PS Mihai a celebrat anul acesta la Stânceni ,,Schimbarea la față”, sărbătoarea hramului bisericii schitului carmelitan din localitate.

Vorbind despre evanghelia zilei la predică, PS Sa a amintit dăruirea surorilor Carmelului de rit bizantin și mărturia lor plină de discreție în viața Bisericii, în special de hărnicia maicii Eliane. Devotamentul și tenacitatea surorilor, trăirea lor în conștiința adevărului care ni-l descrie pe Dumnezeu în dragostea lui răstignită nu ține într-adevăr cont de calcule sau cifre.

Episcopul a evocat apoi taina muntelui care vorbește sufletului în cele două aspecte ale culmilor: ,,necunoscutul” și caracterul ,,imposibil” al ascensiunii, dezvăluind omului credincios, odată cu Providența, si suportul umanității noastre sărmane.

O veritabilă meditație a transfigurării credinciosului, despre invitația de a-l simți aproape pe Isus și a-i descoperi chipul ca Fiu al Tatălui, Cel răstignit în alergătura zilelor, după cum o spune și psalmul 126: ,,De n-ar zidi Domnul cetatea, în zadar se trudesc ziditorii…”. Acesta era unul din cântecele folosite de Israel pentru a se îndrepta la Templu, promemorie de recunoștință și responsabilitate personală în căutarea voinței Domnului.

La sfârșitul liturghiei, PS Mihai a lăsat pentru biserica schitului și mângâierea pelerinilor o particulă din moaștele Fer. Vasile Aftenie dimpreună cu icoana episcopului martir.

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
I Accept