„Începem Postul Mare, o perioadă cu totul deosebită și binecuvântată în trăirea vieții de credință”, a afirmat Preasfinția Sa Vasile Bizău duminică, 26 februarie 2023 (duminica Izgonirii lui Adam din Rai), în omilia rostită la biserica „Sfânta Cruce” din Baia Mare.

„Perioada Postului Mare este perioada prin excelentă a interiorizării, a rugăciunii, a privirii înspre Dumnezeu, căutând să vedem unde este inima noastră, de ce este ea atașată, care sunt valorile care au rămas constante în noi înșine și cum acele valori ne orientează drumul în viața de fiecare zi”, a punctat Ierarhul. PS Vasile a explicat în continuare cum: „există o puternică legătură între viziunea pe care o avem despre viață și modul în care trăim. De aceea, Mântuitorul îi îndeamnă pe apostolii Săi, dar și pe noi astăzi să vedem de ce este atașată inima noastră, pentru ca ea să fie mereu un sălaș și un loc al întâlnirii noastre cu Dumnezeu. Dacă inima noastră este liberă, dacă viața noastră este una care rămâne constantă în valorile credinței, atunci întâlnirea cu Dumnezeu este constantă și drumul nostru este plin de speranță”.

„Rugăciunea, milostenia și postul sunt cele trei virtuți fundamentale pentru un parcurs de reînnoire a fiecărui creștin… Ele înnobilează inima omului și o fac să fie asemănătoare cu inima Fiului lui Dumnezeu Întrupat, cu a lui Isus. În toate faptele virtuoase ale rugăciunii, postului și milosteniei, Isus subliniază un aspect important: discreția sau intenția de a face faptele bune, de a te ruga și de a posti nu pentru o motivație care vine din afară, pentru a arăta altora ceea ce faci, nu pentru a aștepta în schimb ceva de la oameni”, ci îndeamnă ca acestea să fie făcute în ascuns, doar pentru Dumnezeu.  „Toate acestea nu fac decât să înnobileze viața omului și să o așeze în chingile unui parcurs echilibrat”, a punctat Ierarhul, aducând în lumină cum perioada care se deschide este „una a cercetării, a discernământului, având ca însoțitori milostenia, rugăciunea și postul”.

Biroul eparhial de presă