Priveghi și parastas pentru Doina Cornea cu participarea unui Cardinal al Bisericii Catolice, la Catedrala greco-catolică din Piața Cipariu, Cluj

Cardinalul Francesco Monterisi, Arhipreot emerit al Bazilicii papale San Paolo fuori le Mura din Roma, aflat în aceste zile într-o vizită în România, s-a rugat la căpătâiul d-nei Doina Cornea, al cărei trup neînsuflețit a fost depus duminică după-amiază în aula Aula „Cardinal Iuliu Hossu” din Catedrala greco-catolică în construcție din Piața Cipariu, Cluj-Napoca, dedicată Martirilor și Mărturisitorilor sec. al XX-lea. Prezența și omagiul unui Prinț al Bisericii Catolice a adus binecuvântarea lui Dumnezeu peste o viață dăruită neamului românesc și promovării celor mai nobile valori umane.

Parastasul de pomenire a fost celebrat de PS Florentin Crihălmeanu Episcop de Cluj-Gherla, în prezența familiei îndoliate și a celor care au dorit să vină să își ia bun rămas, între care pr. Călin Bot, vicar general, preoți consilieri eparhiali, pr. Teodor Lazăr, care a asistat-o spiritual pe d-na Cornea de-a lungul multor ani, numeroși preoți, persoane consacrate și credincioși. Studenții Seminarului Teologic „Sf. Ioan Evanghelistul” au contribuit la celebrare. Înainte de slujba Parastasului, a dorit să își aducă omagiul Mitropolitul ortodox al Clujului, Andrei Andreicuț, care a rostit și câteva cuvinte in memoriam.

După Parastas, PS Florentin a prezentat-o pe d-na Doina Cornea, așa cum a cunoscut-o, a descris modelul pe care ea l-a oferit românilor, dârzenia și curajul luptei duse cu regimul comunist și apoi cu cel post-comunist, a asemănat-o Episcopului vizionar Inochentie Micu Klein și cu Episcopul martir Iuliu Hossu, fiindcă, la fel ca ei, a fost „exilată de ai săi între ai săi”, și a încheiat, spunând: „trecerea la Domnul, acum, a doamnei Doina Cornea, doresc să fie pentru noi un semn de speranță, fiindcă, dacă aici, pe pământ, după anii 90, am avut o perioadă de timp (prin d-na Cornea), un bun mijlocitor, în Guvern, care s-a luptat pentru recuperarea drepturilor Bisericii Greco-Catolice care fusese văduvită de mănăstiri, biserici, case parohiale, școli, ș.a., iată că, acum, încet, Biserica începe să își reintre în drepturi. Să știm, că la începutul acestei lupte, a fost vocea profesoarei Doina Cornea!”

„De aceea, Biserica noastră, prin subsemnatul și preoții aici prezenți, îi aduce un pios omagiu și împreună ne-am rugat astăzi, ne vom ruga și mâine, pentru ca Bunul Dumnezeu să o așeze cu drepții, acolo, în locurile de frunte, ale luptătorilor pentru adevăr, dreptate și libertate. Odihna cea veșnică dă-i-o ei, Doamne și lumina cea fără de sfârșit să strălucească ei. Să se odihnească în pace, din mila lui Dumnezeu! Amin.”

Viorica Sabo, redactor media