În data de 23 august 2018 la monumentul Memorialul rezistenței Anticomuniste din Alba Iulia a avut loc slujba de reînhumare a zece luptători anticomuniști din Transilvania.

Dintre cei zece eroi ai neamului șase au fost de confesiune greco-catolică:

Moldovan Nicolae născut la 9 decembrie 1924 în Teiuș, jud. Alba, student la drept, împușcat la 8 martie 1949 în com. Cricău, zona Bogoloaia;
Pascu Cornel născut la 1 aprilie 1923 în satul Benic, comuna Galda de Jos, jud. Alba, învățător, împușcat în 8 martie 1949 în com. Cricău, zona Bogoloaia;
Gligor Traian născut la 18 aprilie 1924 în com. Livezile, jud. Alba, țăran agricultor, împușcat în 9 martie 1949 în satul Mesentea, com. Galda de Jos;
Mârza Traian născut la 15 decembrie 1925 în satul Galtiu, com. Sântimbru, jud. Alba, țăran agicultor, împușcat în 9 martie 1949 în satul Mesentea, com. Galda de Jos;
Decean Petru născut la 17 august 1926 în com. Mihalț, jud. Alba, student la drept, împușcat în 4 martie 1949 în com. Bistra;
Mitrofan Lucian născut la 7 februarie 1929 în orașul Alba Iulia, mecanic, împușcat în 4 martie 1949 în com. Bistra;
Doi eroi, soț și soție, au fost de confesiune romano-catolică:

Maier Iosif născut la 19 martie 1905 în Blaj, jud. Alba, mecanic, împușcat la 4 martie 1949 în com. Bistra, jud. Alba;
Maier Ida Elena născută la 18 februarie 1908 în București, casnică, împușcată la 4 martie 1949 în com. Bistra, jud. Alba;
Alți doi eroi au fost de confesiune ortodoxă:

Cigmăian Ioan născut la 9 septembrie 1908 în satul Gelmar, orașul Geoagiu, jud. Hunedoara, lăcătuș mecanic și ulterior comerciant ambulant, împușcat în 4 martie 1949 în com. Bistra;
Popa Ștefan născut la 10 decembrie 1920 în Bucerdea Vinoasă, com. Ighiu, jud. Alba, student la drept, fost ofițer și veteran de război, împușcat la 8 martie 1949 în com. Cricău, zona Bogoloaia;
Cei zece eroi ai neamului românesc au luptat împreună, până la ultima suflare, pentru a elibera România de sub dominația comunistă. Eroii au fost uciși prin împușcare de securitatea comunistă, iar trupurile lor neînsuflețite au fost aruncate în mai multe gropi comune din Bistra, Cricău și Mesentea. Moartea lor va rămâne în istoria poporului român ca un strigăt de deșteptare. Nu au suferit și nu au murit în zadar, noi credem aceasta cu tărie. Exemplul lor amintește cuvintele sfântului apostol Pavel, care scria lui Timotei, în a doua scrisoare: lupta cea bună m-am luptat, călătoria am săvârşit, credinţa am păzit. De acum mi s-a gătit cununa dreptăţii, pe care Domnul îmi va da-o în ziua aceea, El, Dreptul Judecător, şi nu numai mie, ci şi tuturor celor ce au iubit arătarea Lui (2Timotei 4,7-8). În fața morții, acești eroi greco-catolici, romano-catolici și ortodocși au fost uniți de același cuvânt al Domnului care zice: în lume necazuri veţi avea; dar îndrăzniţi. Eu am biruit lumea (Ioan 16,33).

Domnul Mihail Decean originar din Mihalț, jud. Alba, rudă cu unul dintre martiri, a identificat una dintre gropile comune de la Bistra și a ridicat din propriile economii o cruce în memoria celor răposați.

O echipă de specialiști din cadrul Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului și memoria Exilului Românesc, din 2015 și până în 2017, s-a ocupat de deshumarea celor zece luptători anticomuniști.

La slujba de reînhumare au celebrat reprezentanți ai Bisericii Greco-Catolice: protopopul de Alba Iulia Roșu Radu Vasile, împreună cu preotul Daniel Cristea și preotul Adrian Vestemean. Din partea Bisericii Romano-Catolice a celebrat părintele protopop de Alba Iulia Horvath Istvan. Din partea Bisericii Ortodoxe au celebrat vicarul patriarhal PS Varlaam Ploieșteanul, IPS Irineu Arhiepiscopul de Alba Iulia și un sobor de preoți. În cadrul slujbei de reînhumare fiecare cult a avut un moment de rugăciune pentru cei răposați.

La acest eveniment au participat membri ai Asociației foștilor deținuți politici din România, reprezentată prin președintele Octav Bjoza, credincioși din cele trei confesiuni și membri ai familiilor celor zece eroi. De asemenea, au fost prezente mai multe personalități politice din România, printre care fostul președinte al României, domnul Emil Constantinescu.

O contribuție deosebită pentru realizarea acestui eveniment a avut-o Asociația foștilor deținuți politici din România și Primăria Municipiului Alba Iulia reprezentată prin domnul vice-primar Gabriel Pleșa.

Pr. protopop Roșu Radu Vasile