Moment istoric – înmânarea relicvelor Fericitului Cardinal Iuliu Hossu

Hram și Prima Împărtășanie în Parohia Mănăștur 1 Vest – Cluj

Sărbătoarea Rusaliilor, 16 iunie 2019, este și hramul parohiei clujene Mănăștur 1 Vest, „Coborârea Spiritului Sfânt”, zi în care sunt aduse în fața lui Dumnezeu, spre binecuvântare, roadele spirituale ale anului. Există în această parohie tradiția ca în această sărbătoare de poruncă, în revărsarea luminii Spiritului Sfânt, să se facă Prima Sfântă Împărtășanie a copiilor care s-au pregătit prin cateheză și s-au spovedit. Și în acest an Episcopul eparhial de Cluj-Gherla, PS Florentin, a răspuns invitației păstorilor comunității, pr. Ovidiu Lăpuște, paroh și pr. Mihai Kiss, vicar parohial, de a participa la sărbătoare. Au fost prezenți, de asemenea, pr. Cristian Arinel Sabău, protopop de Cluj I, pr. Florin Isac, ceremonier și pr. Ioan Lazea din Cluj-Napoca.

Fiind prima celebrare după sosirea, de la Roma, a relicvariilor cu moaște ale Fericitului Iuliu Card. Hossu, PS Florentin a adus un ostensoriu, cu mici fragmente de os, care va rămâne pe altarul acestei biserici, spre venerare. După ce „a revenit” la sediul Episcopiei, aici, în parohia „Coborârii Spiritului Sfânt” din cart. Mănăștur, este primul loc în care a poposit cel care era Episcopul vizitelor canonice, iubea să cutreiere în lung și lat eparhia căreia i-a fost păstor și așa cum a promis, Fericitul arhiereu Iuliu Hossu i-a rămas mijlocitor și ocrotitor, acum înveșmântat în gloria cerească dar neobosit în a pogorî, peste credincioși, har și binecuvântare.

În cadrul Sfintei Liturghii a sărbătorii, Preasfinția Sa Florentin a oferit Trupul și Sângele Domnului celor șapte copilași îmbrăcați în veșminte sărbătorești, care au intrat în biserică în procesiune, urmați de Episcop și de preoți, fiind întâmpinați cu flori pe care le-au depus în fața Altarului, așezându-se apoi și ei ca niște flori ale Bisericii, în primele rânduri de bănci, fiecare împreună cu „îngerașul” său – un copil mai mare. Primind Sfintele Taine, copiii „au devenit tabernacole vii, lumină în lume, purtători ai lui Hristos”, a arătat Ierarhul în cuvântul de învățătură, mulțumind familiilor pentru încrederea pe care au avut-o „în familia Bisericii, în cateheții care i-au pregătit, în preoții parohi, în comunitatea care alcătuiește Biserica vie. Ei sunt primul rod al acestui an, iar sărbătoarea Rusaliilor vorbește de asemenea despre rod”.

Preasfinția Sa a reamintit originea acestei sărbători: „după sec. al IV-lea, Sărbătoarea Coborârii Spiritului Sfânt peste sfinții ucenici și apostoli se celebrează la 50 de zile de la Sărbătoarea Învierii Domnului. Această sărbătoare își începe drumul în istorie pe fondul unor sărbători agrare, mai întâi provenite din poporul lui Canaan, apoi din poporul lui Israel – fiind și comemorare a trecerii Mării Roșii, a eliberării din țara Egiptului. Poporul trebuie să facă memoria acestui eveniment aducând primele roade ale recoltei în fața lui Dumnezeu, recunoscând că El este Creatorul tuturor celor văzute și nevăzute. Apoi, de-a lungul timpului, sărbătoarea a primit un nou sens, fiind memoria primirii poruncilor lui Dumnezeu pe muntele Sinai. Iată cum, în Vechiul Testament, este legată de roadele primei recolte, dar și de recolta la nivel spiritual, urmând poruncile lui Dumnezeu. Putem afirma că în mod asemănător, astăzi, Biserica noastră, aici, în cartierul Mănăștur 1 Vest, aduce prima roadă a recoltei muncii de cateheză pentru acești copilași.”

