Duminică, 18 iunie 2023, comunitatea Sanctuarului Eparhial Maica Domnului din Oradea a sărbătorit primirea sacramentului Sfintei Împărtășanii pentru șapte copii.

Cu chipurile luminoase și sufletele pure Antonia C., Emanuel E., Rafaela E., Antonia H., Sara M., Andrada M., și Alessia R. au pășit spre altar, emoționați de măreția momentului întâlnirii cu Isus, în împărtășirea din aceeași unică pâine.

Îmbrăcată în straie de sărbătoare, întreaga biserică a răsunat de glasurile cristaline și acordurile îngerești ale copiilor care cresc aici în credință în brațele lui Isus și ale Mariei.

Părintele paroh, Pr. Iulian Robu, a evidențiat Cuvântul lui Dumnezeu și măreția bucuriei de a-l primi pe Isus în viețile lor sub chipul pâinii și al vinului. Părintele a subliniat importanța Sfintei Împărtășanii dându-l exemplu pe Sf. Tarciziu, un copil de 12 ani, trimis să ducă Sfânta Împărtășanie martirilor la Roma prin anul 257, care în momentul martiriului se ruga: „Nu vă preocupați de mine, ci de Sfânta Împărtășanie pe care o port!”

Reînnoindu-și făgăduinţele făcute la Botez, copiii și-au mărturisit credința.

În genunchi, în fața sfântului altar, cu flacăra credinței oglindindu-se în privire, cei șapte copii au primit pentru întâia oară Sfânta Împărtășanie.

La întregirea bucuriei au contribuit rugăciunea și prezența Părintelui Vicar General, Mihai Vătămănelu, mai ales că prin intermediul părintelui unii dintre copiii împărtășiți solemn acum, au primit Taina Botezului la vremea cuvenită.

Alese mulțumiri, Pr. Gabriel Pal și Fr. Mihai, celor care cu dăruire, implicare și har s-au îngrijit de sădirea florilor credinței, în grădina sufletelor copilașilor noștri și se îngrijesc de educarea în credință a copiilor întregii comunități de la sanctuar.

Copiii care l-au întâlnit pe Isus, înțeleg însemnătatea darului primit și promit ca acesta „să fie începutul unei prietenii pentru viață”.

Prof. Patricia Capriș


Sursa: egco.ro