Credincioșii din parohia Rugășești, Protopopiatul Dej, împreună cu păstorul lor, pr. Remus Cristian Diț, au sărbătorit finalizarea unor lucrări de reînnoire a locașului de cult, precum și o reînnoire spirituală, 7 copilași au făcut Prima Sfântă Împărtășanie în cadrul Sfintei Liturghii de duminică, 27 octombrie 2019.

Pr. Călin Bot, vicar general, s-a aflat în mijlocul credincioșilor din Rugășești, în numele Episcopului eparhial de Cluj-Gherla, PS Florentin Crihălmeanu, pentru a aduce semne de prețuire și binecuvântare și, mai mult, pentru a aduce un martor la aceste momente, un semn al sfințeniei spre care și copilașii în această zi au pornit, relicva Fericitului Episcop martir Iuliu Hossu. Au participat, împreună cu pr. Călin Bot, la întreg programul zilei, diaconii Marius Cîmpean și Leon Pradan, precum și studenți ai Seminarului Eparhial „Sf. Ioan Evanghelistul” din Cluj, ei au însoțit cu rugile lor celebrările, le-au făcut solemne și mai înălțătoare. Au mai fost de față, pr. Laurențiu Biriș, protopop de Dej, preoți din protopopiat, primarul comunei Cășeiu, alte oficialități locale și credincioși din localitate și din parohiile învecinate.

După pregătirea prin cateheză și Spovadă în cadrul parohiei, cei șapte copilași au făcut profesiunea de credință și l-au primit apoi pe Domnul în sufletele lor. La încheierea Sf. Jertfe Liturgice copiii și-au cântat bucuria întâlnirii cu Isus, prezentând un mic moment artistic. Pr. Călin Bot a vorbit credincioșilor, în predica la Sf. Liturghie, pe baza mesajului evangheliei despre învierea fiicei lui Iair și vindecarea femeii cu scurgere de sânge (Lc 8,41-56). S-a oprit asupra înțelesului pe care-l are cuvântul „Înviere”, a spus: „Termenul înviere nu se găsește în medicină, dar el poate fi folosit în religie, pentru că religia s-a întâlnit cu realitatea învierii”. „«De moarte la viață și de pe pământ la cer», spun Cântările Învierii”, este ceea ce face Isus, «căci la Dumnezeu nimic nu este cu neputință», spune evanghelia. A mai vorbit despre puterea lui Dumnezeu, această putere care învie morții, care a înviat-o pe fiica lui Iair, mai-marele Sinagogii. A explicat: „mortul este înviat prin cuvântul eficient și puternic al lui Isus. Isus rostește: «copilă, scoală-te!» La fel, la început, Dumnezeu a spus: «să fie lumină!», «să fie timp, să fie spațiu, să fie materie, să fie energie!». Dumnezeu spune și lucrurile există. Prin cuvânt, se poate, atunci când Dumnezeu spune ceva, se întâmplă. Se poate, prin lucrarea harului lui Dumnezeu, a Spiritului creator și dătător de viață”. Isus o învie pe copilă „prin cuvânt, prin harul lui Dumnezeu și prin atingere”.

Părintele s-a adresat apoi copilașilor: „astăzi este un eveniment important pentru voi, cei șapte copilași, pentru că veți primi pentru prima dată pe Isus, în mod conștient, în sufletele voastre. Isus, care a trăit acum 2000 de ani, despre care vi s-a spus la cateheză, care este reprezentat în icoane, același Isus vine astăzi în sufletele voastre”. Le-a vorbit despre Cina de Taină, despre prezența fizică, reală, a lui Isus, prin pâinea care devine Trupul Său. Prin câteva exemple a dorit să intre în această taină. A asemănat momentul împărtășaniei cu primirea, nu doar a pâinii, ci și a tainei cuprinsă în acea pâine, lumina – acea lumină a Schimbării la Față pe Muntele Tabor, frumusețea – acea frumusețe despre care vorbesc florile prin parfumul lor și iubirea – acea iubire care, deși nu se vede, copiii o știu prezentă în privirea părinților, a fraților. Și, deși pare dificil de înțeles această prezență nevăzută a lui Dumnezeu, copiii au înțeles-o. Dovada: lumina, frumusețea și iubirea care iradia din fețele lor când au cântat Domnului și celor din biserică.

