La inițiativa Preasfințitului Călin Ioan Bot – Episcop auxiliar de Lugoj, referent eparhial pentru parcursul sinodal 2021-2023 – în ziua de 19 februarie a.c., la Centrul Pastoral al parohiei „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”, Timişoara V a avut loc o întâlnire de consultare sinodală pe tema integrării activităţii pastoral-administrative a preotului cu o altă activitate lucrativă.

La întâlnire, alături de Preasfinţitul Ioan au participat preoţi care lucrează în sectorul administrativ al Curiei Eparhiale, precum şi preoţi protopopi şi parohi din mai multe protopopiate ale Eparhiei de Lugoj.

După un timp de rugăciune comună, Preasfinţitul Ioan a prezentat câteva consideraţii pe tema întâlnirii, după care a urmat câteva ore de dezbatere.

Fiecare dintre cei prezenți a împărtășit din experiența proprie. Discuţiile s-au axat în jurul avantajelor şi dezavantajelor angajării preotului şi într-un alt serviciu decât activitatea pastorală, ţinându-se cont de activităţile lucrative compatibile cu misiunea preoţiei.

În condiţiile în care retribuţia lunară a personalului clerical nu este suficientă pentru a acoperi nivelul de trai pentru preot şi familia sa, un venit suplimentar devine o necesitate. Provocarea continuă pentru un preot rămâne felul în care va gestiona timpul necesar şi energia în mod practic pentru a nu neglija munca pastorală în detrimentul oricărui alt serviciu civil, ci dimpotrivă, a asuma în viața sa ceea ce spune Isus: „Căutaţi mai întâi împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea Lui şi toate acestea se vor adăuga vouă.” (Matei 6,33).

Tema în dezbatere, abordată cu responsabilitate, colegialitate și seninătate a scos în evidență atât dificultățile mai multor preoți precum și dăruirea lor. Eparhia este recunoscătoare pentru toate sacrificiile pe care familiile preoților le fac și prețuiește roadele pastorale pe care le vede.

Complexitatea subiectului discutat, abordarea foarte diferită din partea preoților a situațiilor cu care se confruntă, a condus la concluzia că dezbaterile pe această temă sunt necesare a fi continuate, următoarea întâlnire urmând să aibă loc la Caransebeş în ziua de 28 mai.

Ipod. Raimondo-Mario Rupp