinția Sa Alexandru a pus accentul pe Hristos și Evanghelia Sa, îndemnându-ne pe toți la o întoarcere mai hotărâtă spre esența vieții noastre, având modelul pe Sfânta Fecioară, Maica Domnului, pe care trebuie să o invocăm zilnic pentru a ne susține pe noi și întreaga Biserică pe valurile tot înspumate ale acestor timpuri, care din voia Domnului le trăim, pe drumul din ce în ce mai anevoios al credinței pentru omul mileniului al III-lea. Ascultând cu mare atenție îndemnurile Preasfinției Sale lumea a fost cuprinsă de pace și speranță, duioșie și încredere, continuând Sfânta Liturghie.

În majoritate, cu recunoștință în suflet (care se citea pe fețele lor) membrii prezenți ai Reuniunilor Mariane l-au primit pe Isus în Sfânta Taină a Împărtășaniei, mulțumindu-i Măicuței Sfinte că i-a adus la această întâlnire mariană.

Au urmat cântece de mulțumire și laudă lui Isus prin Maria Sfânta Fecioară, El fiind Izvorul unic al adevărului, al sfințeniei și evlaviei. A urmat apoi o oră de cateheză ținută de Preasfinția Sa Alexandru despre cultul Fecioarei Maria în Biserică. Amintim aici doar câteva teme spre meditare și contemplare date membrilor Reuniunilor Mariane: începând cu Evanghelia după Luca (11, 27), momentul în care o femeie din mulțime a strigat, adresându-i-se lui Isus: „Fericit pântecele care te-a purtat și sânul pe care l-ai supt!”.

Dar la binecuvântarea pe care această femeie o rostește Mamei Lui după trup, Isus răspunde: „Fericiți mai degrabă cei care ascultă Cuvântul lui Dumnezeu și îl păzesc” (Lc 11, 28). Tot în sfera valorilor spirituale este mai clar un alt răspuns al lui Isus când i se anunță: „Mama Ta și frații Tăi sunt afară și vor să Te vadă. ” El răspunde: „Mama și frații Mei sunt aceia care ascultă Cuvântul lui Dumnezeu și îl împlinesc” (Lc 8, 20 – 21). A spus această cu referire la cei care ședeau în locul lui.

Prin credință Sfânta Fecioară Maria a devenit Născătoarea Fiului dăruit de Tatăl prin puterea Spiritului Sfânt, păstrându-și neatinsă fecioria și tot prin credință, a descoperit și a primit cealaltă dimensiune a maternității. Se spune că această dimensiune a maternității era proprie Sfintei Fecioare Maria de la început, din clipa zămislirii și nașterii Fiului lui Dumnezeu. Încă de atunci ea era „cea care a crezut cele spuse ei de la Domnul”. Primul act de supunere al Sfintei Fecioare față de voința celui Preaînalt și supunându-se puterii Lui a răspuns prin „Iată slujitoarea Domnului, fie mie după Cuvântul Tău” (Lc 1, 38). De aceea Maria a devenit nu numai „mama care l-a născut și crescut pe Fiul Omului”, dar și cea care l-a urmat și susținut pe cale în rugăciune, pe Mântuitorul și Răscumpărătorul nostru Isus Hristos. Din cele mai vechi timpuri Sfânta Fecioară Maria a fost venerată sub titlul „Născătoare de Dumnezeu”, spre ai cărei ocrotire alergăm și astăzi în toate nevoile și necazurile.

A urmat agapa frățească unde au fost invitați cu bucurie și prietenie toți cei prezenți, iar din bucatele oferite și binecuvântate și-au îndestulat și trupul.

În partea a doua a întrunirii, având ca temă scopul de a cunoaște importanța și trecutul istoric al Congregației Mariane în Biserica Catolică, în general, și constituirea ei în Biserica Greco-Catolică. Prima Adunarea Generală a Reuniunii Mariane după unirea Transilvaniei cu Țara de la 1 decembrie 1918, a avut loc în 25 ianuarie 1920, rămasă în istoria Reuniunii, prezidată de ÎPS Demetriu Radu care a îndemnat pe toți cei de față la credință vie în Isus Hristos și în Biserica Sa: Una, Sfânta, Catolică și Apostolică, în frunte cu Sfântul Părinte Papa, la care trebuie să ținem pentru mântuirea sufletelor, amintind de unirea de la 1918 pentru că România Mare numai atunci va fi fericită dacă va ține legătura cu frații din Apus.

Tematica a fost și este bogată pentru Reuniunile Mariane, atât la nivelul Comitetului Eparhial, cât și pentru Reuniunile Mariane din parohii. Spre exemplu: evlavia față de Preacurata, cunoașterea vieții sale sfinte, modelul vieții creștine, aprofundarea adevărurilor de credință prin cunoașterea Evangheliei lui Hristos, a preceptelor Bisericii, cultul Sfintei Euharistii, ecumenismul, întreținerea unei atmosfere de prietenie între marianiști, trăirea credinței în Biserica Greco-Catolică, cunoscându-i istoria, martiriul și martirii.

De-a lungul anilor, la întâlnirile Reuniunii Mariane eparhiale și nu numai, Preasfinția Sa Alexandru mereu a adus în atenția tuturor încrederea în binele pe care Reuniunea Mariană îl reprezintă în Biserică, acordă sprijin în acest sens și prezență la toate întrunirile eparhiale. Toate acestea ne-au arătat dorința și efortul Preasfinției Sale pentru întărirea Bisericii și ajutor preoților, prin îndemnul „Să ne apropiem mai mult de Maica Domnului, urmând virtuțile ei.” Desigur, virtuțile „celei Pline de Har” nu pot fi atinse de noi, dar modul înalt al virtuților Sfintei Fecioare ne orientează pe drumul greu al vieții de zi cu zi și ne vom îmbogăți trupește și sufletește cu haruri care vin prin mâinile Sfintei Fecioare Maria.

Au urmat apoi mărturii și opinii din partea membrilor Reuniunilor Mariane pentru modul de lucru în toată eparhia.

La timpul stabilit în program, orele 14.00, ne-am plecat genunchii în fața lui Isus Euharisticul pentru a-L adora și a-I mulțumi pentru toată viața și pentru această zi frumoasă în care ne-am îmbogățit sufletele și ne-am bucurat unii de alții. Meditațiile la ora de Adorație Euharistică au fost susținute de preot Valentin Danciu, iar cântecele de Adorație de către corul tinerilor de la Biserică. La orele 15.00 ne-am rugat Rozarul Divinei Milostiviri oferit pentru Sfântul Părinte Papa Francisc, pentru Preafericitul Părinte și Cardinal Lucian, pentru Episcopii Bisericii Greco-Catolice, pentru preoții și călugării și călugărițele Bisericii, la intențiile Sfintei Fecioare Maria.

Primind binecuvântarea cu Sfântul Sacrament, cântând „Isus este viu”, privind către Maica Domnului, am înălțat un imn de laudă:

„Ești far sclipitor,

și mângâietor

Dulce Maică Marie

Raza-ți cerească

Să ne ocrotească,

Roagă-te, roagă-te

pentru noi!”

Cu blândul Isus să ne binecuvânteze Fecioara de Sus!

Terezia Pintea,

Președinte Reuniunea Mariană Eparhială