A urmat un dialog pe care PS Florentin l-a avut cu cei mici, copiii au răspuns le câteva întrebări arătând că sunt conștienți despre importanța, în viața lor, a momentului primirii, în mod solemn, a Trupului și Sângelui lui Hristos, că s-au pregătit prin cateheză și spovadă pentru a-l întâmpina pe Dumnezeu cu sufletele curate. „Cuminecarea este garanția vieții veșnice”, le-a mai spus PS Florentin, „’biletul’ nostru de intrare în Rai. Îl avem la îndemână, de acum depinde de noi să îl primim pe Isus într-un suflet curat pentru a deveni sfinți, cu ajutorul Spiritului Sfânt care lucrează în Biserică prin cele șapte Sacramente.” Despre Sfintele Sacramente a fost și programul artistic prezentat de copii la final, a fost ilustrată semnificația celor șapte „izvoare de viață”, harurile Spiritului Sfânt, „fiecare dintre ele un mod tainic de a-L întâlni pe Hristos” – cum a arătat și pr. Mihai, invitându-i pe cei mici să-și prezinte programul. Rostind rugăciuni de mulțumire și meditații, copiii au așezat în mâna Ierarhului, pe acorduri muzicale, desene simbolizând fiecare Sacrament: Botezul, Mirul, Spovada, Euharistia, Căsătoria, Preoția și Maslul. O rugăciune de mulțumire și binecuvântare a rostit PS Florentin la încheiere.

În continuare, Preasfinția Sa a oferit acestei parohii un mare dar spiritual, rod al lucrării Spiritului Sfânt în Biserică. A explicat: „pentru că au sosit de la Roma relicvariile cu moaște ale Fericitului Arhiereu Iuliu Hossu și prima ceremonie pe care o avem, după sosirea lor, este în această biserică închinată Coborârii Spiritului Sfânt, am rugat să se aducă un mic relicvariu din moaștele Fericitului Arhiereu Iuliu, care va rămâne pe masa sfântului altar pentru venerație. Aceste oase sunt însoțite, fiecare, de un document semnat de Postulatul Cauzei de Beatificare, Pr. Vasile Man. În documentul scris în limba latină, părintele postulator atestă autenticitatea relicvelor ‘ex osibus’, ale Fericitului Iuliu Hossu, Cardinal in pectore, Episcop de Cluj-Gherla, sfânt martir pentru credință. Moaștele s-au așezat într-o teacă metalică, rotundă, acoperită cu sticlă și sigilată cu sigiliul Eparhiei de Cluj-Gherla pentru autentificare.” După ce s-a dat citire documentului, Preasfinția Sa Florentin a înmânat micul ostensoriu Pr. paroh Ovidiu Lăpuște, care a rostit un cuvânt de mulțumire pentru acest mare dar, pentru prezența Preasfinției Sale și pentru toți participanții.

Prin acest moment, în parohia greco-catolică din cart. Mănăștur a avut loc un eveniment istoric, important în viața Eparhiei de Cluj-Gherla, prima binecuvântare cu prezența spirituală, prin moaște, a Fericitului arhiereu Iuliu. Menționăm faptul că atât pr. Cristian Arinel Sabău (postulator), cât și fam. Radu și Oana Capan, au lucrat la întocmirea documentației Cauzei de Beatificare a Episcopilor martiri, în prima sa fază, cea la nivel local. La încheierea programului zilei de adevărată revărsare a Spiritului Sfânt peste Parohia Mănăștur 1 Vest, PS Florentin a decernat și câteva semne de recunoștință pentru activitatea oferită în slujba Bisericii. Diploma de merit a fost înmânată unei credincioase a parohiei, Maria Aștilean, cateheților Radu și Oana Capan, precum și celor doi păstori sufletești, pr. Ovidiu, paroh și pr. Mihai, vicar parohial. Semne de mulțumire au fost dăruite și d-nelor preotese, Simona și Alexandrina. Între darurile oferite au fost și câteva volume cu Memoriile Cardinalului Iuliu Hossu și cu Pastoralele la Învierea Domnului a Fericitului Arhiereu, ca Păstor al Eparhiei de Gherla (1917-1930) și de Cluj-Gherla (1930-1970).

Copiii, cei care vor duce mai departe flacăra aprinsă a rugăciunii Bisericii, au primit spre amintire diplome de la Prima Împărtășanie și daruri, fiind apoi sărbătoriți de întreaga comunitate, în bucurie, la o agapă fraternă.

Articol preluat de pe eparhiaclujgherla.ro