„Cu mare bucurie la altarul Său venim,
Pe Domnul pâinea vieţii, în inimi îl primim”

Aşa au cântat azi 90 de suflete care au fost gata să-l primească pe Isus Cristos în Sfânta Taină a Împărtăşaniei pentru prima dată. Având parte de un program de pregătire în prealabil, copiii din clasele primare Step by Step A, B şi C ale Liceului nostru, alături de copiii ce aparţin de Catedrala „Sfântul Nicolae”, au avut azi Prima Sfântă Împărtăşanie Solemnă, eveniment marcant în viaţa spirituală a acestor copii.

Această sărbătoare a fost şi una a familiei, prin prisma faptului că alături de aceşti copilaşi, au fost prezenţi părinţi, fraţi, prieteni sau apropiaţi, care au dorit să fie părtaşi la acest moment important din viaţa lor.

Aşa cum amintea şi Preasfinţia Sa Virgil Bercea în predică, este important să ştim că Isus este acel prieten care ne aşteaptă mereu lângă El pregătit fiind să ne ierte pentru greşelile comise.

Atenţi, emoţionaţi dar pregătiţi, copiii au reuşit să cânte întreaga Sfântă Liturghie, bucurând astfel, cu glasurile lor o biserică întreagă.

Mulţumim Bunului Dumnezeu care ne-a învrednicit să ajungem această frumoasă zi. Alese mulţumiri de adresează Conducerii Liceului şi Doamnelor Învăţătoare pentru tot efortul depus ca organizarea acestui eveniment să fie aşa cum ne-am propus. Nu în ultimul rând le mulţumim dragilor noştri părinţi cateheţi, care şi-au oferit timpul lor spre a se întâlni cu aceşti copii şi a-i învăţa toate cele necesare spre buna înţelegere a semnificaţiei prezentei sărbători.

Profesor Ostahie Traian
via EGCO.ro

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
I Accept