Redeschiderea parohiei greco-catolice Mesteacăn – „activare a memoriei prin harul sfințeniei”

Printr-un decret semnat de către Preasfințitul Claudiu, Episcopul de Cluj-Gherla, la 23 mai 2022, în cadrul Eparhiei de Cluj-Gherla s-a reînființat parohia greco-catolică din localitatea Mesteacăn, Valea Chioarului, Maramureș. Noii parohii i-a fost atribuit hramul „Fericitul Arhiereu Iuliu”, deoarece de această localitate se leagă începutul genealogiei Episcopului Iuliu Hossu, cum însuși mărturisește în cartea Memoriilor: „De aici [din Mesteacăn] s-au coborât înainte cu vreo 200 de ani și mai bine strămoșii mei și s-au așezat pe Câmpia Ardealului în Milașul Mare, unde au întemeiat mai târziu o familie preoțească ce a rămas neîntrerupt în slujba altarului Domnului, aproape 200 de ani.”

Șematismul Eparhiei Greco-Catolice de Cluj-Gherla din 1947 consemnează parohia Mesteacăn (atunci în jud. Someș): „parohie veche, la 1733 avea un preot unit și altul neunit. Biserică din zid edificată în 1841, renovată în 1935, în stare bună, consacrată în 10 noiembrie 1935 de [Episcopul] Iuliu Hossu. Poartă hramul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavril. Vizitație canonică în 20 septembrie 1925”. Odată cu revenirea la credința greco-catolică a mai multor familii din Mesteacăn, Ierarhul român unit de Cluj-Gherla, PS Claudiu, a dispus numirea pr. Teodor Lazăr în funcția de administrator al noii parohii române unită cu Roma, greco-catolică, „Fericitul Arhiereu Iuliu”, Mesteacăn.

Parohia Mesteacăn s-a redeschis festiv în 2 iunie 2022 – în sărbătoarea Fericiților Episcopi martiri greco-catolici români. În această zi, la Mesteacăn a fost celebrată o Sfântă Liturghie prin care s-a pus nou început de drum vieții de credință în unire cu Biserica Romei pe aceste meleaguri. La masa altarului improvizat, în aer liber, au concelebrat pr. Teodor Lazăr, administratorul parohial, și alți 10 preoți: pr. Irineu Bârle, monah la Mănăstirea Prislop; cei trei fii ai satului – preoți originari din Mesteacăn: pr. Pop Grigore, pr. Pop Daniel și pr. Călin Hossu; pr. Vasile Butean, protopop de Șuncuta Mare; pr. Simion Mesaroș; pr. Simion Voicu – cu toții din Eparhia de Maramureș. De asemenea, au concelebrat un preot din Arhieparhia de Alba Iulia și Făgăraș, pr. Vasile Perde, și alți doi preoți din Eparhia de Cluj-Gherla: pr. Iosif Irimie și pr. Costin Florin.

Prima Sfântă Liturghie în parohia greco-catolică Mesteacăn a reunit o mulțime în sărbătoare. Conform pr. Teodor Lazăr, „au fost de față autorități locale și în jur de 260 de credincioși. S-a celebrat pe locul unde se va construi și o biserică din lemn în stil maramureșean. Locul de biserică este donația făcută de primul curator Adrian Teodor Pop, descendent al familiei omului politic și memorandistului Teodor Mihali. Tot prin bunăvoința acestui bun credincios a fost pusă la dispoziție și casa tradițională care se află în apropiere (cea mai veche casă din sat păstrată, semn de reamintire a trecutului istoric).”

„Reînființarea parohiei greco-catolice Mesteacăn este dovada faptului că de acolo, din Împărăția lui Dumnezeu, sfinții lucrează. Cultul sfinților reprezintă de fapt activarea memoriei noastre asupra unor oameni de valoare din Biserică. Forța memoriei este activată prin harul sfințeniei”, a mai adăugat pr. Teodor Lazăr, privind mai ales la harul izvorât la Mesteacăn prin marele Arhiereu Iuliu Hossu, Fericitul Episcop martir protector al noii parohii. La încheierea sfintei jertfe liturgice s-a celebrat și un parastas de pomenire pentru eroii neamului la monumentul care se află amplasat în fața locului unde va fi ridicată noua biserică greco-catolică.

Reînființarea unei parohii greco-catolice la Mesteacăn, în Eparhia de Cluj-Gherla, la 74 de ani de la trecerea în ilegalitatea a Bisericii Greco-Catolice și confiscarea abuzivă, de către guvernul comunist, a bisericilor și a tuturor proprietăților acestei Biserici, reprezintă o reînnoită garanție a „împlinirii dreptății” despre care încredința Fericitul Arhiereu martir pentru credință din tinerețe și până în ultimele luni ale vieții sale, când, închis fiind cu domiciliu obligatoriu în Mănăstirea Căldărușani, spunea: „Eu cred în nemurirea dreptății. Eu cred…” Din lumina în care s-a înălțat, Fericitul Episcop Iuliu spune și astăzi: „A biruit dreptatea!” cu fiecare nouă înviere a vieții de credință a Bisericii Unite, a spus-o și în sufletele celor prezenți la celebrarea redeschiderii parohiei Mesteacăn.

Cu binecuvântarea Preasfințitului Claudiu, moaștele Episcopului Iuliu Hossu, acum Fericit și martir al Bisericii Catolice, au fost duse, cu acest prilej, la Mesteacăn, fiind depuse în fața altarului la care s-a celebrat Sfânta Liturghie și apoi, într-o odaie țărănească din casa tradițională din apropiere, asemenea celor în care poposea adeseori în timpul vizitațiilor sale canonice. Prin relicvariul – care, după beatificarea din 2 iunie 2019, a fost purtat prin toată Eparhia de către urmașii săi pe tronul arhieresc: Preasfințitul Florentin și Preasfințitul Claudiu -, Fericitul Iuliu Hossu, Cardinal și Episcop martir, a poposit din nou la Mesteacăn, unde a binecuvântat noul început de drum al parohiei greco-catolice încredințate ocrotirii sale.

Galerie imagini