„Suntem aici ca să trăim o sărbătoare a parohiei noastre” – a spus și pr. Remus Cristian Diț la încheierea Sfintei Liturghii, conducând credincioșii firul unor înțelesuri descifrate din textul evanghelic. A numit cei șapte copilași „pietre vii pe care le punem la temelia acestei biserici”. „Trăim împreună această sărbătoare și ne bucurăm că Biserica noastră trăiește și înflorește prin acești tineri care astăzi au primit Trupul și Sângele Mântuitorului nostru Isus Cristos.” Pornind de la evanghelia duminicii, pr. Remus Diț s-a referit la înțelesul unor cuvinte ca „încredere”, „credință” și „mărturisire a credinței”. De asemenea, a vorbit despre „responsabilitate”, cuvânt care se aplică mai ales părinților. I-a îndemnat ca, la hrana zilnică să adauge și hrana spirituală. Părinții să fie cei care să îi conducă pe copii la Sfintele Taine, să îi îndrume să descifreze înțelesul Scripturilor, cuvântul lui Dumnezeu.

Pr. paroh a mulțumit pr. Călin Bot pentru prezență – oferindu-i și o icoană a Sfintei Rita, patroana parohiei, a mulțumit și credincioșilor din parohiile învecinate. Au fost oferite daruri copilașilor, diplome de amintire de la Prima Împărtășanie și, din partea PS Florentin, câte un șirag al Sfântului Rozariu primit de la Sfântul Părinte cu ocazia vizitei în România. De asemenea, părintele vicar general a mulțumit pr. paroh Remus Diț pentru activitatea pe care o are în parohia de la Rugășești, pentru faptul că a pregătit acești copilași și a mulțumit fiecărui credincios care sprijină activitatea părintelui pentru această parohie care „este a tuturor!” În semn de mulțumire și recunoștință a oferit parohului, din partea Preasfinției Sale Florentin, o icoană cu Isus și o carte cu personalitățile Bisericii Greco-Catolice și o altă carte de prezentare în imagini a Bisericii Greco-Catolice, cu imagini de la vizita Sfântului Părinte. Un dar a fost oferit și primarului Silviu Boldor, cu mulțumiri pentru participarea la celebrare. Moaștele Cardinalului Iuliu Hossu, Fericit Episcop martir pentru credință, au însoțit rugăciunea din întreaga zi, au adus peste comunitatea de la Rugășești și apoi peste cea de la Chiuiești, vizitată în continuare, mulțime de haruri și, din înaltul cerului, binecuvântarea specială a Arhiereului Iuliu pe care nici un zid nu-l mai oprește astăzi să o ofere.

Un alt moment semnificativ al acestei duminici a fost binecuvântarea casei parohiale din Chiuiești, în comunitatea păstorită de pr. Matei Tarciziu. Aici, cu participarea credincioșilor din parohie și a preoților din protopopiat, mai întâi s-a făcut un moment de rugăciune în biserică și de venerare a moaștelor Cardinalului Iuliu Hossu, a cărui statuie străjuiește biserica, fiind reprezentat în veșmânt arhieresc, cu mâna dreaptă, în care ține crucea, ridicată în semn de binecuvântare.

După ce casa nouă a fost stropită cu apă sfințită, pr. vicar a mulțumit celor care au ridicat-o, spunând: „La Sfânta Liturghie ne rugăm: «ale Tale, dintru ale Tale, Ție-ți aducem de toate și pentru toate», care semnifică: «cele pe care le avem, cele ce le-am primit de la Tine, ți le încredințăm ție în credință, ți le oferim». Le-am primit de la Dumnezeu prin munca noastră și le oferim lui Dumnezeu. Îi oferim munca și toate bunurile care constituie această casă, încheiată prin strădania și contribuția credincioșilor. Pentru că, puținul oferit lui Dumnezeu se transformă, se înmulțește. Este secretul lui Dumnezeu, secretul credinței.”

Pr. Călin Bot l-a felicitat pe pr. Matei Tarciziu pentru tot ceea ce a realizat, biserica, casa, statuia Cardinalului Iuliu Hossu. Și cu acest prilej s-a făcut un schimb de daruri, în semn de mulțumire și reamintire. Un cuvânt de recunoștință a dorit să adreseze și pr. protopop Laurențiu Biriș, care a mulțumit lui Dumnezeu pentru noul edificiu. În fața acestui nou dar de la Dumnezeu, și-a reamintit obstacolele întâmpinate în primii ani în parohiile abia redeschise după căderea regimului comunist. Privind spre încercările din trecut, a afirmat: „când te crezi mai slab, atunci ești tare, pentru că Dumnezeu face ceea ce tu nu poți să faci”. De aceea, a îndemnat la încredere și încredințare, în toate, grijii părintești a lui Dumnezeu. A fost o duminică cu bogate roade spirituale în Protopopiatul Dej, roade ale rugăciunii, cu o binecuvântare ce s-a răsfrânt cu raza-i luminoasă peste întreaga Eparhie de Cluj-Gherla.