La inițiativa Preasfințitului Călin Ioan Bot – Episcop auxiliar de Lugoj, referent eparhial pentru parcursul sinodal 2021-2023 – în ziua de 4 martie a.c., la sediul Protopopiatului greco-catolic de Timişoara a avut loc o întâlnire de consultare sinodală pe tema culturii şi a artelor.

La întâlnire, alături de Preasfinţitul Ioan au participat un grup restrâns de preoţi şi persoane laice din Eparhia de Lugoj care au desfăşurat şi continuă să desfăşoare diferite activităţi care interacţionează cu domeniul culturii şi al artelor.

Această primă întâlnire a fost una prospectivă în care s-a analizat situaţia actuală legată de această temă, precum şi posibilităţile de implicare pe viitor.

În deschiderea întâlnirii, Preasfinţitul Ioan a prezentat câteva consideraţii pe tema întâlnirii. A urmat un timp de dezbatere în care, fiecare dintre cei prezenți a împărtășit din experiența sa, exprimându-și propunerile și năzuințele.

Fiecare dintre cei prezenți a împărtășit din experiența proprie. Discuţiile s-au axat în jurul metodelor de transmitere a Evangheliei prin artă şi cultură.

Din cele discutate se pot desprinde câteva idei, astfel:

  • Limbajul: dialogul cu cultura este dialogul cu umanitatea iar acesta poate pleca de la textul Evangheliilor sinoptice unde vedem exemplul lui Isus care se raportează la toate categoriile de oameni.
  • Biserica Greco-Catolică are meritul că de la începuturile sale a catehizat poporul. Ea trebuie să-și continue această onorabilă și sfântă misiune.
  • S-a afirmat că identitatea Bisericii Române Unite este prea puțin cunoscută, de aceea s-a subliniat că este necesar să intensificăm demersurile în acest scop. În aceeași ordine de idei, este o datorie de conștiință să facem cât mai cunoscută memoria Fericiţilor episcopi martiri, beatificaţi de Papa Francisc la Blaj la 2 iunie 2019.
  • Pelerinajele sunt o modalitate foarte potrivită de a face cunoscută Evanghelia și Biserica.

Au fost dezbătute şi alte idei pe marginea acestei teme. Participanţii au concluzionat că dialogul pe această temă şi concretizarea unor proiecte în acest sens este necesară. Astfel s-a stabilit data următoarei întâlniri: 27 mai la Timişoara.

Ipod. Raimondo-Mario Rupp